The Native Circle.

Mitayue Oyasin.

Hij of zij weet dat alle vormen op aarde een energetisch leven in zich dragen waarmee ze met andere onzichtbare werkelijkheden in wisselwerking staan. In deze andere werkelijkheden bevinden zich onder meer gidsen, geesten, voorouders en nog ijlere energie vormen. Een Sjamaan verwerft tijdens zijn leerproces de vaardigheid om, gesteund door helpers zoals totemdieren, totembomen en natuurwezens, contact te leggen met andere werkelijkheden.

Hij bekrachtigt het contact door middel van rituelen. Vroeger had de Sjamaan, binnen de gemeenschap waarin hij of zij leefde, de functie van priester, genezer en waarzegger. Het aspect verschilde per volk en cultuur. Een moderne Sjamaan heeft een minder zichtbare positie en functie. Hij gaat er echter, (even als zijn historische voorganger) vanuit dat bij mensen en dieren die zich emotioneel, geestelijk of lichamelijk ziek of onwel voelen het innerlijke evenwicht tussen het aardse en het spirituele verstoord is.

Door bewust en actief in verbinding te zijn met alle aardse verwanten en helpers in andere werkelijkheden kan de Sjamaan mensen en dieren ondersteunen het evenwicht in zichzelf te herstellen en te leven vanuit hun essentie en oorspronkelijke bestemming.

De wereld bestaat niet alleen maar uit wat we waarnemen. De wereld is groot en biedt ook nog plaats aan mensen die gestorven zijn en niet meer hier op aarde wandelen. Sjamanen delen hun kennis, zelf na de dood. Daarom geloven Sjamanen niet dat het leven hier op aarde ophoudt als we eenmaal overleden zijn. Een Sjamaan werkt direct met zijn voorouders en de spirits, om de spirituele aspecten of een ziekte aan te wijzen, of om informatie te ontvangen, om de ziel van een overledenen te helpen over te gaan. De Sjamaan zal er voor een variëteit aan ceremonies uit voeren.

De Sjamaan is het kanaal, 'a hollow bone' voor de genezende krachten, door overal aanwezig te zijn in de zichtbare en onzichtbare werelden om ons heen. Sjamanen beroepen zich op die spirituele krachten om andere te genezen van ziekte, van kracht te voorzien in het dagelijkse leven. En leren communiceren met hun krachtdieren, bomen, planten en hun gidsen. En zo een vreugdevol bestaan te hebben in harmonie met de totaliteit van de natuur. De totaliteit van Moeder Aarde en de spirits.

Het zichtbare en onzichtbare is met elkaar verweven en is één. De wereld van de Sjamaan is die van de natuur. Een Sjamaan zal dan ook nooit iets doen wat tegen de natuur ingaat. Hij of zij zal nooit zomaar een dier dode, dit werd alleen gedaan voor voedsel en kleding. Sjamaan zijn is geen beroep, maar een levenshouding waarin de Sjamaan dienstbaar is aan het grote geheel.

 Mitakuye Oyasin.

(We are all related)

Opbellen
E-mail