The Native Circle.

Mitayue Oyasin.

De Oude Druïden.

Druïden waren een intellectuele en religieuze orde tussen de heidense volksstammen van Europa en waren verzorgers van hun cultureel en spiritueel erfgoed in het eeuwen voor de Christelijke jaartelling. Ze beoefenden hun riten in stadse heiligdommen en bossen, de natuur als heilig beschouwend, in het bijzonder door het eren van bepaalde bomen, planten en dieren, rivieren, meren en bronnen. Historici associëren druïden meestal met de Keltische cultuur uit de IJzertijd dat zich vanuit centraal Europa verspreidde tussen 800 en 200 VC, maar de Kelten van Gaul handhaafden het originele Britse Druïdisme en de Druïden van het vaste land kwamen naar Engeland om te studeren. Archeologisch bewijsmateriaal toont aan dat veel aspecten van de Keltische religie afgeleid is van eerdere tradities. Bijvoorbeeld, de opmaak van Keltische rituele plaatsen lijken erg op die uit de Neolithische periode op een helling en door een greppel omsloten plek met palen in een astrologische uitlijning. Overblijfsels van Druïdisch onderwijs zijn teruggevonden in Bardische scholen in Wales, Ierland en Schotland, welke actief bleven tot aan de 17e eeuw, in middeleeuwse manuscripten en door orale traditie, folklore en rituelen. De 18e eeuw gaf een herrijzing van de Druïde, geïnspireerd door vernieuwde interesse in Klassiek en middeleeuws Keltische literatuur en bestudering van antieke heilige plaatsen. Deze opleving staat in verbinding met afscheiding van het Christendom, Vrijmetselarij en revolutionaire politiek.

Druïdisme vandaag.

Aan het eind van de 20e eeuw was men getuige van een nieuwe weder opleving in het Druïdisme, geïnspireerd door een vernieuwde interesse in alternatieve spiritualiteit uit de zestiger jaren, de natuurbewegingen en door contact met andere Natuurreligieuze spirituele tradities, in het bijzonder moderne hekserij en de sjamanistische culturen van Noord-Amerika en elders. Er zijn op dit moment ongeveer 35 Druïde groepen in Groot-Brittannië alleen, met nog eens zo'n 300 over de hele wereld.

Awen.

Hierboven zie je het Awen symbool. Het Awen symbool, ook wel de Drie Stralen genoemd. Het Awen is het belangrijkste symbool in het Druïdisme. Beginnend aan de rechterkant, staat de eerste straal voor de mannelijke kracht in de materiële wereld. De linkerstraal staat voor de vrouwelijke kracht in de materiële wereld. De middelste straal van Awen symboliseert de balans die de natuur oplegt aan deze twee wedijverende aspecten. Elke straal heeft zijn eigen naam. Opnieuw, beginnend van rechts, heten de stralen "E", "Ah" en "O". 'E' is de mannelijke straal, 'O' de vrouwelijke straal en 'Ah' is de balans. Dit symbool wordt vooral in het moderne Druïdisme gebruikt.

Opbellen
E-mail