The Native Circle.

Mitayue Oyasin.

De Oorsprong.

De Japanner Mikao Usui is de grondlegger van wat hijzelf "Usui Reiki Ryoho" noemde. "Ryoho" is Japans voor 'Therapie'. Hij ontwikkelde dit systeem oorspronkelijk als een weg naar geluk, harmonie en spirituele ontwikkeling. Mikao Usui gaf zijn onderwijs rond 1922 een concretere vorm, na een lange zoektocht en periode van vasten en mediteren op de berg 'Kurama'. Vanaf de tijd dat Mikao Usui zijn onderwijs vorm gaf, concretiseerde en doorgaf, zijn er aanpassingen gemaakt door anderen. Usui noemde zijn methode gewoon "'Mijn manier" of "Mijn weg" en zijn leerlingen noemde het daarom "Usui Dô" (Japans voor: Usui's manier/weg). Usui zelf heeft in de loop der jaren ook veranderingen aangebracht in hetgeen hij mensen aanleerde. Vanaf 1922 werd het onderwijs "Usui Reiki Ryôhô" (Usui Spirituele Energie Therapie) genoemd en in datzelfde jaar werd er een vereniging voor de Reikimethode opgericht. Die vereniging kreeg de naam: Usui Reiki Ryôhô Gakkai. In het westen wordt de naam van deze vereniging vaak afgekort met enkel "Gakkai".Chujiro Hayashi was een directe leerling van Mikao Usui en hij sloot zich aan bij de Usui Reiki Ryôhô Gakkai. Jaren na de dood van Usui scheiden Hayashi zich van de vereniging af en begon zijn eigen school en kliniek. Hij veranderde dingen aan Usui's onderwijs en gaf dit door op zijn eigen school. Zijn school/kliniek had de naam: Hayashi Reiki Kenkyû Kai.

Hawayo Takata was een leerling van Hayashi en zij bracht de Reikimethode naar het Westen. Eerst naar Hawaii, en later naar de rest van Amerika en Canada. Weer wat later bereikte het Reiki de kust van Europa. Ook Takata was niet geheel consistent in het doorgeven van het Reikisysteem, zo vonden haar 22 Masterstudenten uit na haar dood in 1980. De Masterstudenten besloten een bijeenkomst te organiseren om de toekomst van het Reikisysteem te bespreken. Men nam het initiatief om een procedures en symbolen te standaardiseren. Deze gewijzigde vorm wordt "Usui Shiki Ryoho" (Usui system of Natural Healing / Usui systeem van Natuurlijk Genezen) genoemd. Ook wordt er naar deze stroming gerefereerd met de termen "Traditioneel Usui Reiki" en "Usui Reiki". Zoals reeds eerder gezegd, mag het duidelijk zijn dat deze stroming niet het oorspronkelijke onderwijs van Mikao Usui is Ook al doet de naam anders vermoeden.

Meer informatie over deze toch wel bijzondere mensen vind u op de pagina

"De Grondleggers".


Opbellen
E-mail