The Native Circle.

Mitayue Oyasin.

Een andere legende vertelt. 

Een spin was rustig zijn web aan het maken, naast de slaapplaats van 'Nokomis', de grootmoeder. Elke dag weer keek 'Nokomis' toe hoe de spin aan het werk was. Op een zekere dag kwam haar kleinzoon binnen, "Nokomis-iya" riep hij, terwijl hij zijn schoen pakte om de spin te slaan "No keegwa"  fluisterde de oude vrouw "doe hem geen pijn". " 'Nokomis', waarom wil je de spin beschermen?" vroeg de kleine jongen. De oude vrouw glimlachte maar antwoorden niet.

Toen de jongen weg was kwam de spin de oude vrouw bedanken voor het sparen van zijn leven. Hij zei tegen haar: "Al vele dagen kijk je toe hoe ik mijn web maak en bewonder je mijn werk. omdat je mijn leven gespaard heb wil ik je iets geven." Hij glimlachte en ging weer terug naar zijn web, De maan glinsterde op het zilverkleurige web dat zachtjes heen en weer bewoog in het venster. "Zie je hoe ik spin?" vroeg hij "kijk en leer, want elk web zal slechte dromen wegvangen, alleen goede dromen kunnen door de smalle opening. Dit geeft ik aan jou, gebruik het zodat alleen goede dromen in de herinnering blijven. De slechte dromen zullen hopeloos in het web verward raken en bij de eerste zonnestralen verdwijnen."

Legende van de Ojibwe.

In de oude wereld van de 'Ojibwe-natie', woonden alle stammen op een plaats genaamd 'Turtle Island'. Volgens oude Ojibwe verhalenvertellers, zorgde 'Asibikaashi' (spinnenvrouw) voor alle kinderen. Maar om een voorspelling te vervullen, verspreiden alle stammen zich over de vier windstreken van Noord-Amerika. 'Asibikaashi' moest hierdoor veel reizen on voor al haar kinderen te blijven zorgen en dat was heel vermoeiend. Om 'Asibikaashi' te helpen, gingen de indiaanse moeders, zusters en grootmoeders zelf magische webben voor de nieuwe baby's weven, Sindsdien maken de indianen zelf dromenvanger. Over 'Asibikaashi' wordt verteld, dat ze eens de zon terugbracht bij de mensen. Als je bij zonsopkomst op zoek gaat naar 'Asibikaashi's' web, dan kun je zien hoe het glinsterende dauw op het web elke zonsopgang vangt.


The dream Keeper.

Bring me all of your dreams,
you dreamers.
Bring me all of your
heart melodies.
That I may wrap them,
in a blue cloud cloth.
Away from the too rough fingers
of the world.


Mitakuye Oyasin.

(We are all related)

Opbellen
E-mail