The Native Circle.

Mitayue Oyasin.


Keltische Boomastrologie.

De Vijgenboom.

Sleutelwoorden:

De Gevoeligheid.

Vriendelijk Gevoelsmens.

Geboorte datums:

14 juni t/m 23 juni.

12 december t/m 21 december.

Boomteken Vijgenboom typering eigenschappen:

Sterk; Eigenzinnig; Onafhankelijk; Intelligent; Gevoel voor humor; Houdt van het leven, familie, kinderen en dieren; Praktisch van aard; Laat geen tegenstrijdigheden toe in argumenten; Houdt van nietsdoen; Is vaak lui; Neiging om verbitterd te raken; Kan gesloten en afwijzend zijn.

Keltische Boomteken Vijgenboom.

Vijgenbomen zijn zeer fijngevoelig, soms overgevoelig van aard en nemen vaak de hele wereld op hun schouders. Ze kunnen zich dan het beste even terugtrekken om emotioneel niet overbelast te raken. Wanneer ze dit niet doen, bestaat het gevaar dat ze hun omgeving verstikken. Het is voor de vijgenboom beter om zijn of haar gevoeligheid te accepteren en zich niet te verliezen in nieuwe indrukken. Het is voor vijgen belangrijk om de juiste balans te vinden tussen spontaniteit en rationaliteit, zachtheid en bitterheid, rustig blijven en opgewonden zijn. Indien dit in balans is, zal de vijg zijn gevoeligheid beter kunnen behappen.

De vijgenboom van juni gaat meestal diepgang van gevoelens uit de weg om de innerlijke kwetsbaarheid te beschermen. Als een vijg eenmaal vriendschap heeft gesloten, is dit voor de rest van het leven. Vijgenbomen hebben een sterk ontwikkeld gevoel voor rechtvaardigheid en rechtschapenheid. De vijgenbomen van december zijn wat stabieler en rustiger. Dit type is sterk optimistisch van aard en heeft een sterke levenslust en positieve instelling in het leven. Vijgen zijn innemend en vriendelijk van aard. Echter wanneer er omstandigheden zijn waarin conflicten en crises een rol spelen, zijn ze in staat om degene die ze verantwoordelijk achten nooit meer aan te kijken. Het is voor vijgenbomen in het algemeen erg belangrijk om in dit soort situaties hun boosheid te uiten en deze niet vast te houden, zodat het uit zal monden in bitterheid of verbittering. Wat betreft de liefde en relaties hebben vijgenbomen een partner nodig waarbij ze zichzelf kunnen zijn, hun gevoeligheid kunnen delen, de gelegenheid krijgen en gestimuleerd te worden hun boosheid te uiten om niet in een verbitterde, afwijzende houding verzeild te raken.

Geschiedenis en mythologie.

De Vijgenboom speelt een belangrijke rol in de religieuze geschiedenis en mythologie van de mensheid. De Romeinen vereerden de Vijgenboom omdat de kribbe van Romulus en Remus vast raakte aan de takken van een Vijgenboom op de plek waar later Rome zou verrijzen. De Chinezen geloofden dat Vijgenbomen door geesten werden bewoond. de Gewone Vijgenboom (Ficus carica) is de eerste plantensoort die bij naam in de Bijbel wordt genoemd a;s 'leverancier' van de vijgenbladeren waar Adam en Eva hun naaktheid mee bedekten. De banyanboom ( Ficus benghalensis) is voor veel mensen in India, de Himalaya en China heilig. Het is een van 's werelds grootste bomen. De kroon van de banyan kan zo breed uitgroeien dat volgens de legende Alexander de Grote (356-323v.Chr.) met zijn gehele leger onder één boom schuilde. De grootste banyanboom staat in de botanische tuin in Calcutta. Hij had zich 200 jaar geleden in de kroon van een dadelpalm genesteld . Van daaruit groeide hij uit tot 's werelds grootste kronen. De diameter bedraagt 131 m en wordt gesteund door meer dan 1775 luchtwortels. Volgens een Indiase legende woonden geesten in een grote banyanboom die ieder naar de keel sprongen die 's nachts de boom benaderde.

Wat de Bomen Vertellen:

De vijg wordt in veel cultuurkringen beschouwd als symbool van seksualiteit. Dat houdt verband met de vruchtbaarheid van de boom, maar vooral ook met de vorm van de rijpe vrucht, die aan een baarmoeder doet denken. Anderzijds herinnert de vijg als seksueel symbool joden, christenen en mohammedanen aan de zondeval in het paradijs. Het eten van de verboden vrucht werd geïnterpreteerd als het smaken van de seksualiteit. In India wordt de vijgenboom als een heilige boom beschouwd, waaraan men soms eer betoont alsof hij een mens is. De boom is daar op een speciale manier verbonden met wijsheid en inzicht. Want Boeddha ervoer zijn verlichting in de schaduw van een vijgenboom. Als voedingsmiddel kan men de vijg voor dagen bewaren, want zij rot niet, maar droogt in. Vroeger werden de gedroogde vijgen gewoon aan een draad geregen. Zo vormden zij noodrantsoenen en handelswaar. Vijgen waren ook een kostbaar geneesmiddel. In oude geneeskundige boeken worden vijgen, vijgenbrij en vijgensap aangeraden als geneesmiddel tegen met koorts gepaard gaande ontstekingen.

Is de vijgenboom je levensboom dan ben je een vriendelijk gevoelig mens. Je bent zeer fijngevoelig en neemt vaak de hele wereld op je schouders. Je even terug trekken om emotioneel niet overbelast te raken, is dan het motto. Doe je dat niet, dan bestaat de kans dat je, je omgeving verstikt. Beter is het je fijngevoeligheid te accepteren en je niet te verliezen in iedere nieuwe indruk. Bewaar de juiste maat tussen spontaniteit en rede, tussen kalmte en opwinding tussen zachtheid en bitterheid. Onder alle omstandigheden kun je dan je gevoeligheid behouden.

Terug.

Klik hier om uw geboorte boom te downloaden.

Opbellen
E-mail