The Native Circle.

Mitayue Oyasin.

De Energie.

De energie waarmee men in de Reikimethode zegt te werken is volgens beoefenaars overal aanwezig en zou het fundament van de wereld zijn. Zij geloven dat energie zich op verschillende niveaus (causaal, mentaal en fysiek) manifesteert en als zodanig alle voorwerpen en wezens vormt. Naar hun zeggen kunnen energiestromen in een lichaam geblokkeerd raken door bijvoorbeeld nog niet verwerkte negatieve ervaringen uit het verleden, met lichamelijk en geestelijk problemen als gevolg, en zijn zij in staat om deze blokkades door handoplegging op te heffen. Reiki wordt gezien als kosmische en niet als persoonlijke energie; beoefenaars zouden deze energie slecht doorgeven. Het vermogen om energie door te geven heeft volgens hen iedereen, zij het doorgaans nog slechts in geringe mate. Tijdens een 'initiatie' zouden kanalen waardoor de energie wordt doorgegeven worden heropend.


Opbellen
E-mail