The Native Circle.

Mitayue Oyasin.

De oorsprong van de bizon dans.

Toen de bizons voor het eerst op het land verschenen, waren zij niet vriendelijk tegenover de mensen. De jagers probeerden om de bizons te overhalen om in de afgrond te springen. De bizons aarzelden om zich op te offeren voor het welzijn van de dorpen. Ze wilden niet dienen om te worden omgevormd tot dekens of gedroogd vlees voor de winterrantsoenen. Zij wilden hun hoeven en hoorn niet als hulpmiddelen laten gebruiken noch stemden zij toe dat hun pees zou gebruikt worden voor het naaien. "Nee, nee," zeiden ze. Wij zullen niet in jullie vallen lopen. En wij zullen niet in jullie listen lopen". Dus toen de jagers hen naar het kloof leidden, zouden zij zich altijd afwenden op het allerlaatste ogenblik. Door het gebrek aan samenwerking zouden de dorpbewoners hongerig, koud en haveloos zijn tijdens de wintermaanden.

Nu had één van de jagers een dochter die zeer trots was op de vaardigheid van haar vader met de boog. Tijdens de zomermaanden bracht hij haar altijd de beste huiden om zich te kleden en zij maakte op haar beurt de hertenvellen in de zachtst en witste kledingstukken voor hem om te dragen. Haar eigen kleding vergeleek men met de dons van een sneeuwgans en de mocassins die zij voor de kinderen en de grootmoeders in het dorp maakte waren de meest welkome van alle giften.

Maar nu met de komst van de sneeuw de herten schaarser in de wilgenbossen voorkwamen, kon zij zien dat de tegenwerking van de bizonkuddes hen echt in de problemen zou brengen.

De dochter van de jager besliste dat zij iets zou doen aan het probleem.

Zij ging naar de basis van de afgrond en keek omhoog. Zij begon in een lage, zachte stem te zingen, "Oh, bizonfamilie, komt naar beneden en bezoek me. Als u naar beneden komt en mijn verwanten op een huwelijksfeest voedt, zal ik lid worden van uw familie als bruid van uw sterkste strijder."

Ze hield op met zingen en luisterde. Ze dacht ze het lichte, rollende geluid van donder in de verte hoorde.

Opnieuw zong zij, "Oh, bizonfamilie, komt naar beneden en bezoek me. Voed mijn familie in een huwelijksfeest zodat ik een bruid kan zijn."

De donder was nu veel luider. Plotseling viel de bizonfamilie vanuit de hemel aan haar voeten.

Één zeer grote stier landde bovenop anderen, en liep over de ruggen van zijn verwanten en kwam vóór de dochter van de Jager staan.

"Ik kom hier om u als mijn bruid op te eisen," zei de grote bizon.

"Oh, maar nu ben ik te bang om met u te gaan," Zei de dochter van de jager.

"Ah, maar u moet." Zei de grote bizon, "want mijn kudde is gekomen om uw mensen van een huwelijksfeest voorzien. Zoals u kunt zien, hebben zij zichzelf opgeofferd."

"Ja, maar ik moet mij haasten en mijn verwanten het goede nieuws vertellen," zei de dochter van de jager. "Nee, zei de grote bizon". Je hoeft het hen niet te gaan vertellen. Je gaat niet zo gemakkelijk weg geraken."

Dat gezegd zijnde, hief de Grote bizon haar tussen zijn hoornen op en vervoerde haar weg naar zijn dorp in de rollende grasheuvels.

De volgende ochtend zocht het hele dorp naar de dochter van de jager. Toen zij de hoop bizons onderaan de kloof vonden, keek de vader, die in feite een goede spoorzoeker, evenals een bekwame jager was, naar de voetafdrukken van zijn dochter in het stof.

"Zij is met een bizon meegegaan", zei hij. "Ik zal hen volgen en haar terugbrengen."

Zo gezegd, zo gedaan, de Jager stapte op de vlaktes, met slechts zijn boog en pijlen als metgezellen. Hij liep en liep een grote afstand tot hij zo vermoeid was die hij moest gaan zitten, naast een bizonpoel om te rusten.

Ekster kwam langs en ging naast hem zitten.

De jager sprak Ekster aan op een eerbiedige toon, "O goed geïnformeerde vogel, is mijn dochter ontvoerd door een bizon? Hebt u hen gezien? Kunt u me vertellen waar ze zijn?"

Ekster antwoordde met begrip, "ja, ik heb hen hier zien voorbij gaan. Ze rusten net over deze heuvel."

"Goed," zei de jager, zou u zo vriendelijk willen zijn en mijn dochter een bericht van me geven? Wil je haar vertellen dat ik hier vlak over de heuvel zit?"

Zo vloog Ekster naar waar de Grote bizon in het droge prairiegras met zijn verwanten lag te slapen. Hij huppelde naar de dochter van de jager, die plichtsbewust naast haar slapende echtgenoot mocassins aan het quillen was. "Uw vader wacht op u aan de andere kant van de heuvel," fluisterde Ekster tegen het meisje.

"Oh, dit is zeer gevaarlijk," zij vertelde hem. Deze buffels zijn niet vriendelijk tegen ons en zij zouden kunnen proberen om mijn vader te kwetsen als hij zomaar hierheen zou komen. Gelieve te vertellen hem om op me te wachten en ik zal proberen weg te glippen om hem te zien."

Net toen werd haar echtgenoot, de grote bizon wakker en hief zijn hoorns op. "Breng drinken van poel hier net over deze heuvel," zei haar echtgenoot.

Zo nam zij de hoorn in haar hand en liep zo rustig mogelijk over de heuvel.

Haar vader deed stil teken aan haar om bij hem te komen, terwijl hij zich klein maakte in het gras. "Nee," fluisterde ze. De bizons zijn boos op onze mensen die hun kudde hebben gedood. Zij zullen ons achtervolgen en vertrappelen in het stof. Ik zal teruggaan en zien of ik hen wat kan sussen."

En zo nam de dochter van de jager de hoorn met water terug naar haar echtgenoot die luid snurkte toen hij de drank aannam. Het snurken ging over in een luid gegrom en alle bizons sprongen op door dit alarm. Zij zetten allen hun staarten in de lucht en dansten een bizondans over de heuvel, vertrappelend de arme man, die nog op zijn dochter dicht bij de bizonpoel wachtte.

Zijn dochter ging op de rand van poel zitten en barste in tranen uit. "Waarom ween je?" Vroeg haar bizonechtgenoot.

"U hebt mijn vader gedood en bovendien ben ik een gevangene," zei ze snikkend.

"Wat dacht je van mijn kudde?" antwoordde haar echtgenoot. "Wij hebben onze kinderen, onze ouders en sommige van onze vrouwen opgegeven voor jouw verwanten in ruil voor jouw aanwezigheid onder ons. Een overeenkomst is een overeenkomst."

Maar na wat na te denken over haar gevoel, knielde de Grote bizon neer naast haar en zei tegen haar, "als jij je vader opnieuw tot leven kunt brengen, zullen wij hem jou terug naar huis laten nemen naar je volk."

De dochter van de jager begon een klein lied te zingen. " Ekster, Ekster helpt één of ander stuk van mijn vader te vinden zodat ik alles kan herstellen.

"Ekster verscheen en ging voor haar zitten met zijn hoofd opzij gebogen.

"Ekster, Ekster, zie alstublieft wat je kunt vinden," zong ze zacht aan de wind die de grassen lichtjes opzij boog. Ekster boog zijn hoofd en keek zorgvuldig tussen de vouwen grassen terwijl de wind opnieuw zuchtte. Snel koos hij een stuk van haar vader uit die daar lag verborgen, een stukje been.

"Dat zal genoeg zijn om de truc te doen," zei de dochter van de jager, aangezien zij ter plaatse het been zette en het met haar deken behandelde.

Toen begon ze een overlevingslied te zingen dat de kracht had om verwonde mensen terug naar het land te brengen van de levenden. Stil zong ze het lied dat haar grootmoeder haar had geleerd. Na een paar melodieuze refreinen, zag ze iets onder het deken liggen. Zij en Ekster keken onder de deken en konden een mens zien, maar de man ademde niet. Hij was zo koud als steen. De dochter van de jager bleef zingen, iets zachter, en toen nog iets zachter zodat haar vader niet zo opschrikken aangezien hij zich begon te bewegen. Toen hij opstond, levend en sterk, waren de bizons verbaasd. Ze vroegen aan de dochter van de jager, "zal je dit lied voor ons na elke jacht zingen? Wij zullen uw mensen bizon dans aanleren, zodat wanneer jullie vóór de jacht dansen, jullie een goede jacht zal worden verzekerd. Dan zal jij dit lied voor ons zingen en zullen wij allen terugkomen om opnieuw te leven."

Wil je dit verhaal graag hebben, klik dan op de link hier naast (klik hier), je krijgt dan een pdf-bestand dat je kunt opslaan.

Terug.

Terug naar Korte Indianen verhalen.

Terug naar Kids.

Opbellen
E-mail