The Native Circle.

Mitayue Oyasin.

Beveiligingsverklaring.

Wij van 'The Native Circle' gebruiken uw gegevens uitsluitend binnen onze praktijk en verstrekken deze niet aan derde. Alle klantgegevens worden met inachtneming van de bepalingen van de 'Wet Bescherming Persoonsgegevens' (WBP) door ons tijdelijk opgeslagen en verwerkt. Al uw gegevens worden automatisch vernietigd na dat u en wij klaar zijn met bijvoorbeeld een behandeling et cetera. Er blijven dus nadien geen gegevens door ons bewaard. 

Inlichtingen:

Al uw persoonlijke gegevens kunt u ten alle tijden kosteloos opvragen, corrigeren, intrekken of laten verwijderen. Dit dien echter wel altijd persoonlijk te geschieden, dit om eventuele fraude te voorkomen.

Informatie aan derden:

Wij geven uw persoonlijke gegevens, met inbegrip van uw adres, telefoonnummer en e-mailadres, niet door aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt deze toestemming natuurlijk ook ten alle tijden weer intrekken. Hiervan uitgesloten zijn de bedrijven die wij eventueel inschakelen voor de uitvoering van uw opdracht en die voor de afwikkeling van uw opdracht bepaalde gegevens nodig hebben. In deze gevallen worden echter uitsluitend de daarvoor benodigde gegevens doorgegeven. U krijgt in z'n geval hier ten alle tijden bericht over van ons. 

Opbellen
E-mail