The Native Circle.

Mitayue Oyasin.


De Talkingcircle.


'De kans om te spreken.'

'De kunst om te luisteren.'


Wat is dit nu eigenlijk; wel dit is een manier om (nieuwe) mensen te leren kennen. Het mooiste is als je klein begint met je eigen vrienden of collega's. Het uitspreken van diepere gedachtes, die je deelt met een groep is een bijzondere ervaring, omdat dit zelden gebeurt in het dagelijkse leven. Als extra hulp ontvang je een Talkingstick. Voor dat we beginnen met de Talkingcircle gaan we eerst met de groep een korte meditatie doen, dit om even tot rust te komen en de energie te laten vloeien binnen de cirkel.

Degene die de Talkingstick heeft, kan vrijmoedig spreken, de rest luistert en met luisteren wordt dan ook echt luisteren bedoeld. Als je klaar bent met spreken, geef je de stok door aan de volgende spreker. Spreek als je dit voelt, wil je niet spreken, groet dan de groep en geef de stok door. Sommige mensen ontvangen de stok en kijken eerst even de cirkel rond. Als iemand wil reageren op de spreker kan dit natuurlijk altijd, alleen is het niet de bedoeling om de spreker in de rede te vallen.

Regelmatig gebeurt het dat iemand zacht spreekt, wees zo respectvol om niet direct te schreeuwen: harder! Wacht eerst even af, vaak is het een kwestie van wennen en afstemmen, of de afstand is te groot. Soms is het niet boeiend omdat de persoon onbewust er moeite mee heeft om te spreken voor zoveel nieuwe mensen, zoiets doe je ook niet elke dag. Er wordt soms wel wat van elkaar gevergd wat het luisteren betreft. Dus verslapt de energie en de focus, beëindig je spreekbeurt op een stijlvolle manier, bedank eventueel de cirkel voor het luisteren en geef de stok door zodat de energie door blijft stromen.

Sommige mensen hebben er moeite mee dat ze niet elke 5 seconden commentaar kunnen geven op de spreker. Maar geloof mij, oefening baart kunst. Maar wil je toch reageren op de spreker, dan staat u rustig op en loopt dan rustig naar de spreker en pak dan vervolgens de antwoordveer vast die aan de Talkingstick bevestig is, en loop dan weer rustig terug naar uw plaats. Iedereen weet nu dat u wilt reageren, en zal u na dat de spreker klaar is als eerste de Talkingstick overhandigd krijgen, om vervolgens weer daar verder te gaan waar we gebleven waren.

Het einde van de Talkingcircle is wanneer de Talkingstick in stilte de kring eenmaal rond is gegaan. Het is niet altijd praktisch om op deze manier met elkaar te communiceren, bv. tijdens een werkbesprekingen, dit kan het natuurlijk zonder dit Talkingcircle principe.

Bij een belangrijk of urgent item roept men de mensen samen voor een speciale council waarin men spreekt en luistert naar elkaar en uiteindelijk tot consensus probeert te komen over het betreffende onderwerp/voorstel.

Consensus in spirit is wanneer een groep mensen op de hogere en diepere niveaus in hart en ziel echt één worden, hetzij in muziek, zang, rituelen of dans, tijdens een Talkingcircle, of tijdens een stille meditatie, stil in geluid, maar de energie en kracht die ontstaat kan wonderen laten gebeuren.

Vele zielen, één spiritueel hart... Heel soms zien we deze momenten gebeuren. Dat is de divine magic... the Miracle that keeps the Spirit going for another decade ...

Er zijn een paar zeer eenvoudige richtlijnen die het mogelijk maken voor een Talkingcircle om te functioneren:

  • Slechts één persoon spreekt - Slechts de persoon die de Talking stick vasthoudt, mag spreken, de andere luisteren zonder de spreker in de rede te vallen. Dialogen zijn geen deel van de cirkel, aangezien zij in een conflict kunnen ontaarden.
  • Introduceer jezelf - Het is beleefd om je in de eerste ronde te introduceren.
  • Spreek vanuit je hart - De spreker zou zich vanuit het hart tot de cirkel moeten richten, en kan spreken voor zolang als nodig, met eerbied voor de tijd van anderen. (Zonder dat we hem of haar in de rede vallen of er doorheen praten.)
  • Luister met eerbied - Alle aanwezigen, behalve de spreker, luisteren aandachtig en geven steun aan de spreker. Het luisteren met het hart staat je toe om de ware bedoeling te horen over wat de spreker zegt. Luister op de manier zoals je verwacht dat anderen naar je luisteren.
  • Wat in de cirkel wordt gezegd, blijft in de cirkel - herhaal nooit iets wat binnen de cirkel wordt gezegd, tenzij je de toestemming van de spreker hebt.

Wanneer een cirkel bijeen wordt geroepen, kan het branden van witte salie of wierook voor de deelnemers helpen om de negativiteit te verjagen die zij met zich mee kunnen dragen. Op een bepaalde manier is het als 'het vegen van je geestelijke schoenen' alvorens de cirkel in te gaan. Eveneens zal er witte salie of wierook brandend gehouden worden tijdens de cirkel, in het bijzonder wanneer de emoties intens zijn, dit helpen negativiteit te weerhouden de cirkel binnen te gaan.

De Talkingcircle kan zowel in de huiselijke kring als op de werkvloer een uitkomst beiden, en is dan ook bedoeld voor iedereen van huisvrouw tot directie. Wilt u meer informatie over deze workshop, neemt u dan even contact met ons op. Dit kan via ons E-mailadres: info@the-native-circle.com, maar u kunt ook uw vragen stellen via ons online Inschrijfformulier.

De kosten van deze workshop bedraagt €15.00 per persoon (met een minimum van 5 personen) en is inclusief de reiskosten mits deze binnen een straal van 25 kilometer is. Aan deze workshop is geen tijdslimiet verbonden. Tevens is het mogelijk om deze workshop te combineren met één van de andere workshops, hiervoor geldt dan natuurlijk wel een andere tarief, en de prijs gaat dan in overleg met u. Voor deelname vult u dan A.U.B. ons online inschrijfformulier in. Let op: het invullen van dit inschrijfformulier verplicht u tot niets, een inschrijving is alleen geldig wanneer u van ons een bevestiging heeft ontvangen van uw inschrijving.

Opbellen
E-mail