The Native Circle.

Mitayue Oyasin.

De wraak van de Indianen jongen.

Lang geleden is Paira Oendepo ook in de Para, een andere streek in Suriname, verschenen. Hij noemde zich toen Onone en had zijn vrouw en zijn zoontje bij zich.

Op een keer kwam hij van zijn rooftochten thuis met een Indiaanse jongen die hij in een van de dorpen had gevangen. Dat was leuk voor de kleine Onone, dacht grote Onone, zo'n Indiaans speelkameraadje.

Alles ging goed tot de dag dat Onone weer op Indianen ging jagen. Zijn vrouw zette alvast de grote pot op het vuur waarin het Indianenvlees werd gekookt, en besloot daarna een uurtje te rusten.

De Indiaanse jongen moest op de kleine Onone passen.

Die jongen echter had al die tijd op wraak gezonnen en aarzelde niet: hij wierp de kleine Onone in de kookpot en vluchtte het bos in.

Toen Onone terugkwam van de jacht en het Indianenvlees in de pot wilde doen, zag hij wat er gebeurd was. Hij floot zijn bloedhonden en zette ze op het spoor van de kleine Roodhuid.

Die was evenwel spoorloos verdwenen. Onone en zijn vrouw waren zo verdrietig over het verlies van hun zoontje, dat zij het land verlieten.

Wil je dit verhaal graag hebben, klik dan op de link hier naast (klik hier), je krijgt dan een pdf-bestand dat je kunt opslaan.

Terug.

Terug naar Korte Indianen verhalen.

Terug naar Kids.

Opbellen
E-mail