The Native Circle.

Mitayue Oyasin.

Welkom bij het Sjamanisme. 

Wakan Tanka nici um.

(Moge de Grote Geest je begeleiden.) 

Sjamanisme is een overkoepelend begrip voor traditionele geloven, rituelen en praktijken uit diverse culturen, verspreid over de hele wereld. Kenmerkend is dat de Sjamaan contact heeft met een 'andere werkelijkheid'. Sjamanisme is niet een uniform en een duidelijk omlijnd gegeven; er bestaat geen geautoriseerde, gedogmatiseerde of vastgelegde canon van.

De term Sjamanisme komt van het Toengoezische 'šaman; ša' wat 'Weten' betekend. De betekenis van het woord Sjamaan is letterlijk 'Iemand die weet'. Er zijn binnen het Sjamanisme zowel mannelijke als vrouwelijke Sjamanen, de vrouwelijke Sjamaan wordt ook wel 'Sjamanka' genoemd.

Sjamanisme is gebaseerd op de veronderstelling dat de zichtbare wereld met onzichtbare krachten of geesten is doordrongen die het leven van de levende beïnvloeden. In tegenstelling tot animisme en animatisme, dat gewoonlijk door een groot aantal leden van de maatschappij wordt beoefend, is voor Sjamanisme gespecialiseerde kennis of capaciteit vereist. Sjamanen zijn echter niet georganiseerd in fulltime rituele of geestelijke verenigingen, zoals bijv. priesters.

Sjamanisme is meer een techniek dan een filosofie of organisatie. Het meest kenmerkende aspect van Sjamanisme is dat de Sjamaan direct contact maakt met de geestenwereld door in trance te raken. Een Sjamaan wordt ook wel medicijnman genoemd. Beide termen worden door elkaar gebruikt, alhoewel er wel degelijk verschil bestaat tussen Sjamanen en (Indiaanse) medicijnmannen. Westerse antropologen gebruiken de term Sjamanisme zowel voor de praktijken van de Sjamanen als die van de medicijnmannen. Er werden (en worden) nog andere termen gebruikt voor de beoefenaar van het Sjamanisme, zoals priester, ritueelspecialist, heler of tovenaar.

Sjamanisme is een verzamelnaam voor spiritueel leiderschap dat universeel is. Alle natuurvolkeren over de hele wereld kennen de Sjamaan. Het zijn helers, zieners en filosofen, die voor de gemeenschap belangrijk zijn vanwege de kennis die zij bezitten om de verbinding te herstellen tussen hemel en aarde, tussen mensen en goden, tussen de mens en de natuur en tussen de mensen onderling.

Sjamanen beschikken over het vermogen te communiceren met de spirituele wereld en kunnen zonder zich fysiek te verplaatsen reizen op de slag van de drum. Ook kunnen zij visioenen en dromen interpreteren. Een Sjamaan weet dat ieder mens over helende en zelfhelende vermogens beschikt. Hij of zij zal dit zelfhelende vermogen van de mens weer proberen te herstellen.

Ik wil benadrukken dat Sjamanisme geen religie is, maar een levenswijze. Sjamanisme kan dan ook niet worden onderwezen. De bedoeling is te leren hoe je je eigen kracht, de krachten van de natuur en de krachten uit andere dimensies op een bewuste manier met alles wat bestaat te verbinden en met respect te gebruiken. Dit zal, zo leert de ervaring, de kwaliteit van je leven verbeteren op fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel niveau.

Sjamanisme gaat ervan uit dat alles wat bestaat zoals: mensen, dieren, planten, stenen, sterren, planeten en andere natuurelementen een eigen bewustzijn en energieveld hebben. Dat alles met elkaar verbonden en aan elkaar verwant is en onderdeel is van een groot geheel. Dit te ervaren maakt alles los, omdat het hierbij gaat om verbinding, gemeenschapszin en familiebanden. Een Sjamaan ervaart dit grote geheel als familie waarbinnen alle verwanten gelijkwaardig zijn.

 

Opbellen
E-mail