The Native Circle.

Mitayue Oyasin.


Keltische Boomastrologie.

De Beuk.

Sleutelwoorden:

De Creativiteit.

Geduldige Doorzetter.

Geboorte datum:

22 december.

Boomteken Beuk typering eigenschappen:

Goede smaak; Is bezorgd over zijn/haar uiterlijk; Materialistisch; Goede organisatie van leven en carrière; Economisch; Goede leider; Neemt geen onnodige risico's; Redelijk; Uitstekende levenspartner; Dol op fit blijven.

Keltische Boomteken Beuk.

Als beuk ben je vaak koning over je eigen domein. De Beukenboom heeft een sterk doorzettingsvermogen en heeft veel geduld. De beuk kan rustig zijn kansen afwachten op de achtergrond en in de schaduw van anderen. In de overtuiging dat de juiste tijd zal komen, zich voorbereidend op hetgeen dat later gaat komen. Wanneer dit moment gekomen is, treedt de beuk zonder problemen meer op de voorgrond, pakt de nieuwe positie of rol op onverwacht indrukwekkende wijze op, om vervolgens succes en bewondering te oogsten. Beuken kunnen wel eens te veel op het heden en de toekomst gefocust zijn en belangrijke ervaringslessen uit het verleden vergeten. Een beuk is erg ambitieus en stelt zeer hoge eisen aan zichzelf en aan anderen, waardoor de indruk ontstaat dat ze zwaar op de hand en pietluttig zijn. Ook heeft de beuk de neiging om te veel van zichzelf te vergen, hetgeen soms een te grote aanslag op zijn lichamelijke kracht is.

De lichamelijke energie is dan ook een aspect om goed in de gaten te houden en soms ook eens wat rustiger aan te doen. Het is belangrijk voor een beuk om mensen om zich heen te hebben die vrolijk zijn c.q. wat losser en luchtiger in het leven staan. Dit geldt ook op het gebied van de liefde en relaties. Een beuk heeft een partner nodig die humor heeft, vrolijk kan zijn, de dingen niet al te zwaar inziet of oppakt en goed kan relativeren. Een partner die kan stimuleren om gewoon lekker in het nu te kunnen genieten van het leven, doorspekt met de basis van opgedane ervaring, wijsheid en groeiprocessen uit het verleden.

Naamgeving.

Het woord beuk is afgeleid van bos of Beoce ( Sanskriet=oude Indiase taal) en betekent zowel boek als boom. Runentekens werden in de Oudheid vaak gekerfd in beukenschors of er werden staafjes van beukenhout gegooid om daaruit te lezen. Vandaar ook de Duitse woorden Buche en Buchstabe (letter). Het woord fagus (Lat.) en fagein (Grieks) heeft te maken met de eetbare vruchten. Sylvatica betekent van de bossen. Nederlandse volksnamen zijn: biek, buuk, boeke, beukelaar, bokkenboom.

De beukennootjes worden ook wel boekels genoemd. Plaatsen die met beuken te maken hebben, zijn o.a. Boekel ( Noord Brabant.), Boekelo (Overijssel.) en Boekhoute (Vlaanderen). Het Engelse Buckingham is afgeleid van beuk. In Roemenië, waar veel beukenbossen te vinden zijn, hebben plaatsen als Boekovina en Boekarest met beuken te maken.

Mythologie.

In de Germaanse mythologie is de Beuk gewijd aan de oppergod Odin (Wodan). De stam van Beuken met rood blad overgoot men met het bloed van offerdieren, opdat de boom niet zou sterven. De Beuk was bij de Romeinen gewijd aan Jupiter. De heuvels van Corne in Tusculum die bedekt waren met beuken, waren gewijd aan Diana, godin van het woud, de dieren en de maan. Offervaten werden uit beukenhout gemaakt.

Volksgebruik.

Om erachter te komen hoe het winterweer zou worden, hakte men op Allerheiligen (1 november) in een Beuk. Bleef de wond droog, dan moest men met een strenge winter rekening houden. Beukenhout, geslagen met nieuwe maan, is duurzaam en wordt niet door de houtworm bevallen. Als je een stuk beukenhout bij je draagt, beschermt het je tegen ongeluk en stimuleert het je creativiteit. Water uit een holle Beuk zou schurft en andere huidziekten genezen. Veel beukennootjes voorspellen en strenge winter.

Wat de Bomen vertellen:

De beuk is één van onze oudste boomsoorten. In het volksleven was de boom vooral het symbool van voorspoed. Een beukenblad waar een T op stond, beschutte mens en dier. Dat was het teken van Thor, de dondergod. Bij de Germanen was de beuk als boom aan Freya gewijd, de godin van het huwelijk. En nog steeds worden er veel hartjes en initialen van geliefden in de beukenschors gesneden. De naam beuk is afgeleid van Boc of Beoce en betekent zowel boek als beuk. De oude priesters griften hun mededelingen in de schors van de beuk en op beukenhouten plankjes.

Er bestaat een oud verhaal hoe het komt dat zoveel jonge beuken hun blad behouden tot er al weer nieuwe blaadjes te voorschijn komen. Er was namelijk eens een arme hongerige man die een ver­ bond met de duivel sloot. De duivel zou de man zoveel geld geven als hij maar hebben wilde en in ruil daarvoor zou de man zijn ziel geven zodra de beuk geen blad meer droeg. De beuk was tot die tijd altijd de eerste boom geweest die zijn blad liet vallen. Toen het dan ook najaar werd begon de man angst te krijgen en hij bad God om hulp.

Het najaar kwam maar het blad viel niet af. De duivel probeerde van alles om het blad van de boom te krijgen. Hij joeg zelfs sneeuwstormen en hagel door de takken, maar niets hielp. Toen uit­ eindelijk de oude blaadjes naar beneden dwarrelden en de duivel verheugd kwam kijken, zag hij tot zijn ontzetting dat alweer kleine tere blaadjes de oude hadden vervangen.

Is de beukenboom je levensboom dan ben je een geduldige doorzetter. Als beuk ben je vaak koning van je eigen domein. Rustig wacht je, je kans af en in de schaduw van andere bereid je, je voor op wat gaat komen. Je hebt veel doorzettingsvermogen en geduld. Jouw tijd komt wel. daar bij je van overtuigd. Als het moment dan is aangebroken om voor het licht te treden, ken je geen plankenkoorts. Met flair pik je, je nieuwe rol op en daarmee oogst je veel applaus. Je wil echter nog we! eens de lessen van het verleden vergeten, omdat je teveel bent gefixeerd op het heden en de toekomst.

Terug.

Klik hier om uw geboorte boom te downloaden.

Opbellen
E-mail