The Native Circle.

Mitayue Oyasin.


Keltische Boomastrologie.

De Es.

Sleutelwoorden:

De Ambitie.

Roekeloze carrièrejager.

Geboorte datums:

25 mei t/m 3 juni.

22 november t/m 1 december.

Boomteken Es typering eigenschappen:

Aantrekkelijk; Levendig; Ambitieus; Intelligent; Optimistisch; Getalenteerd; Betrouwbaar; Impulsief; Veeleisend; Houd niet van kritiek; Neiging om het lot te tarten; Soms te voorzichtig; Kan egoïstisch zijn; Verstand boven hart; Neemt partnerschap en relatie erg serieus.

Keltische Boomteken Es.

Essen zijn niet altijd even makkelijk in de omgang. Ze komen vaak over als koppig, berekenend en te ambitieus. Een es is er ook sterk op gericht om vooruit te komen. Essen hebben er geen enkele moeite mee om in de schaduw te blijven in afwachting van hun grote kans of doelstelling. Wanneer een es dan eenmaal de kans krijgt om vooraan te staan, gebeurt dit op geniale wijze. Eenmaal op het punt van hun bereikte doel aanbeland, worden essen ook socialer en hulpvaardiger naar hun medemens toe. Dan zijn ze graag bereid om anderen vooruit te helpen. Een es is een meester in het tackelen en oplossen van problemen. Ze slagen er vaak in om dingen voor elkaar te krijgen die muurvast zaten en die anderen niet voor elkaar krijgen. Een es houdt van fair play en beschikt over een onverwoestbaar optimisme. In wezen wil de es op alle levensgebieden goed voor de dag komen. Ook als ze ergens geen verstand van hebben, houden ze toch de schijn op.

De essen van het voorjaar krijgen vaak te horen dat het hen aan diepgang ontbreekt, hetgeen soms misschien ook zo is. Maar dit beeld ontstaat vooral, omdat het leven van de es meestal redelijk soepeltjes verloopt. De essen van de herfst zijn serieuzer en ietwat zwaarmoediger, maar hebben ook een harmonische instelling. Ook bij hen verloopt het leven over het algemeen soepel. Wat de liefde en relaties betreft hebben essen meestal geluk in de liefde. Essen hebben onbewust de neiging om de goede, dat wil zeggen voor hen geschikte, partner te vinden en meestal ook te behouden in een redelijk soepele en voorspoedige 'maatjes' relatie.

Volksgeloof.

Van een Engelse sjamaan heb ik geleerd dat, wanneer ik troost en bemoediging nodig heb, een beuk (de maanboom) mij die zal geven. Wanneer ik helderheid van denken nodig heb, zou ik deze bij een Es (de zonneboom) kunnen vinden. Ik heb er positieve ervaring mee. Slangen hebben een afkeer van essenhout. In Engeland kookt men nu nog essenbladeren in water en geeft dit aftreksel aan dieren die door een slang gebeten zijn. Het zou ook bij mensen helpen. Een huis, omgeven door Essen, is veilig. Wanneer men tijdens de midzomernacht knoppen van de Es eet, is men beschermd tegen heksen. Het blad van de Es gebruikte men vroeger voor het doen verdwijnen van wratten door te zeggen:" Es, Es, ik bid U, koop deze wratten van mij!"

Het zaad van de Es zou lustopwekkend bij mannen werken. Van de Manna-Es (Pluimes) won men door insnijding van de schors de zoete gelig- witte "manna" (sap)en gebruikte deze als laxeermiddel voor kinderen en tegen hoest. In de huidige kruidengeneeskunde worden essenbladeren als laxeermiddel, en voor omslagen bij gewrichtspijnen en etterende snijwonden gebruikt. Tenslotte een oude boerenwijsheid: " Staat de Eik voor de Esch in’t blad, het zomerweer wordt schoon, niet nat. Tooit de Esch zich voor de Eik, regenstroom wacht weg en dijk."

Wat de Bomen vertellen:

De es speelt een belangrijke rol in de mythologie van de noordelijke volkeren. Zo wordt in de IJslandse Edda verteld over de wereldboom "Yggdrasil". Dat is een enorme es die hemel, aarde en onderwereld tezamen houdt en steunt. Het is de levensboom van de gehele mensheid. Eens zal hij, met de mensheid, bij de "Ragnarok", de grote wereldbrand ten onder gaan. Ook schiepen de goden uit de es de eerste man, net zoals zij uit de olm de eerste vrouw vervaardigden. Het volk schreef aan zo'n heilige boom natuurlijk grote kracht toe. De es werd dan ook veel bij huizen geplant. Niet alleen was zijn hout zeer goed bruikbaar, maar tevens beschermde hij het gezin, vooral tegen het kwaad in de vorm van een slang.

Om dezelfde reden bevestigden moeders op het Engelse platteland hangmatjes aan essen, waarin hun kinderen konden slapen. De es beschermde de kinderen tegen gevaarlijke dieren en geesten. De uitdrukking "onder de es heerst geen venijn" herinnert nog aan het geloof in de beschermende kracht van de es. Nog lang gold het sap van de boom of het blad als een uitstekend middel tegen slangengif. Slangen zijn volgens het volksgeloof als de dood voor de es. Trek om een adder een kring met de stok van essenhout en de slang zal niet uit de kring kunnen kruipen, raak haar met de stok aan en zij zal als dood blijven liggen. Natuurlijk wekte deze boom de woede van heksen en de duivel op. Dat dezen de boom op allerlei manieren schade trachtten toe te brengen, kon men zien aan de vele verdikkingen van de takken.

Als de es je levensboom is, ben je een roekeloze carrière jager. Als es ben je niet altijd even makkelijk in de omgang. Je komt gauw over als koppig, berekend en ambitieus. En wees eerlijk, je bent er inderdaad op gebrand om vooruit te komen. Om je doel te bereiken ben je zelfs bereid alles op het spel te zetten. In afwachting van je grote kans heb je er geen moeite mee om enige tijd in de schaduw te blijven. Maar krijg je eenmaal de kans om de eerste viool te spelen dan doe je dat virtuoos. En als je dan je doel hebt bereikt, ben je meteen bereid om andere mensen vooruit te helpen. Essen zijn echte "trouble shooters'': ze slagen er vaak in om dingen die muurvast zitten weer uit het slop te halen.

Terug.

Klik hier om uw geboorte boom te downloaden.

Opbellen
E-mail