The Native Circle.

Mitayue Oyasin.

De verschillende vormen van Reiki.

In de loop der tijd zijn er diverse Reiki-stromingen ontstaan.Voorbeelden van deze Reiki-stromingen zijn:

 1. Usui Reiki: Hier wordt het traditionele onderwijs mee bedoeld dat naar het Westen is gekomen. Strikt genomen niet direct Usui's oorspronkelijke onderwijs, maar een sterk veranderde vorm.
 2. Usui Reiki Ryôhô Gakkai: Door Westerlingen opgerichte stroming met als doel om zo dicht mogelijk bij het oorspronkelijke Japanse Reiki-onderwijs te komen en te blijven. Deze stroming verschilt nog lichtjes van wat bekendstaat als Usui Reiki Ryoho.
 3. Usui Teate: Werkt nauwelijks met symbolen maar met kotodama's (mantra's), het richt zich mee op de oorspronkelijke Reikimethode.
 4. Essential Reiki.
 5. Angel Reiki.
 6. Lightarian Reiki.
 7. Seichem.
 8. Tera-Mai: Door channelling ontdek door de Amerikaanse Ann Milner.
 9. Keltische Reiki: Keltische variant van Reiki.
 10. Tummo Reiki: Een mengeling van Reiki met het Tibetaanse Tummo.
 11. Jikiden Reiki.
 12. Shambhala Reiki: Geïntroduceerd door Hari Das Melchizedek.

En nog steeds komen er nieuwe vormen van Reiki bij.


Opbellen
E-mail