The Native Circle.

Mitayue Oyasin.

Deze aarde spreidde hij voorzichtig over de heilige plek uit om tenslotte alles met een adelaarsveer glad te strijken. Toen pakte hij een puntige stok en na deze aan 'Wakan-Tanka' te hebben aangeboden, trok hij van West naar Oost een lijn in de zachte aarde. Nadat hij de stok opnieuw aan de hemel had aangeboden, trok hij ook nog een lijn van Noord naar Zuid. Uiteindelijk werd de offerplaats vervolmaakt door tabak te strooien op de twee paden die op de grond waren getekend. Vervolgens werd de tabak rood geverfd. Deze offerplaats vertegenwoordigde nu het gehele universum. In het centrum bevond zich 'Wakan-Tanka'. Hij was werkelijk in de offerplaats aanwezig en dat is ook de reden waarom wij deze plek zo voorzichtig en met zoveel gewijde aandacht maken.

Terwijl 'Beweegt-Lopend' bezig was deze heilige offerplaats te maken, zong hij het lied van de 'Chanupa Wakan', (heilige pijp) 'Tshannumpa wakan oloowan'. Een andere Lakota in de tent ontlokte ondertussen aanzwellend en donderend geroffel aan een trommel. "Vriend, doe dit! Vriend, doe dit! Vriend, doe dit! Als je dit doet, zal je Grootvader jou aanschouwen! Als je binnenin de heilige cirkel staat, denk dan aan mij als je de heilige tabak in de pijp stopt! Als je dit doet, zal hij je alles geven waar je om vraagt! Vriend, doe dit! Vriend, doe dit! Vriend, doe dit! Als je dit doet, zal je Grootvader jou aanschouwen! Als je binnenin de heilige cirkel staat, doe dan je stem opgaan naar 'Wakan-Tanka'! Als je dit doet, zal hij al je wensen vervullen! Vriend, doe dit! Vriend, doe dit! Vriend, doe dit! Als je dit doet, zal je Grootvader jou aanschouwen! Als je binnenin de heilige cirkel staat, doe dan smekend en in tranen je stem opgaan naar 'Wakan-Tanka'! Als je dit doet, zul je niets te wensen over hebben! Vriend, doe dit! Vriend, doe dit, Vriend, doe dit! Opdat je Grootvader jou zal aanschouwen! Als je binnenin de gewijde kring staat, hef je hand dan op naar 'Wakan-Tanka'! Doe dit en hij zal je alles geven wat je hart begeert!"

Er gaat veel kracht van dit lied uit, omdat het ons is geschonken door de 'Witte-Bizonkoe-Vrouw' toen zij de zeer heilige pijp aan ons bracht. Dit lied wordt zelfs vandaag de dag nog gebruikt. Terwijl 'Beweegt-Lopend' de offerplaats in gereedheid bracht en het heilige lied zong, werd een jong meisje dat een belangrijke rol bij het ritueel zou gaan spelen, door haar vader de tipi binnengebracht. Nadat ze met de richting van de zon mee een rondgang door de tent had gemaakt, nam zij ter linkerzijde van 'Beweegt Lopend' haar plaats in. Haar naam was 'Wsu sna win' ('Kletterende-hagel-vrouw') en zij was de dochter van 'Hoge-Holle-Hoorn'. 'Beweegt-Lopend' nam de heilige bal die was gemaakt van met gelooid bizonleer overtrokken bizonhaar. Nadat hij deze bal rood had geverfd (de kleur van de wereld) bracht hij met blauwe verf, (de hemel voorstellend) stippen aan bij de vier windstreken. Daarna trok hij twee blauwe cirkels om de bal heen, die als twee paden de vier windstreken met elkaar verbonden. Door de rode bal zo met blauwe lijnen te omcirkelen, werden hemel en aarde in de bal verenigd, waardoor deze zeer heilig werd.

Vervolgens legde hij sweetgrass op de houtskool, waarna de pijp boven de rook werd gezuiverd. Terwijl hij de steel van de pijp ten hemel hief, sprak hij een gebed uit. "0 'Wakan-Tanka', aanschouw deze pijp die wij zo dadelijk zullen aanbieden. Wij weten dat gij op de eerste plaats komt en vóór u was er niemand. Wij zullen het levenspad bewandelen met de heilige pijp die gij ons hebt gegeven in de ene hand en onze kinderen aan de andere hand. Zo zullen generaties komen en gaan op gewijde wijze. Dit is uw heilige dag, want vandaag zullen we een ritueel invoeren dat de zeven rituelen van de pijp zal voltooien. 0 'Wakan-­Tanka', laat uw blik op ons rusten als we u de pijp aanbieden. Wij vragen ook de vier Krachten van het universum met ons te zijn. 0 gij, Kracht van de plek waar de zon ondergaat, gij die de wateren beheerst, wij zullen u deze pijp aanbieden. Sta ons bij met uw twee goede dagen! Sta ons bijl."

De tabak die het Westen vertegenwoordigt, werd in de pijp gestopt. Daarna werden onder begeleiding van gebeden plukken tabak voor de andere Krachten of windstreken in de pijp gestopt. "0 gij, Kracht die heerst over de woonplaats van de reus, die met uw witte adem zuivert, Gevleugelde die het rechte pad bewaakt, wij stoppen u in deze pijp. Sta ons daarom bij met uw twee heilige rode en blauwe dagen! 0 gij, Kracht van de plek waar de zon opkomt, en gij Morgenster, die duisternis en licht van elkaar scheidt en de tweevoeters wijsheid schenkt! Samen met u zullen wij deze pijp aanbieden. Sta ons bij met uw twee goede dagen!"

"O gij, Kracht van de plek waar we altijd op uitzien en vanwaar generaties vertrekken om er weer terug te keren. 0 gij, Witte Zwaan, bewaker van het heilige pad! Er is plaats voor u in deze pijp die wij 'Wakan-Tanka' zullen aanbieden. Sta ons bij met uw twee goede dagen! 0 gij, Gevleugelde van de blauwe hemel. Gij, die sterke vleugels hebt en ogen die alles zien, gij woont in de hoge hemelen en staat Wakan Tanka zeer nabij. Wij staan op het punt deze pijp aan te bieden. Sta ons bij met uw twee heilige rode en blauwe dagen! 0 gij, Grootmoeder, aan wie alle aardse dingen ontspringen, en gij, Moeder Aarde, die alle vruchten draagt en voedt! Aanschouw ons en hoor ons aan! Gij schraagt het heilige pad dat wij (de heiligheid der dingen indachtig) bewandelen. Op u zal deze jonge vrouw, dit reine meisje, 'Kletterende-hagel-vrouw', worden geheiligd, want zij zal in het midden van de aarde staan met de heilige bal in haar hand. Sta ons bij, 0 Grootmoeder en Moeder, met uw twee goede dagen als wij 'Wakan-Tanka' deze pijp aanbieden."

Onder het uitspreken van deze gebeden werd de pijp gevuld en tegen het kleine blauwe droogrek gezet. Dat was vervaardigd van twee gevorkte stokken die in de grond waren gestoken en een derde stok die op beide vorken steunde. 'Beweegt-Lopend' pakte vervolgens de geverfde bal op en overhandigde deze aan het jonge meisje. Hij zei tegen haar dat ze moest opstaan met de bal in haar linkerhand en dat ze haar rechterhand hemelwaarts moest heffen. 'Beweegt-Lopend' begon toen te bidden met de pijp in zijn linkerhand, terwijl zijn andere hand ten hemel was geheven.

"0 Grootvader, 'Wakan-Tanka', Vader, 'Wakan-Tanka', aanschouw ons! 'Kletterende-hagel-vrouw' staat hier met het universum in haar hand. Op de aarde zal alles wat beweegt zich vandaag verheugen. De vier Krachten van het universum en ook de heilige hemel zijn hier met de bal. 'Kletterende-hagel-vrouw' kan dit alles zien. De dageraad en het licht van 'Wakan-Tanka' rusten nu op haar. Ze ziet haar nakomelingen en de boom des levens in het midden. Ook ziet ze het heilige pad dat leidt van de plek waar u altijd op uitkijkt naar de plek waar de reus woont. Ze ziet haar Grootmoeder en Moeder Aarde en haar verwanten onder de wezens die bewegen en groeien. Zij staat daar met het universum in haar hand, terwijl al haar ver­ wanten in dat universum in wezen één zijn. 0 Grootvader, 'Wakan-Tanka', Vader, 'Wakan-Tanka', het is uw wil dat uw licht nu op dit meisje valt. Deze dag voelen wij allen uw aanwezigheid. Wij weten dat u hier met ons bent. Hiervoor en voor alles wat gij ons hebt gegeven, zeggen wij u dank."

'Beweegt-Lopend' ging vervolgens voor de bizon schedel staan, en sprak die aldus toe: " 'Hunka-geest', vandaag hebben zij jou verf gegeven waarmee ik je nu zal beschilderen, want jij bent verwant aan ons volk, de tweevoeters. Door jou leven zij. Nadat ik jou met deze heilige verf heb beschilderd, zul je weggaan met dit jonge meisje en zul je het gehele volk jouw genade schenken." Daarna beschilderde 'Beweegt-Lopend' de bizonschedel door een rode cirkel rond de kop en een rechte rode lijn vanaf een punt tussen de horens tot een punt tussen de oogkassen te trekken. Toen hij hiermee klaar was, ging hij naast 'Kletterende-hagel-vrouw' zitten en sprak de volgende woorden tot haar.


Opbellen
E-mail