The Native Circle.

Mitayue Oyasin.

De pijp ceremonie.

Een hele ceremonie rond het gebruik van de pijp voor bidden, die je toestaat om de juiste gemoedstoestand voor het gebed vast te stellen.

Zorg er altijd voor dat wanneer je de pijp gaat gebruiken deze eerst te 'smudgen'. (reinigen) Ook wanneer de pijp uit de pijpzak (of waar je de pijp dan ook bewaard) wordt gehaald moet deze worden gesmudged. Wanneer je de pijp gebruikt moet je hier ten aller tijden een heilig moment van maken. Als je de pijp vasthoud gebruik dan de linkerhand om de kop vast te houden en de rechterhand om de steel vast te houden.

Het vullen van de pijp gebeurt in zes stappen. De eerste stap is het eren van de 'Wakan-Tanka', (de Grote Geest) de tweede stap is her eren van 'Makoce Ina'. (Moeder Aarde) De overige vier stappen zijn het eren van de vier windrichtingen. Bij de eerste stap bied je een snufje Tabak of 'Kinnikinnick' (kruidenmengsel) aan, aan 'Wakan-Tanka' en vraag hem je te horen tijdens je gebed, plaats hierna de Tabak of 'Kinnikinnick' in de pijpkop. Bij de tweede stap bied je een snufje Tabak of 'Kinnikinnick' aan, aan 'Makoce Ina' en vraag haar je te horen tijden je gebed, plaats hierna de Tabak of 'Kinnikinnick' in de pijpkop. Bij de overige vier stappen bied je elke windrichting een snufje Tabak of 'Kinnikinnick' aan, aan de windrichtingen (begin bij het Oosten) en vraag of zij je horen tijdens je gebed, plaats hierna de Tabak of 'Kinnikinnick' in de pijpkop.

Ook tijdens het roken van de pijp worden plukjes Tabak of 'Kinnikinnick' geofferd aan 'Wakan-Tanka', 'Makoce Ina', de vier windrichtingen, het plantenrijk, het dierenrijk, de vier elementen, de Hemel, de Mensen, de Zon, de Maan, de Overledenen, de Rotsen van de aarde en nog veel meer. Op deze wijze neemt het hele universum deel aan het ritueel van het pijproken. Elke keer als de rook wordt uitgeblazen, gaat dit vergezeld van een gebed aan 'Wakan-Tanka'. De pijp wordt gebruikt in elke vorm van gebed, om welke reden dan ook. Ook wordt er tijdens het vullen van de pijp vaak een lied gezongen, dit lied heet 'The pipe fillingsong'.

Wanneer de pijp gevuld is en moet worden aangestoken, gebruik dan nooit een benzine aansteker. De damp die hier van af komt zal in je Tabak of 'Kinnikinnick' trekken waardoor de vulling van de pijp niet meer puur is en dus ook niet meer heilig. Als je in de beurt bent van een 'Wakan' (heilig) vuur, gebruik dan een klein takje om je pijp mee aan te steken, of nog beter neem een 'Sweetgrass' vlecht en gebruik deze om je pijp mee aan te steken.

Wanneer je begint met het roken van de pijp mag je nooit als eerste roken, maar je beid eerst de pijp aan, aan 'Wakan-Tanka'. Je doe dit door steel met het mondstuk naar de hemel te richten. Daarna beid je de pijp aan, aan 'Makoce Ina' dit doe je door de steel naar de Aarde te richten. Als je dit gedaan hebt dan mag je zelf gaan roken.

Tijdens het roken van de pijp, eer dan bij elk trekje die je neemt opnieuw 'Wakan-Tanka', 'Makoce Ina' en de vier windrichtingen. Bij het uitblazen van de rook, stijgt deze naar de hemel en neemt zo je gebeden mee. Als je wilt, kun je jezelf ook smudgen door de rook die van de pijp afkomt over je hoofd heen te strijken met je vrije hand. Tussen elke windrichting, draai je de pijpsteel in een cirkel met de kolk mee ter eren van de vier windrichtingen.

Ten slot, wanneer de vulling in de pijp is verbruikt, en je deze uit de pijp kop haalt is dat een manier om de geesten te vertellen dat je klaar bent. Haal de as uit de pijp, en gooi deze op een doordachte manier: bijvoorbeeld in een heilig vuur, of graaf bij de wortels van een boom een kuiltje en stop daar de as uit de pijp in. Voorzichtig wikkel je de pijp in een rode doek en stopt hem dan in de pijpzak als je die hebt, anders leg je de pijp gewikkeld in de rode doek veilig weg. En vergeet niet om een beetje witte salie in de pijp kop te stoppen, dit zorg er voor dat er geen kwade geesten in de pijp kunnen komen. Als je dit alles gedaan hebt kan je er op rekenen dat je gebeden zijn gehoord en bedank je de geesten voor hun aandacht. 

Mocht je ooit deelnemen of laat je zelf andere deelnemen aan een pijpceremonie, kan de pijp worden doorgegeven. Wanneer je met andere de pijp rookt en je de pijp doorgeeft aan de gene die links van je zit moet je de pijp voor dat je hem doorgeeft altijd eerst met de klok mee en de steel van je af gericht naar alle windrichtingen draaien ter eren van de windrichtingen. Ook de gene die de pijp aan neemt moet eerst deze handeling doen voor dat hij of zij gaat roken. Zorg er ook altijd voor dat de gene die de pijp aan neemt altijd de kop met zij of haar linkerhand ontvangt. Wanneer je de pijp aangeboden krijgt en er om wat voor reden dan ook niet gewenst wordt om de pijp te roken, is het wel zo eerbiedig om de pijp net zo lang aan te nemen tot de ceremonie klaar is, je hoeft dan natuurlijk niet te roken als je dat niet wilt, maar raak dan simpelweg je schouders even aan met de pijpsteel en geeft dan de pijp door aan de volgende persoon.

Mitakuye Oyasin.

(We are all related)

Opbellen
E-mail