The Native Circle.

Mitayue Oyasin.

Wie wordt er Sjamaan?

Bij sommige volkeren wordt je Sjamaan omdat je in een familie van Sjamanen geboren bent en er van je verwacht wordt dat je de traditie voortzet. Je gaat in de leer en moet allerlei beproevingen doorstaan. Maar over het algemeen wordt het als sterker beschouwd wanneer je door een droom of visioen daartoe geroepen wordt. Ze worden gekozen door de geesten, die hen leren in trans te gaan en hun ziel op te stijgen naar andere werelden of via gevaarlijke kloven af te dalen tot de verschrikkingen van het onderaardse. Maar Sjamanen zijn tegelijkertijd gewone mensen die op jacht gaan, koken, in de tuin werken en huishoudelijke taken verrichten. Als een Sjamaan het dan ook heeft over werelden dan bedoelt hij daarmee geen oorden die zijn afgescheiden van deze wereld, integendeel, de werelden waarover hij praat, vertegenwoordigen de ware aard van dingen en de ware aard van gebeurtenissen om ons heen. Dit wordt door iedereen in zijn gemeenschap onderschreven en vele mensen kunnen in mindere of meerdere maten Sjamaan zijn, afhankelijk van hun inzicht in deze werkelijkheid.... Het is algemeen bekend dat wanneer bij een volk waar Sjamanisme nog leeft, iemand die geroepen wordt om Sjamaan te worden dat het beste ook kan doen, ook al heeft hij andere plannen met het leven. Het niet beantwoorden van de oproep kan een jarenlang zeer ernstige ziekte tot gevolg hebben, of een ernstige psychische instabiliteit, en niet zelden sterft degene die geen gehoor heeft gegeven aan de oproep.

Mitakuye Oyasin.

(We are all related)  

Opbellen
E-mail