The Native Circle.

Mitayue Oyasin.


Keltische Boomastrologie.

De Linde.

Sleutelwoorden:

De Twijfel.

Creatieve dromer.

Geboorte datums:

11 maart t/m 20 maart.

13 september t/m 22 september.

Boomteken Linde typering eigenschappen:

Accepterend; Bedaard; Zacht van aard; Hekel aan vechten of agressie; Ervaart soms stress in werk; Hekel aan luiheid en nutteloosheid; Erg trouw; Opofferingsgezind voor vrienden; Veel talenten maar niet vasthoudend genoeg om ze te ontwikkelen; Kan soms klagerig en mopperig zijn; Kan uitermate jaloers zijn.

Keltische Boomteken Linde.

Lindes hebben een levendige fantasie en houden van dromen. Ze zijn erg creatief en zijn vaak een inspirator voor anderen, brengen anderen vaak ook op originele ideeën. Een linde is kwetsbaar en maakt hierdoor vertedering los bij mensen. Een linde blijft de wereld zien door een roze bril, vanuit een droomwereld in plaats vanuit de soms harde werkelijkheid. Dit geldt met name voor lindes van de lente. Een linde van de lente heeft het van jongs af aan nodig dat er voorzichtig met hem of haar wordt omgegaan, vanwege de dromerigheid en kwetsbaarheid. Septemberlindes zijn veel aardser.

Ze zijn in staat om hun fantasie en creativiteit met rationaliteit en een nuchtere instelling te combineren. In tegenstelling tot de lentelinde zijn deze lindetypes meestal niet echt bescheiden van aard en hebben de neiging om altijd het laatste woord te willen hebben. Wat liefde en relaties betreft zullen lindes (m.n. de lentelinde) een partner nodig hebben die hun dromerigheid en fantasie kan waarderen, maar soms ook af kan remmen. Ook een partner die hen stimuleert om hun talenten te ontwikkelen, waar ze uit zichzelf niet altijd toe komen. Lindes zullen zich kwetsbaar opstellen in de liefde en relaties en hebben iemand nodig die hun gevoeligheid waardeert en er integer mee omgaat.

Mythologie.

Volgens de legende huist er in de Linde het " zoete lindewezen ". Zij werd als de boom van liefde en trouw gezien en symboliseert vrouwelijke gratie, schoonheid en geluk. Als u een beschermster van uw woning zoekt, kunt u een Linde planten (mits er genoeg ruimte voor is). In de poëzie komt de Linde veelvoudig voor. Bijvoorbeeld dichtte Guido Gezelle: "o! wat schoon, gij bolgekruinde Lindeboom…..blinkende in de morgenzon".

Bij de Germanen was de Linde gewijd aan Freya, godin van vruchtbaarheid, liefde en gerechtigheid. De Linde was een belangrijke gerechts- of dingboom. Onder haar bladerdak werden vonnissen uitgesproken en werd er beraadslaagd. In de Germaanse Sigfried Sage waait er een lindeblad op Sigfrieds schouder waardoor daar een kwetsbare plek ontstond. In het Duits is het oude poëtische woord voor draak 'Lindwurm' wat 'draak van de Linde"betekent. In het oude Griekenland en op Kreta was de Linde vooral een medicinale boom. Met name bloemen en bast werden gebruikt. In Scandinavië was de Linde volgens zeggen een van de favoriete verblijfplaatsen van elfen en feeën. Het werd afgeraden om zich na zonsondergang in de nabijheid van een Linde te bevinden.

Volksgebruik.

Als u tegen een Linde plast, krijgt u een wrat op het oog. Remedie: met 3 lindebladen over het wratje wrijven. Als u lindebladeren om het voorhoofd bindt, verdwijnt de hoofdpijn. In Bergharen stond tot 1964 een Heilige Linde waar men kousenband aan bond om van de koorts af te komen. Linden werden ook vaak op begraafplaatsen en als geluksboom voor families aangeplant. Wanneer men lindespruiten fijngestampt door de pap van een klein kind roert, zal het nooit last hebben van kiespijn. Gedroogde bloesem kan gebruikt worden als thee. Het is een vochtafdrijvend middel en helpt bij verkoudheid en maagaandoeningen. Lindehoning is bijzonder aromatisch en gezond. Door zijn zachtheid is lindehout erg geschikt voor houtsnij en draaiwerk. De eerste boekdrukkers sneden hun letters uit linde en perenhout. Maar ook speelgoed, meubels, muziekinstrumenten wordt ervan vervaardigd. WC brillen van lindehout waren vroeger populair.

Wat de Bomen vertellen:

Zowel voor de Slaven als voor de Germanen was de linde een heilige boom. Bij de Germanen was de linde aan Freya gewijd. Zij was niet alleen de godin van de vruchtbaarheid, maar ook van huiselijk geluk, rust en vrede. De linde was een beschermboom en men plantte lindes voor huizen, boerderijen en ook op dorpspleinen, bij bronnen en kerken. Karel de Grote heeft zelfs opdracht gegeven om in ieder dorp een linde te planten. Zo sterk was het geloof in de bescherming van de linde. Met de komst van het christendom werd de linde gewijd aan Maria.

Net als onder de eik werd onder de linde recht gesproken. Vlak bij de Universiteit Twente vinden wij nog de overblijfselen van Driener Horst of Veemlinde. Volgens de overlevering vonden onder deze linde de nachtelijke rechtsplegingen van het Veemgericht plaats. Lindebomen kunnen een eerbied- waardige leeftijd bereiken. Zo is de linde van Sambeek ruim 800 jaar en daarmee de oudste boom van Nederland. Daarom worden zij vaak als herdenkingsboom geplaatst. Veel plaatsen in Nederland hebben een linde als Oranjeboom. Een boom ter herdenking van een feestelijke gebeurtenis is ons koningshuis. In tal van sprookjes en sagen speelt de lindeboom als zegenrijk oord, als grote helper van de mens ook een belangrijke rol. In sommige streken werden huwelijken onder een lindeboom gesloten en ter bekrachtiging van de overeenkomst moesten bruid en bruidegom hun duimen tegen de boom drukken.

Is de linde je levensboom dan ben je een creatieve dromer. Je houdt van dromen, want je hebt een levendige fantasie. Ook ben je heel creatief en breng je andere vaak op nieuwe ideeën. Tegelijk ben je kwetsbaar en dat maakt je vertederend. Was er maar niet die harde werkelijkheid, want jij blijft graag de wereld zien door de wondermooie bril van je dromen.

Terug.

Klik hier om uw geboorte boom te downloaden.

Opbellen
E-mail