The Native Circle.

Mitayue Oyasin.

Hawayo Takata.

Hawayo Takata (geboren te 'Hanamaulu ' in Hawaii op 24 december 1900, overleden op 11 december 1980) was de eerste vrouw die geïnitieerd werd tot Reikimaster. Zij is tevens degene geweest die Reiki geïntroduceerd heeft in de westerse wereld. waarschijnlijk is zij de mest omstreden persoon in de Reiki community.

In contact met Reiki.

Na het overlijden van haar man in 1933 werd Hawayo Takata vaak ziek. In 1935 werd een tumor in haar gal ontdekt en ze besloot om zich in Tokio, Japan te laten opereren. Naar eigen zeggen kreeg zij de avond voor de operatie een ingeving dat de operatie 'niet nodig' was en dat 'dit niet hoeft'. Ze ging op zoek naar een andere manier van behandelen en vond deze in de kliniek van Dr, Chujiro Hayashi, een Reikimaster welk persoonlijk was opgeleid door Mikao Usui.

In deze kliniek verbleef zij gedurende vier maanden alwaar zij elke dag door twee behandelaars een Reikibehandeling kreeg. Naar eigen zeggen is zij hierdoor volledig hersteld. Na deze genezing wilde zij ook de technieken van Reiki aanleren, maar hier werd negatief op geantwoord omdat:

  • Reiki zou een spirituele leer zijn, geen leer primair gericht op genezing.
  • Reiki was een Shintoïstische / Boeddhistische leer en niet bestemd voor Christenen. (dit was een vreemd argument omdat Dr. Hayashi zelf Christen was)
  • Reiki was nog nooit overgedragen aan een vrouw.
  • Reiki was nog nooit overgedragen aan een niet-Japans iemand.

Uiteindelijk heeft zij in 1936 toch van Dr. Chujiro Hayashi de eerste graad van Reiki ontvangen, gevolgd in 1937 door de tweede graad. In deze periode was Dr. Chujiro Hayashi nog een naaste leerling van Mikao Usui. Usui was het echter oneens dat een Takata ingewijd zou worden in Reiki. Dit heeft waarschijnlijk tot een breuk tussen de twee geleid. In 1937 reisde Hawayo Takata terug naar Hawaii. In de winter van 1938 kwamen Dr. Hayashi samen met zijn dochter Kiyoe bij Takata in Hawaii op bezoek, tijdens dit bezoek heeft Dr. Hayashi Hawayo Takata ingewijd tot Reikimaster.

Kritiek.

Er bestaat een zeer kritische houding ten aanzien van Takata. Dit heeft enkele redenen:

  • Zij heeft veel traditionele informatie uit de Shintoïsme en Boeddhisme leer van Reiki gehaald.
  • Zij heeft naar eigen inzicht nieuw materiaal ingevoegd.
  • Zij presenteerde Reiki als healingstechniek in plaats van spirituele leer.
  • Zij ging geldbedragen vragen tot ver boven de 10.000 dollar voor de derde graad.
  • Naar later bleek, heeft zij bewust onjuiste informatie in het Reikisysteem gestopt. Het waarom is altijd onduidelijk gebleken

In 2000 kwamen Frank Arjava Petter, Walter Lübeck en William Lee Rand met een boek (Reiki compendium) met daarin een opsomming van alle onjuistheden van Takata, inclusief bewijzen.

In het totaal heeft Hawayo Takata 22 mensen ingewijd tot Reikimaster. Deze 22 masters zijn: George Araki, Dorothy Baba, Ursula Baylow, Rick Bockner, Barbara Brown, Fran Brown, Patricia Ewing, Phyllis Lei Furumoto (de kleindochter van Hawayo Takata), Beth Gray, Jhon Harvey Gray, Iris Ishikuro, Harry M. Kuboi, Ethel Lombardi, Barbara Lincoln McCullough, Mary Alexandra McFadyen, Paul Mitchell, Bethal Phaigh, Virginia W. Samdahl, Shinobu Saito (wordt door sommige abusievelijk vermeld als de zuster van Hawayo Takata), Wanja Twan, Dr. Barbara Weber Ray (oprichtster en huidige president van 'The Radiance Techique International Association Inc'), Kay Yamashita (een zuster van Hawayo Takata).

De huidige Grandmaster van de Alliantie is Phyllis Lei Furumoto,  de kleindochter van Hawayo Takata. Onder haar leiding is Reiki over de hele wereld verspreid en zijn er vele honderden Reikimasters ingewijd. In 1984 kwam Reiki naar Nederland via de in Canada woonachtige Reikimaster Inger Droog. Vervolgens zijn in 1986 de eerste Nederlandse Reikimasters door Phyllis Lei Furumoto persoonlijk ingewijd.

Terug.

Terug naar Reiki.

Opbellen
E-mail