The Native Circle.

Mitayue Oyasin.


Reiki.

Reiki is een paranormale therapie en behoort tot de alternatieve geneeswijzen. Er wordt gewerkt met de handen, waarbij het lichaam, met een veronderstelde vorm van levensenergie, wordt behandeld. De term Reiki bestaat uit twee Japanse Karakters (kanji), te weten Rei ('geest' of 'ziel') en Ki ('energie' of 'levenskracht'). Een andere, populaire westerse vertaling van 霊気 Reiki "universele levensenergie", of simpelweg "het leven", "de wereld". Bij het toepassen van Reiki worden lichaam, geest en ziel, wanneer het aankomt op ziekte en genezing, als één geheel gezien. Noch het bestaan van Ki, noch een mechanisme voor de manipulatie ervan zijn wetenschappelijk aangetoond.

Op de pagina's worden de volgende onderwerpen behandeld:

  1. De Oorsprong.
  2. De Reikiprincipes.
  3. De Werking.
  4. De Energie.
  5. De verschillende vormen van Reiki.
Opbellen
E-mail