The Native Circle.

Mitayue Oyasin.


Keltische Boomastrologie.

De Wilg.

(Wordt ook wel Treurwilg genoemd)

Sleutelwoorden:

De Melancholie.

Flexibele Durfal.

Geboorte datums:

1 maart t/m 10 maart.

3 september t/m 12 september.

Boomteken Wilg typering eigenschappen:

Aantrekkelijk; Melancholisch; Empathisch (invoelend); Goede intuïtie; Dromer; Eerlijk; Houdt van mooi en smaakvol; Houdt van reizen; Rusteloos; Wispelturig; Is beïnvloedbaar, maar niet makkelijk om mee te leven; Veeleisend; Liefde betekent vaak lijden, maar vindt soms een stevige relatie/partner.

Keltische Boomteken Wilg.

Wilgen zijn flexibel en tolerant. Ze voelen zich bij zowel een koningin als bij een zwerver thuis. Voor wilgen zijn dromen net zo belangrijk als realistische en rationele zaken. De wilg kan in vervoering raken door hele gewone dingen. Een wilg is een echt natuurmens en kan helemaal bijkomen, alle ellende, sores en eenzaamheid snel vergeten in de natuur. De wilg beschikt over een groot inlevingsvermogen en zijn niet bang voor de dood. Wilgen nemen soms (te) veel risico, toch bewaren ze hun kalmte bij een crisis of extreme omstandigheden. De wilgen die praktisch ingesteld zijn, kunnen soms tot grote ideeën komen, waarmee ze hun dromen realiseren. Ze beschikken over een sterke lichamelijke energie, die soms wel in goede banen geleid moet worden door iemand die het in de gaten houdt of een soort superviserende rol op zich neemt. Vrienden en collega's waarderen de wilg alom.

Wilgen van maart hebben vaak een aantrekkelijk uiterlijk of charismatische uitstraling, waar ze soms dan ook handig gebruik van maken. De septemberwilg is een scherpzinnige en analytische denker, hetgeen soms kan ontaarden in betweterigheid. In het algemeen staat de (treur)wilg voor rouwprocessen en ongelukkige liefde. In abstractere zin kan dit in zekere mate ook voor de liefde en relaties gelden. In die zin dat de wilg in eerste instantie soms relaties kan hebben die pijn opleveren, maar op de langere duur zal deze pijn juist tot een diepere en intensere relatie leiden. De Wilg werd daar waar zij groeide al eeuwenlang gebruikt voor het vervaardigen van erfafscheidingen, hek en vlechtwerk, het maken van kisten, houtwol, houtskool en cricketbats. Eskimo’s gebruikten voor het geraamte van hun kajaks wilgenhout. Een omheining van wilgentakken noemde men "luik, de loke of heimluik". Tegenwoordig worden wilgentenen wel eens langs een metalen constructie gevlochten als geluidsscherm. In combinatie met leem werden wilgentakken gebruikt bij de bouw van vakwerkhuizen. In de Voerstreek kan men dit nog zien.

Wilgen rijshout wordt tegenwoordig ook tussen palen gevlochten voor het aanleggen van milieuvriendelijke oevers. Klompendragers beweren dat klompen, die van wilgenhout vervaardigd zijn, een betere kwaliteit leveren dan die van populierenhout. Ze zouden beter tegen water kunnen en meer warmte geven. Wilgenhout is ook zeer geschikt voor houten stelen van gereedschappen (bv. de bijl) Het looizuur van de Bitterwilg werd gebruikt om leer te looien. Wilgenbast gebruikte men vroeger tegen reumatiek en jicht. Door op een stukje bast te kauwen, kun je pijn verlichten. Daarin zit namelijk salicine, hoofdbestanddeel van aspirine.

Volksgebruik en mythologie.

De Wilg is symbool van vruchtbaarheid door zijn welige en makkelijke groei, maar ook van ongelukkige liefde, dood en het dodenrijk ( treurwilg). De Germaanse God Vidharr woonde daar in een wilgenbos. Bij de Kelten is de Wilg gewijd aan de Godin Cerridwen. Bij de Grieken staat de Wilg in verband met de watermagie van de Godin Heilige. Helicon was de rivier die rond de Parnassus kronkelde en was gewijd aan de muzen. Zeus en Hera zouden onder een wilg geboren zijn. De wilg is ook bij de Native Americans een zeer heilige boom, zij gebruiken deze bijv. om hun zweethutten van te bouwen. Een zweethut is voor de indianen een zeer heilige iets.

De zevende dag van het Joods Loofhuttenfeest heet " Wilgendag ", en in Rusland heet Palmzondag " Wilgenzondag ". In de Bijbel is de Wilg een treurboom. Judas hing zich op in een Wilg, en Jezus zou geslagen zijn met wilgenroede. Heksen en spoken zouden in Wilgen wonen. Honingzwammen die op het verrotte hout van oude, geknotte Wilgen groeien, lichten op in het donker zodat deze spookachtig lijken. Door wilgenbladeren in het eerste badwater van de baby te doen, wordt het kind beschermd tegen ziektes. Zweedse vrouwen plukken op 1 mei wilgentakken die ze in de stal ophangen om het vee te beschermen.

Wat de Bomen vertellen:

Een typische heksenboom was in het volksgeloof ook de wilg. De wilgen, speciaal de geknotte wilgen, hebben grillige vormen, die er in de schemer angstaanjagend uitzien. Vaak zijn de stammen hol en is de schors gescheurd. Dan fluit de wind er doorheen en steunt en kraakt de boom. In de avondschemering ziet men bovendien vaak blauwe lichtjes langs de stam. Deze "hellevonken" worden veroorzaakt door de honingzwam, die op het rottende hout leeft. Voor de Germanen was de wilg dan ook het symbool van de dood. Heksen rustten er graag in uit of vergaderden in de kruinen. Hun koningin droeg een wilgentak als scepter.

Volgens het volksverhaal bracht Jezus zijn laatste nacht door on­ der een wilgenboom. Van droefheid liet deze voortaan zijn takken hangen. Zo ontstond de treurwilg. Niet alle volken kennen de angst voor de wilg. Bij de Japanners was het juist weer een zeer gerespecteerde boom. Bij een Japans afscheid staan er in de bloemenvaas een paar takken van de treurwilg. In één ervan is een lus gemaakt, zodat zich een cirkeltje in de twijg vormt. Dit symboliseert de wens van de achterblijvende, dat de vertrekkende veilig zal terugkeren.

In de volksgeneeskunde kende men de wilg ook positieve krachten toe. Het was een probaat middel tegen verkoudheid. Je moest daarvoor wel 72 keer rond de boom lopen onder het uitroepen van de volgende tekst: "Goedemorgen olde, ik geef oe de kolde". Acetylsalicyl, een belangrijk bestanddeel van ons aspirientje, wordt eveneens gewonnen uit wilgenbast.

Is de wilg je levensboom dan ben je een flexibele durfal. je bent zeer flexibel en tolerant. Je voelt je zowel bij een koningin als bij een zwerver thuis. Dromen zijn voor jou net zo belangrijk als rationele zaken. Op het eerste gezicht gewone dingen kunnen jou soms in vervoering brengen. Je hebt een grote inlevingsvermogen en bent niet bang voor de dood Je neemt soms veel risico, maar onder extreme omstandigheden bewaar jij je kalmte. Praktisch ingestelde wilgen doen soms grote ontdekkingen waarmee zij hun dromen realiseren.

Terug.

Klik hier om uw geboorte boom te downloaden.

Opbellen
E-mail