The Native Circle.

Mitayue Oyasin.

 

In een andere variatie van deze mythe plukt de eerste Sjamaan verscheidene van de spiegels van de boom met zijn lippen en slikt ze dan door. In 'Tuva' moesten de Sjamanen op zoek gaan en een spiegel vinden, in de letterlijke betekenis van het woord. Een spiegel vinden betekende soms dat eerst de ziel van de spiegel gevonden en gevangen moest worden. Wanner een Sjamaan sterft wordt hij ergens buiten opgebaard, samen met zijn bezittingen. Zo laat het vinden van een spiegel zich wellicht verklaren. Wanner je Sjamaan wordt ga je er op uit en zoek je op plekken waar een spiegel zou kunnen hangen. En je vond dan vaak wat je zocht, namelijk de spiegel van een overleden Sjamaan. De Sjamanenuitrusting van een overleden Sjamaan hing ergens buiten en verging langzamerhand, maar de spiegel bleef intact. Alleen een andere Sjamaan mocht z'n spiegel meenemen, want alleen een Sjamaan kon eventuele kwade invloeden afweren.

De Sjamanenspiegels waren multifunctioneel, maar bijna iedere bron die er iets over te melden heeft, noemt als één van de belangrijkste functies hun beschermende kracht. Kleinere bronzen spiegels werden ook wel aan de hoofdtooi van de Sjamanen vastgemaakt. Al deze spiegels beschermden de Sjamanen als ze in trance waren om schadelijke invloeden af te weren. Negatieve kracht die op de Sjamaan was gericht, werd teruggestuurd naar de zender, of in een willekeurige richting gespiegeld. Het licht van het vuur dat tijdens het ritueel branden werd door de spiegel in de ogen van de slechte geesten gespiegeld, die daardoor verblind raakten en op die manier machteloos werden. Een spiegel kon niet alleen beelden absorberen of ze in het rond spiegelen, een Sjamaan kon op zijn beurt de krachten die de spiegel had geabsorbeerd in zich opnemen.

Met het gebruiken op deze manier, was de spiegel een bron van spirituele kracht. Een andere belangrijke functie van de spiegel was dat de Sjamaan erin dingen kon zien. Het gepolijste brons kon natuurlijk echt objecten en mensen weerspiegelen, maar de Sjamaan kon meer zien in de spiegel dan de weerspiegeling van de fysieke wereld. De dingen die mensen deden konden in de spiegel gezien worden. Voorvallen die op grote afstand plaatsvonden en zelfs andere werelden konden in de spiegels worden waargenomen. Ook de hulpgeesten en de zielen van mensen waren zichtbaar in de spiegel, die dan door de Sjamaan te voorschijn konden worden geroepen. Sjamanenspiegels werden gebruikt om water te reinigen en konden als orakel dienen. Daartoe werd een spiegel hoog in de lucht geworpen en men keek of hij draaide of rolde als hij neer kwam en welke zijde uiteindelijk naar boven was gericht als de spiegel tot rust kwam. De 'Buriat' Sjamanen beklopten ook hun spiegels om dingen af te leiden uit de geluiden die dan te horen waren. Ook kon de Sjamaan de krachten die ziekte veroorzaken in de spiegel absorberen, of ze uit het lichaam van de zieke werken door met veel kracht de spiegel langs het lichaam te strijken. Ook persen Sjamanen soms met hun spiegels, de voor hen zichtbare negatieve krachten in het energieveld van de zieke, de aarde in. Sjamanenspiegels zijn in zekere zin zelf geesten met hun eigen wil. Op hun eigen opmerkelijke manier verschijnen ze en verdwijnen ze weer, hun weg vindend door de geschiedenis, gebruikt door Sjamanen die ze vinden, herkennen en verzorgen.

 Mitakuye Oyasin.

(We are all related)

Opbellen
E-mail