The Native Circle.

Mitayue Oyasin.

De Inipi.

De 'Inipi', bij ons beter bekend als 'zweethut', is al eeuwenoud. De ceremonie is van oudsher gebruikt voor genezing, reiniging, overgangsritueel, om visioenen op te roepen en om contact te maken met spirithelpers voor hulp en inzicht. In de zweethut laat je het alledaagse los en ga je op zoek naar een veel diepere laag van bewustzijn. Een zweethut is een van wilgentakken gebouwde hut die wordt bedekt met dekens. Traditioneel werden hier huiden en kleden voor gebruikt. Op een paar passen van de hut wordt een groot vuur gemaakt, waar de stenen in verwarmd worden tot ze roodgloeiend zijn. Het opbouwen van het vuur en het plaatsen van de stenen op de houtstapel gebeurt allemaal met respect voor het grote mysterie en de natuurkrachten. (het vuur, de lucht, het water, de aarde en de vier windrichtingen) Binnen zitten de deelnemers in een cirkel rond de stenen. Als de deur dichtgaat zie je in het donker alleen nog het zachte gloeien van de stenen. De ceremonie wordt geleid door de zweethutleider of zweethutleidster. (dit word ook wel een watergieter/watergietster genoemd) De zweethutleider of leidster giet geleidelijk aan water over de hete stenen, zodat de gehele hut gevuld wordt met stoom. De duisternis, de stoom, het geluid van de trommel helpen je om je gedachten los te laten en naar een diepere laag van bewustzijn te gaan. Vroeg in de 18e eeuw werd door de Amerikaanse regering verboden om dit soort zweethutceremonies te houden. Het was één van de pogingen om volledige controle te krijgen over de Indianen door hun religie te verbieden. Pas sinds de jaren 30 is het de Indianen geleidelijk aan weer toegestaan om hun ceremonies uit te voeren.

Voor meer info hierover kijkt u dan even op de pagina zweethutceremonie.

De Moonlodge.

Dit is een speciaal gebouwde hut of plaats waar oudere of jongere vrouwen bij elkaar komen om vrouwenkennis te delen. Dit kan gaan over de eerste menstruatie, (dit wordt bij de indianen ook wel maanstonde of moontime genoemd) of over geboortes, menopauze, geneeskunde of spirituele kennis. Dans, zang of ceremoniën kunnen hier bij horen. Tegenwoordig komen ook Westerse vrouwen op zo'n manier samen, om van elkaar te leren, om weer contact te maken met de moedergodin en vrouwenenergie.


Opbellen
E-mail