The Native Circle.

Mitayue Oyasin.

6. Krachtobjecten.

Krachtobjecten zijn kleine, natuurlijke dingen als stenen, veren, stoken enz., die met een koord of een dergelijk materiaal tot een object samengebonden worden. Deze dingen en materialen worden bewust uitgezocht en gecombineerd, om een krachtig object te ontwerpen, dat zijn gebundelde kracht voor de persoon voor wie het gemaakt is, uitstraalt, bijvoorbeeld voor bescherming van deze persoon. Een krachtobject, of Fetisj, vormt daarom een concentratie van kracht waardoor de Sjamaan zijn affirmatie kan manifesteren, ware het voor zichzelf of iemand anders.

7. De Medicijnbuidel.

De medicijnbuidel, of 'Mesa', zoals hij in de Inca traditie wordt genoemd, is een buideltje, een buidel of een tas waarin veel Sjamanen dingen bewaren, die zij met hun kracht in verbinding brengen. Deze voorwerpen zijn allemaal met de persoon en met hun persoonlijke kracht verbonden. In de loop van zijn ontwikkeling krijgt of verzamelt een Sjamaan objecten of zaken, die voor hem persoonlijk vol met kracht zitten, bijvoorbeeld een steen in de vorm van zijn krachtdier, een kristal dat hem van zijn leraar is gegeven etc. Hierdoor is de medicijnbuidel energetisch met de Sjamaan verbonden en straalt zijn eigen kracht uit. Net zoals het altaar is de medicijnbuidel een zeer persoonlijk object, dat in de loop van de ontwikkeling van de Sjamaan groeit en zich verandert. 

Mitakuye Oyasin.

(We are all related)

Opbellen
E-mail