The Native Circle.

Mitayue Oyasin.

De Dromenvanger.
An ancient Chippewa tradition
The dream net has been made
For many generations
Where spirit dreams have played.
Hung above the cradle board
Or in the lodge up high
The dream net catches bad dreams
While good dreams slip on by.
Bad dreams become intangled
Among the sinew thread
Good dreams slip through
the center hole
While you dream upon your bed.
This is an ancient legend
Since dreams will never cease
Hang this dream net above your bed
Dream on, and be at peace.

De dromenvanger is een symbool dat door de indianen gebruikt werd. De dromenvanger bestaat uit een cirkel met daarbinnen het web van de spin. De cirkel om het web staat voor de cirkel van het leven. Bij sommige indianenstammen staat de cirkel symbool voor de tocht van de zon langs de hemel. De veren symboliseren adem en lucht en ze wapperen in de wind. Volgens indiaanse traditie gebruiken mannen andere veren als vrouwen, omdat de taken van mannen en vrouwen ook heel verschillend zijn. Ook worden soms zogenaamde krachtvoorwerpen aan de dromenvanger gehangen. Dit kan een afbeelding van een totemdier zijn, maar bijvoorbeeld ook een tand of stukje huid. Ook stenen, schelpen en dennenappels worden aan dromenvangers gehangen. Als het web met acht steken aan de cirkel vast zit, dan staat dit symbool voor de acht poten van de spin. Zijn er zeven steken gebruikt, dan verwijzen ze naar de zeven profetieën van de indianen. 

Het is de bedoeling dat de Dromenvanger boven het bed te hangen om het goede uit de dromen op te vangen en te bewaren voor de rest van je leven. Elke boze droom zal door het gat in het midden verdwijnen en zal je daar dan ook verder geen last meer van hebben. Als het boven een bed van een baby hangt zal het alle kwade zaken zoals; ziekt, enge dromen en boze geesten opvangen in het web zodat het kind er geen last meer van heeft. Als uw kind slaap problemen heeft of last van nachtmerries kunt u een dromenvanger ophangen en het kind het verhaal vertellen om wat rust te geven. 

Opbellen
E-mail