The Native Circle.

Mitayue Oyasin.

Wat zijn Chakra's?

Om dit op een simpele manier uit te leggen, is het misschien wel slim om even wat achtergrond informatie te geven.

Chakra (Pali: chakka, Tibetaans: khorlo, Maleis: cakera) is een term uit de traditionele Indiase cultuur/religie voor plaatsen in het veronderstelde etherisch dubbel of energielichaam van de mens die binnen die traditie van belang worden geacht voor hun levenskracht. Chakra (Sanskriet cakram) betekent cirkel of wiel. Een chakra wordt omschreven als een wiel vormige draaikolk waarin verschillende niveaus van bewustzijn elkaar kruisen of ontmoeten. In feite kan ieder middelpunt of kruispunt van wegen technisch gezien als een chakra worden gedefinieerd. Bijvoorbeeld het hart van een bloem, de as van een wiel, de iris van het oog, enz. enz. Bij de mens zijn de zeven hoofdcentra die langs de ruggengraat gelegen zijn het belangrijkst. Deze belangrijke kruispunten van energie kunnen de 7 hoofdchakra's genoemd worden. Fysiologische of andere medische invloeden van chakra’s op het menselijk lichaam zijn niet wetenschappelijk aangetoond, noch het bestaan van chakra’s zelf. Het betreft een metafysisch/filosofisch concept.

Chakra's worden ook wel lotusbloemen genoemd, omdat het zich openen van een chakra in veel opzichten lijkt op het open gaan van de blaadjes van een bloemknop. De lotus geldt in India als een heilige bloem. Uit de modder omhoog komend symboliseert hij de ontwikkeling van het primitieve bewustzijn tot de volledige ontwaakte geest, de ontwikkeling van het laagste in de aarde gewortelde chakra tot de duizend bladige lotusbloem, de kruinchakra. Evenals lotusbloemen hebben chakra's 'blaadjes', die van chakra tot chakra van aantal verschillen. (van onder naar boven : 4, 6, 10, 12, 16, 2 en 1000 blaadjes). Evenals bloemen kunnen chakra's open- of dichtgaan, afhankelijk van de gesteldheid van het bewustzijn verwelken of tot volle bloei komen. Elk chakra representeert een eigen dimensie. Er zijn zeven chakra's. Deze spelen allemaal een belangrijke rol bij het welzijn van lichaam en geest. Elk chakra heeft een invloed op bepaalde lichaamsfuncties en emoties. Ideaal zou zijn als alle chakra's open zouden zijn en even actief. Helaas is dit meestal niet zo. Chakra's kunnen niet actief genoeg zijn waardoor blokkades in de energie ontstaan en om dit te compenseren worden andere chakra's juist overactief. Er zijn technieken om de chakra's te stimuleren en hun werking in evenwicht te brengen. Reiki is er daar één van. Naast je bloedbaan, lymfebaan, zenuwbaan, loopt er nog een baan door je lichaam. Deze voorziet alle organen van energie. De knoop punten of splitsingen in deze baan worden chakra ofwel wielen genoemd. Net als dat er vele lymfeklieren door je hele lichaam zitten, zijn er ook veel chakra's. Deze zijn allemaal onderling verbonden door 7 grote wielen/chakra's. Sommige mensen kunnen de energie van deze chakra's zien of voelen, maar ook al ben je, je vaak niet bewust van de plaats van deze chakra's, het valt wel op dat ze soms letterlijk een pijnlijke plek kunnen geven als ze te hard hebben moeten werken, of om een andere reden geblokkeerd zijn.


Opbellen
E-mail