The Native Circle.

Mitayue Oyasin.

De Vision Quest.

Bij veel natuurvolken wordt als inwijding om bijvoorbeeld man of vrouw te worden een periode van afzondering in de natuur gebruikt. Dit heet bij de Indianen een Vision Quest, vertaald is dit een Visioen Wake. Dit bestaat uit een aantal dagen die men alleen vastend (men drinkt gewoonlijk wel water) doorbrengt. Je wordt alleen gelaten met jezelf, de natuur en je voorouders. Steeds meer mensen ontdekken dat er een levende band bestaat tussen mens en zijn omgeving. De stilte, het contact met de natuurkrachten, de fysieke opgave, brengen je in een meditatieve toestand waardoor die levende band voelbeer en soms zelf zichtbaar wordt in de vorm van een visioen. Het zoeken naar antwoorden op levensvragen staat hier centraal.

Voor meer info hierover gaat u naar de pagina Vision Quest.

De Transreis.

Dit is een oude sjamanistische techniek om inzicht, genezing en kracht te verkrijgen. De trance ontstaat veelal door te luisteren naar het geluid van een hartritme dat op een handtrommel gespeeld wordt, of door klanken van de ratel, de didgeridoo of Tibetaanse klankschalen. Volgens een bepaalde structuur reist men in de geest naar ander dimensies dan die van de alledaagse werkelijkheid. De meest gebruikte dimensies zijn de 'benedenwereld ', waar men krachtdieren ontmoeten kan en de 'bovenwereld ' waar men raad van gidsen kan krijgen.

De Krachtvoorwerpen.

Het gebruik van rituele voorwerpen is oeroud, mensen gingen voorwerpen maken om de goden te vereren. Naast godenverering deden rituele voorwerpen hun intrede als middel om de eigen gemoedstoestand te beïnvloeden en als voorwerp om energieën te sturen. Door een krachtvoorwerp zelf te maken krijgt het een magische lading. Verschillende energieën worden gesymboliseerd door verschillende materialen. Ook de symbolen en kleuren hebben een betekenis. Oude symbolen bijvoorbeeld hebben door alle tijden en culturen heen al een grote kracht opgebouwd. Na het maken wordt het voorwerp voor gebruik ingewijd d.m.v. een ceremonie met smudgekruiden. Doel hiervan is het voorwerp te ontdoen van wat je niet wenst en te richten naar je doel. Tegelijk ga je zo een relatie aan met de onzichtbare krachten van de natuur en met de zogeheten spirits.


Opbellen
E-mail