The Native Circle.

Mitayue Oyasin.


Keltische Boomastrologie.

De Lijsterbes.

Sleutelwoorden:

De Gevoeligheid.

Geboren Wereldverbeteraar.

Geboorte datums:

1 april t/m 10 april.

4 oktober t/m 13 oktober.

Boomteken Lijsterbes typering eigenschappen:

Goede smaak; Artistiek; Opgewekt; Charme; Houdt van het leven; Altruïstisch; Gepassioneerd; Emotioneel; Goed gezelschap; Zowel onafhankelijk als afhankelijk; Houdt van aandacht trekken; Rusteloos; Complicaties; Niet vergevingsgezind.

Keltische Boomteken Lijsterbes.

Lijsterbessen zijn geboren wereldverbeteraars. Om hun doel te bereiken geven ze graag zelf het goede voorbeeld. Verbeter de wereld begin bij jezelf is op hun lijf geschreven. De lijsterbes wil altijd aardig gevonden worden, waardoor hij of zij wel eens geneigd is om te snel water bij de wijn te doen. Het zou goed zijn voor een lijsterbes om te leren wat meer eisen te stellen en minder rekening te willen houden met anderen. Dit, daar er anders het risico bestaat dat anderen er misbruik van gaan maken. Een Lijsterbes kan dan leren zich te realiseren dat een conflict of ruzie ook goed en vruchtbaar kan zijn.

Dit geldt vooral voor de lijsterbes uit het najaar. Als voorjaarslijsterbes heb je daar nog de minste moeite mee. Deze is van nature wat harder dan de boomtypes van oktober. De lijsterbes uit het voorjaar heeft een sterke behoefte aan onafhankelijkheid. Onder de lijsterbessen zitten dan ook vaak mensen met een zelfstandige functie, zelfstandigen die eigen baas zijn of freelancers. Op het gebied van liefde en relatie geldt voor de lijsterbessen dat ze een partner nodig hebben die hen laat voor wat ze zijn. Maar anderzijds ook een partner die ze durft te confronteren en een conflict met ze aan durft te gaan om samen verder te komen. De Lijsterbes is zinnebeeld voor wijsheid, kracht en beschermt ons tegen het kwaad.

Symboliek en mythen.

Hij is bij de Kelten de toverboom. Hij is gewijd aan de Keltisch-Gallische God Alianus. De druïden gebruikten lijsterbesstokken bij hun rituelen. Vooral in Wales wordt de Lijsterbes als Heilige boom vereerd. Volgens een oude Ierse legende zou de vrouw zijn ontstaan uit een Lijsterbes. In de Schotse Hooglanden werd de Lijsterbes geplant tegen toverij. Ook lieten de herders hun schapen elk jaar onder de takken van een Lijsterbes door gaan. Varkens gaf men een aftreksel van lijsterbessen als bescherming tegen ziektes. Bij de oude Grieken was zij gewijd aan Aphrodite, godin van liefde en schoonheid. Volgens een Romeinse legende groeide er Lijsterbessen uit de bloeddruppels van een arend die met de demonen streed. De Lijsterbes werd vroeger vaak op kerkhoven als toverboom en om demonen af te schrikken geplant. Erken, in het geloof dat Thor ( de Germaanse dondergod) het schip zou behoeden, want Thor kreeg ooit een tak van de lijsterbes te pakken toen bij het doorwaden van een rivier het water gevaarlijk steeg. Zo werd zijn leven door een lijsterbestak gered.

Volksgeloof.

De Kelten waren van mening dat ‘…..wie ook maar drie deze bessen eet, al ware hij honderd jaar, hij in een jong Mensch van dertig jaar zal veranderd worden’’ Reizigers droegen een twijgje bij zich, om zich van een veilige aankomst te verzekeren. Lijsterbes twijgen zetten boeren vroeger in de nabijheid van de veestal om ze te beschermen tegen ziektes. Op 2 mei werd de vloer van de stallen met lijsterbestakken bedekt. Ook geloofde men dat men melk beter kon karnen met lijsterbesstokken.

Wat de Bomen vertellen:

Hoe de lijsterbes aan zijn rode bessen en vedervormige bladeren komt wordt in het volgende ver­ haal uit de doeken gedaan. Hebe, de schenkster van Jupiter, was haar gouden beker kwijt. De goddelijke adelaar had gezien dat de beker door demonen was gestolen. Dus zond Jupiter hem weg om de beker terug te halen. De vogel moest daarvoor een bloedig gevecht leveren en waar het bloed van de adelaar op de aarde drupte of een veer van hem viel, verhief zich een lijsterbes: een boompje met bloedrode bessen en vedervormige bladeren. In Scandinavië is de boom aan Thor, de god van de donder, gewijd. Men zei dat Thor zijn bliksem in de lijsterbes had gezonden. Niet om deze te vernietigen, maar om het vuur naar de aarde te zenden. Dit vuur verborg zich nu in de lijsterbes. De lijsterbes verleent daarom levenskracht. Kracht niet alleen tot vruchtbaarheid, maar ook om alle ziekten, die door boze geesten gestuurd waren, te voorkomen en te overwinnen. De boeren plantten vroeger altijd lijsterbessen in de buurt van de veestallen. Op 2 mei werd de vloer van de stal ook nog eens bedekt met lijsterbestakken. De boter werd bovendien beter ais ze bij het karnen lijsterbestakken gebruikten en het opdrijven van vee ging ook al van een leien dakje met lijsterbestakken. De koeien luisterden dan beter. Volgens het IJslandse volksgeloof gaat de lijsterbes spontaan groeien op het graf van een persoon die onschuldig ter dood is veroordeeld.

In de oude geneeskunde raadde men dysenteriepatiënten aan om onrijpe lijsterbessen te eten. Gedroogd zijn de bessen een prima, maar niet lekker middel tegen een schorre en zere keel. Als je de lijsterbes als levensboom hebt ben je een geboren idealist. Je bent een wereldverbeteraar en om je doel te bereiken geef je graag zelf het goede voorbeeld. Omdat je altijd aardig gevonden wilt worden,doe je wel eens te snel water bij de wijn. Wat minder rekening houden met andere en eisen durven te stellen, zou goed voor je zijn. Anders is de kans groot dat je omgeving misbruik van je gaat maken. Een flinke ruzie op z'n tijd kan heel gezond zijn.

Terug.

Klik hier om uw geboorte boom te downloaden.

Opbellen
E-mail