The Native Circle.

Mitayue Oyasin.

Het westerse Sjamanisme.

In het westen is de Siberische Sjamaan al sinds de vroege achttiende eeuw bekend nadat de eerste reisverslagen over Siberië werden gepubliceerd. Gedurende lange tijd bleef kennis van het Sjamanisme beperkt tot de academische wereld, maar sinds de jaren zestig van de twintigste eeuw werd het Sjamanisme langzaam maar zeker als spirituele ontwikkelingsweg herkend. En heeft het westerse Sjamanisme zich enorm ontwikkeld en heeft het vele gezichten gekregen.

'Michael Harner' ontwikkelde in de jaren zeventig als eerste een methode die het voor de westerlingen mogelijk maakte om met de grondbeginselen van de Sjamanistische trance vertrouwd te raken. Zijn boek 'De weg van een Sjamaan' wordt gezien als het introductieboek op gebied van het Sjamanisme. Ook de boeken van 'Carlos Castaneda' waarin hij zijn ontmoeting met de oude 'Yaqui-indiaan' 'Don Juan', 'Een man van Kennis' beschrijft, hebben bijgedragen aan de hernieuwde belangstelling voor het Sjamanisme. Sjamanisme wordt ervaren en gepraktiseerd als een manier van leven, waarbij men zich verbonden voelt met alles dat leeft. Het is opnieuw contact maken met een universele kracht die al zo oud is als de schepping. Ceremonieën en rituelen spelen binnen de Sjamanistische traditie een belangrijke rol. Het verschil tussen een ritueel en een ceremonie is niet groot. Van een ritueel zou je kunnen zeggen dat er vast omschreven handelingen verricht worden met een specifiek doel, terwijl dat bij een ceremonie minder het geval is.

Het Smudgen.

'Smudgen' is een indiaans reinigingsritueel, dat bijna altijd vooraf gaat aan andere rituelen en/of ceremonieën. Het dient om jezelf, een voorwerp of een plek te reinigen, te wijden en/of met kracht op te laden, afhankelijk van de gebruikte kruiden. Meestal wordt er Salie, Sweetgrass of Ceder gebruikt. Het kruid wordt in een Abaloneschelp gebrand en smeulend gehouden door er rustig met een veer overheen te wapperen. De veer wordt gebruikt voor de verspreiding van de rook. Het kruid vertegenwoordigt het element 'Aarde', de rook vertegenwoordigt het element 'Vuur', de schelp vertegenwoordigt het element 'Water' en de veer vertegenwoordigt het element 'Lucht'.


Opbellen
E-mail