The Native Circle.

Mitayue Oyasin.

2. Het Altaar.

Een altaar is een heilige plaats, die in het Sjamanisme en in vele religieuze stromingen te vinden is. Het altaar is een plaats waar de Sjamaan zich op zijn persoonlijke kracht focust. Het is een symbolische opsomming van de persoon en zijn ontwikkeling. Een altaar biedt tevens inzicht in de gebieden waarin de persoon nog moet groeien. Bijkomend is het altaar een heilige plaats, waar hogere kracht verblijven kan. Het altaar is een zeer persoonlijk artefact en varieert van persoon tot persoon. Het groeit en veranderd zich gelijk met de ontwikkeling van de persoon. Omdat een altaar de persoonlijke kracht van een persoon bevat, mag het niet door anderen aangeraakt worden, hoe verleidelijk het ook moge zijn. 

3. Trommels en Ratels.

De trommel is het belangrijkste werktuig van een Sjamaan. Vervolgens Leo Rutherford in zijn boek 'De principes van het Sjamanisme' is de trommel volgens velen het meest bewustzijn veranderende helende artefact van de mensheid. De monotone slag en de lage vibraties brengen de Sjamaan snel in zijn veranderde bewustzijnstoestand, waarin hij zijn reizen in de 'nagual' wereld begint. Tijdens de reis werkt de trommel als soort levensdraad, die de Sjamaan met de dagelijkse realiteit verbindt en hem ervan weerhoudt verloren te raken. De trommel roept hem aan het eind van de reis terug en begeleidt hem veilig weer naar huis. De ratel werkt daarentegen met een hogere frequentie en  vibratie dan de trommel, wat het effect op het menselijke bewustzijn echter niet minder maakt. Het heeft tevens een krachtig effect op het energieveld in ons lichaam, het effect is echter iets minder als dat van de trommel. Experimenteer met beide gereedschappen en voel het verschillende effect op je lichaam. Voor een beginner zou ik de ratel aanraden, deze kost minder, is makkelijker te transporteren en stoort je buren niet zo erg als een trommel. Een reis gaat het beste op de slag van een trommel Omdat men echter in het begin niet tegelijk kan trommelen en reizen, stel ik voor om een speciale cd met trommelgeluiden aan te schaffen. De trommelsessies op dit soort cd's worden telkens gevolgd door een viertal harden slagen, deze zijn het signaal dat het tijd is om weer terug te keren. Hierop volgt een korte periode van snelle slagen, die de reizende terugvoeren in de dagelijkse werkelijkheid. 

Terug.

Vervolg.

 

Opbellen
E-mail