The Native Circle.

Mitayue Oyasin.

Ethische code.

Alles wat ik binnen en buiten de praktijk doen, doe ik naar eer en geweten, met eerlijkheid, respect en met vertrouwen die de cliënt in mij gesteld heeft. Hieronder staat de Ethische code welke ik naar eer en geweten hanteer. Bij het aangaan van een behandeling aanvaren de cliënt en behandelaar deze Ethische code.

 1. Een behandeling is een goede aanvulling op de reguliere geneeskunde. Het is dus geen vervanging van de reguliere geneeskunde! Bij twijfel, pijn of andere klachten doet u er goed aan altijd eerst een arts te raadplegen.
 2. Als de cliënt niet eerst een arts heeft geraadpleegd, kan en mag ik een behandeling weigeren.
 3. De cliënt dient na een gesprek altijd zelf te vragen voor een behandeling. Ik kan en mag nooit een behandeling afdwingen.
 4. De cliënt stelt mij in kennis betreffende medicijn gebruik en of er een pacemaker aanwezig is, dit is in het belang van de behandeling.
 5. Indien cliënt wil stoppen met medicijnen, therapie of interventie van een andere discipline, is dat iets tussen de behandeld arts en de cliënt. Ik ben hier nooit verantwoordelijk voor.
 6. Ik zal nooit een belofte doen m.b.t. genezing. De behandeling kan een aanvulling op de reguliere geneeskunde zijn, en/of helpt de energie van de cliënt in balans te brengen en is niet geschikt of bedoeld als vervanging voor acute medische interventie.
 7. De behandelingen zijn een 'gereedschap' of 'middel', maar zeker niet het enige middel. Ik sluit geen andere middelen, zoals de reguliere geneeskunde of doorverwijzing naar een arts nooit uit.
 8. Kruidenremedies, etherische oliën en andere hier verkrijgbare natuurproducten vervangen geen medische handelingen, mochten deze noodzakelijk zijn. Neemt u voor elke gezondheidsklacht altijd eerst contact op met uw huisarts, dit is een voorwaarde voordat men op consult komt.
 9. Kruidenremedies en andere middelen zijn natuurproducten. Ze worden met zorg samengesteld en aan u gegeven. Er zijn geen schadelijke bijwerkingen bekend, toch is het gebruik van deze middelen altijd voor eigen risico. Daar ik op afstand nooit de situatie voor 100% kan inschatten, omdat andere factoren namelijk ook een rol kunnen spelen kan ik geen verantwoording nemen voor de werking en/of de toepassing van de aan u verstrekte middelen.
 10. Ik ben verplicht om alle informatie aangaande de cliënt(e) ten alle tijden vertrouwelijk te behandelen.
 11. Ik behandel de cliënt(e) altijd met respect voor hun persoonlijke integriteit, hun individuele noden, normen en waarden.
 12. Ik werk naar het besten van mijn kunnen zonder vooroordeel ten aanzien van leeftijd, ras, religie, cultuur, seksuele geaardheid, fysieke mogelijkheden of sociaaleconomische achtergrond.
 13. Ik zal nimmer misbruik maken van mijn positie om op een of andere manier een 'relatie' uit te lokken of te beginnen, ik respecteer de vertrouwensrelatie tussen mij en de cliënt(e).
 14. Ik respecteer het vertrouwen van de cliënt(e) in hun arts of eerstelijns verzorger, hij of zij is er zich steeds van bewust dat ik niet vervangend, maar aanvullend optreedt.
 15. Ik kan, mag en zal nooit een diagnose stellen en zal nooit oordelen over een door een arts gestelde diagnose. Ik ben daartoe niet bevoegd.
 16. Ik neem geen impliciete of expliciete bestaande verantwoordelijkheid over van andere therapeuten of therapievormen, inclusief interventies of medicatie.
 17. In overleg tussen de cliënt(e) en mij, zal het aantal behandelingen die nodig zijn en/of de frequentie ervan worden bepaalt.
 18. Ik steun de cliënt(e) zonder tussenkomst van mijn persoonlijk oordeel. Ben ik hiertoe niet in staat dan zal ik mij er toe verplichten de cliënt(e) te adviseren een andere behandelaar te nemen.
 19. Hoewel de behandelmethodes bij veel mensen zeer goede resultaten heeft opgeleverd is het niet gegarandeerd dat het voor iedereen overal en altijd werkt.
 20. Ook is niet gegarandeerd dat behandelde emoties en/of klachten niet meer kunnen of zullen voorkomen.
 21. Pas gezond verstand toe: ga niet als cliënt(e) in je enthousiasme zelf zomaar andere mensen behandelen. Doe dit zeker niet bij getraumatiseerde mensen en psychiatrische patiënten!
 22. De cliënt(e) blijft ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor wat hij of zij met de behandelmethodes doet en deze verantwoordelijkheid kan nimmer worden afgeschoven aan mij, of de mensen die het gepatenteerd of uitgevonden hebben.
 23. De verworven certificaten van mij en de ethische code zullen ten alle tijden zichtbaar in de praktijkruimte aanwezig zijn.
 24. Indien cliënt(e) bij verhindering van een behandeling ten minste 24 uur van te voren afzegt, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht.

Algemene informatie.

Opbellen
E-mail