The Native Circle.

Mitayue Oyasin.

Het Druïdisme is allesbehalve wat de meeste mensen ervan zouden verwachten vandaag de dag. Deze veronderstellingen worden blind en zonder grondige reden gemaakt, en met slechts een openstaande geest en een beetje leeswerk kan je zo achterhalen waarom wij vandaag de dag voor het Druïdisme kiezen.  Als Druïden steunen en helpen we de gemeenschap met het aanleren van de principes van vriendschap en broederlijke liefde. Als Druïden zijn we tegen elke negatieve invloed in welke vorm dan ook tegen de wetten van God (of de Goden), de mensheid, en ons land. Druïdisme is een manier van leven, een systeem van moraliteit en een broeder- en zusterschap op sociaal en moraal vlak, en meestal niet politiek. Ovaten zijn ook gekend als vates/vaten. De ovaten waren de jonge studenten die in de eerste fase van hun Druïdisch priesterschap waren. Ovaten krijgen de symbolische kleur van de Aarde, groen, wat de periode van de jonge jaren impliceert. De ovaten legden hun focus op de kracht van observatie van hoe de natuur een effect had op leven en materie.  Zodoende waren de ovaten de studenten van de natuurlijke wetenschappen. Ovaten waren ook schrijvers van ode en muziek.  We weten van Strabo dat de ovaten de offers interpreteerden, en dat ze natuurlijke filosofen waren. Ovaten waren ook gekend voor hun divinaties.  We kunnen veronderstellen dat ovaten verantwoordelijk waren voor de kalender van Coligny die omschreven wordt als een zon- en maanvoorspeller. We kunnen ook van de veronderstelling vanuit gaan dat ze astrologen geweest zouden zijn. De Barden is de tweede fase van het Druïdisch priesterschap. Jonge ovaten ontwikkelen zich in Barden.  Zoals we weten van legenden en verhalen, was de Bard een dichter en muzikant. Omdat de Barden hun weg zo goed kunnen vinden in muziek en dichtkunst, krijgen ze de kleur van de lucht, blauw, wat staat voor waarheid, puurheid en vrijheid. Barden waren ook de historici van hun tijd. Ze overleverden de verhalen, fabels en geschiedenis van hun volk van generatie op generatie. Dit was erg belangrijk, want er werd niets opgeschreven. Barden bewaarden de vrede en waren de advocaat in het adviseren in functie van het behoud van de zelfbalans. Strabo omschrijft hen als zangers en dichters, wat synoniem is met wat we reeds hebben vastgesteld. Druïden vervulden de rol van rechter, dokter, voorspeller, magiër, mystiek persoon en wetenschapper; in andere woorden, ze waren de religieuze en intelligente klasse van hun cultuur. Op een Druïde te worden, kwamen studenten samen in grote groepen voor instructie en training, voor een periode die tot twintig jaar kon duren. De mythologie omschrijft Druïden die magische krachten hadden zoals die van divinatie en profetie, het beheersen van het weer, heling, levitatie, en het zichzelf veranderen in de vorm van een dier. Hun opleiding was zo diepgaand dat ze uiteindelijk min of meer een wandelende encyclopedie waren. Een goed woord voor hen zou "priester" kunnen zijn, alhoewel de Romeinen hen zo nooit hebben omschreven, en wat anders is dan de Christelijke priesters, hadden zij een cliënteel zoals een advocaat, een mystiek persoon of een sjamaan zou hebben. Met dit alles in gedachte, is het niet moeilijk om de link te leggen tussen de Druïden en de natuur, en dat de natuur de bron van hun kracht is, zowel in de maatschappij als in magie. Door deze connectie te begrijpen, is een Druïde één met de natuur, waardoor deze zich bewust wordt van alles dat is geweten in de natuur, wat alles inhoudt. Een Druïde is dus eigenlijk in zekere zin een natuur-mystiek persoon. Het Druïdisme is van natuur educatief. De filosofieën van het Druïdisme vertellen ons dat het licht van de intelligentie sterker is dan de donkerte van bijgeloof en naïviteit dat de mensheid zelfs vandaag de dag nog verbindt.

Het hedendaagse Druïdisme.

In navolging van Romeinse schrijvers zoals Diodoros en Strabo wordt wel een onderscheid gemaakt tussen druïden, barden en vates, waarzeggers. Daarbij moet worden opgemerkt dat deze schrijvers niet, zoals Caesar, over informatie uit de eerste hand beschikten, zodat het mogelijk een interpretatie was van hun eigen hiërarchisch ingedeelde cultuur. In Groot-Brittannië en Ierland zijn er voorts een aantal plekken, die nog steeds worden geassocieerd met het oude druïdendom, zoals de eilanden Anglesey en the Isle of Man en het Wistman´s Wood in Dartmoor, Devon en de heuvels Primrose Hill en Tower Hill in Londen. Ook Stonehenge wordt sinds de Middeleeuwen geassocieerd met druïden, hoewel dit feitelijk onjuist is. Het megalithische monument was al verlaten voordat de druïden Groot-Brittannië bereikten. De magie van de plek heeft er desondanks voor gezorgd dat Stonehenge een belangrijke plek is geworden voor moderne druïden. Een hedendaagse druïde zal zijn studie vaak beginnen als bard, het eerste opleidingsniveau. Een bard legt contact met het verleden, ook met zijn persoonlijke verleden, en met de natuur. Hij stelt zich, door middel van concentratie en meditatie, open voor zijn eigen creativiteit en wordt zich bewust van de cyclus van de seizoenen. Daarnaast werkt hij met de symbolische krachten van de vier elementen vuur, water, aarde en lucht. Vervolgens verdiept de bard zijn kennis en ervaringen als “ovaat”. In deze fase van de opleiding houdt hij zich onder andere bezig met het gebruiken van de genezende krachten uit de natuur. Dit houdt zowel in dat hij kennis opdoet van de natuurwetten die gelden voor het menselijk lichaam en de menselijke geest, als van kruiden. Hij ontwikkelt het vermogen om contacten te leggen met de voor normale stervelingen onzichtbare werelden. Ook legt hij zich toe op het zoeken van voortekenen, die kunnen worden gebruikt bij het waarzeggen. Tot slot kan de ovaat zich verder ontwikkelen tot druïde. Dan houdt hij zich bezig met de relatie tussen de mens en de wereld. Na de kunst en de natuur bestudeert hij nu de filosofie. Een druïde verenigt zijn artistieke belangstelling met zijn spirituele ontwikkeling en de zorg voor de omgeving. Als vergevorderde druïde is hij een meester in de druïdeleer en begeleidt onder andere rituelen. Als je ambities hebt om druïde te worden, dan zijn er verschillende groeperingen die leerprogramma´s aanbieden. Voor spirituele ontwikkeling zijn er natuurlijk vele wegen die naar Rome leiden. Hoewel de feitelijke kennis van de druïden in de loop der geschiedenis verloren is gegaan, past de weg van de druïde misschien wel beter bij onze West Europese roots dan de vele Oosterse spirituele systemen. Van zaken als respect voor de natuur, dienstbaarheid aan je omgeving en historisch bewustzijn, word je hoe dan ook niet slechter.

Terug.

Terug naar Druïdisme.


Opbellen
E-mail