The Native Circle.

Mitayue Oyasin.

Chujiro Hayashi.

Chujiro Hayashi (林忠 次郎, Hayashi Chūjirō. Geboren in Tokio op 15 september 1880. Overleden in Tokio op 11 mei 1940) was de laatste Reikimaster die door Mikao Usui volledig was opgeleid.

Dr. Hayashi was getrouwd en had twee kinderen. Zijn vrouw 'Chie ' (geboren in 1887) trouwde hem nadat zij haar studie aan de 'Shizuoka Women's High School ' had afgesloten. Hun eerste kind, 'Tadayoshi ', werd in 1903 geboren en studeerde Economische Wetenschappen aan de universiteit van 'Keio '. Hun dochter 'Kiyoe ' werd zeven jaar later geboren en bezocht dezelfde school als haar moeder.

Ontmoeting met Reiki.

Chujiro Hayashi is in 1902 afgestudeerd aan de Japanse marineacademie en werd vervolgens scheepsarts bij de havenpatrouille eenheid in de Russisch-Japanse oorlog ( van 8 februari 1904 t/m 5 september 1906). In 1918 werd hij benoemd tot bevelhebber van de haven van Ominato (het huidige Mutsu). Hier ontmoeten hij 'Kanichi Taketomi ', schout-bij-nacht en hoofd van de generale staf. Kanichi Taketomi zou later ook door Mikao Usui ingewijd worden tot Reikimaster, Ook zou hij de latere derde president van de 'Usui Reiki Ryoho Gakkai' worden.

Op verzoek van de officiers, creëerde Usui voor de marine een healingssysteem, dat zonder jarenlange spirituele oefeningen als eerste hulp aan boord zou kunnen gebruikt worden. Usui zelf was benieuwd in hoever zijn systeem als een alleenstaande geneesmethode zou kunnen werken. Hij gaf Dr. Hayashi de opdracht om een handleiding met handposities voor verschillende kwalen samen te stellen. Deze wordt tot op heden volledig onterecht voorgesteld als het werk van Usui.

We hebben voornamelijk Dr. Chujiro Hayashi te danken dat Reiki haar weg naar het Westen vond. Hayashi was één van Usui's laatsten studenten. Hayashi was een arts en ex-commandant bij de Keizerlijke Japanse Marine. Er wordt gezegd dat hij een Christen was (Methodist) en de enige niet Boeddhistische student van Usui. Usui zou ervan op de hoogte geweest zijn en heeft daarom zijn onderwijs aangepast. Hayashi begon zijn opleiding bij Usui in mei 1925. Hij had maar 10 maanden om het gehele onderwijs van Mikao Usui onder de knie te krijgen, voordat Usui overleed. In november 1925 sloten zich twee andere marineofficieren, de schouten-bij-nacht 'Kanichi Taketomi ' en 'Juzaburu Ushida ' bij de opleiding aan.

Dr. Hayashi heeft twee belangrijke zaken verricht welke van sterke invloed zouden worden binnen de Reiki.

  • Het inbrengen van de vaste handposities.
  • Het opleiden van Hawayo Takata tot Reikimaster.

Onderzoekers als Chris Marsh, Frank Arjava Petter en Hiroshi Doi geven aan dat voor dit laatste een breuk veroorzaakte tussen hem en zijn Leraar, Mikao Usui.

Kort daarna, op 9 maart 1926, is Usui onverwacht overleden. Na zijn dood richten de officiers, samen met enkele van Usui's studenten, de vereniging "Usui Reiki Ryôhô Gakkai " op. Dr. Hayashi was tijdelijk lid ervan, maar de stek nationalistische stromingen binnen de vereniging botsten en niet alleen met zijn eigen overtuiging, maar volgens hem ook met de leer van Usui. Na een ruzie met de voorzitter verliet hij het gezelschap en richtte in 1931 zijn eigen vereniging op met de naam: "Hayashi Reiki Kenkyû Kai " (Hayashi Reiki Onderzoek Center). Aangezien hij arts was benaderde hij Reiki meer vanuit de fysische kant in plaats van de spirituele kant zoals Mikao Usui dit deed. Zo maakte hij gedetailleerde aantekeningen van zijn behandelingen en plaatste daar verschillende handposities bij. Dit handboek is verdeeld over 9 hoofdstukken en gaat over behandelingen van ziekten, kwalen en afwijkingen.

Hij paste het onderwijs dat hij genoten had bij Usui aan. Hij gebruikte bijvoorbeeld gen 'Reiju ' om de spirituele ontwikkeling van de studenten mee te ondersteunen. Hij introduceerde het concept van de inwijding die als doel hebben om iemand op bepaalde energieën af te stemmen. Ook maakte hij gebruik van symbolen en mantra;s belangrijker dan ze oorspronkelijk waren, lag de nadruk meer op behandelen en kwamen er cursussen die korter duurden dan de oorspronkelijke trajecten.

Volgens een document uit 1938 heeft Chujiro Hayashi in het totaal 13 mensen ingewijd in tot Reikimaster. de term "Master " vind ook zijn oorsprong bij Hayashi. Hij was waarschijnlijk de eerste die de term op een certificaat gebruikte. Een aantal van zijn studenten zijn: 'Hawayo Takata ', 'Tatsumi ', 'Shouoh Matsui ' en 'Chiyoko Yamaguchi '.


Vervolg.


Opbellen
E-mail