The Native Circle.

Mitayue Oyasin.

Daarna hield hij een pluk tabak in de richting van de plek waar de zuiverende winden vandaan komen (het Noorden), en sprak opnieuw een gebed. "0 gij, reus 'Waziah', Kracht van het noorden: met uw winden beschermt gij de gezondheid van het volk. Gij zuivert de aarde door haar wit te maken. Gij bewaakt het pad waarover ons volk voortschrijdt. Help ons juist vandaag met uw zuiverende kracht, want wij staan op het punt een maagd, 'Witte-Bizonkoe-Vrouw-Verschijnt', te heiligen. Zij zal de volgende generatie van ons volk baren. Er is plek voor u in deze 'Chanupa'. Sta ons bij met uw twee goede dagen!"

Vervolgens werd de Kracht van het Noorden in de pijp gestopt. Daarna hield 'Langzame-Bizon' een pluk tabak in de richting van de plek waar het licht vandaan komt, en vervolgde zijn gebed. "0 gij, 'Huntka', scheppende Kracht van de plek waar de dageraad en het licht van 'Wakan-Tanka' vandaan komen. 0 gij met de lange adem die het volk kennis schenkt: sta vandaag iets van uw kennis af aan de maagd 'Witte-Bizonkoe-Vrouw-Verschijnt', want zij zal hier worden gezuiverd. Sta ons bij met uw twee rode en blauwe dagen. Er is plaats voor u in deze 'Chanupa'."

'Langzame-Bizon' stopte toen de Kracht van de plek waar het licht vandaan komt (het Oosten) in de 'Chanupa'. Daarna nam hij een nieuwe pluk tabak, waarmee hij wees in de richting waar we altijd op uitkijken (het Zuiden). Vervolgens sprak hij wederom een gebed. "0 gij, Witte Zwaan, Kracht van de plek waar we altijd op uitzien, bewaker van het pad waarover de generaties en alles wat beweegt voort wandelen: wij staan op het punt een maagd te zuiveren, opdat haar nakomelingen op gewijde wijze het pad kunnen bewandelen dat gij bewaakt. Er is plek voor u in de pijp! Sta ons bij met uw twee rode en blauwe dagen."

Toen werd de Kracht van het Zuiden in de 'Chanupa' gestopt, waarna 'Langzame-Bizon' een pluk tabak ten hemel hief met de woorden: "0 'Wakan-Tanka', Grootvader, aanschouw ons! Wij staan op het punt u de 'Chanupa' aan te bieden!" Daarna wees hij met een pluk tabak naar de aarde en sprak opnieuw een gebed. "0 gij, Grootmoeder, op u hebben generaties van ons volk hun voeten neergezet. Moge ook 'Witte-Bizonkoe-Vrouw-Verschijnt' en haar nageslacht in de komende winters op gewijde wijze op u voort­ wandelen. 0 Moeder Aarde, gij brengt vruchten voort en gij zijt als een moeder voor alle generaties. Vandaag zal deze jonge maagd worden gezuiverd en geheiligd. Moge zij als u zijn en mogen haar kinderen en kindskinderen op gewijde wijze het heilige pad bewandelen. 0 Grootmoeder en Moeder, sta ons bij met uw rode en blauwe dagen!"

Nu was de aarde als Grootmoeder en als Moeder in de tabak aanwezig. Nadat zij in de pijp was gestopt, hief 'Langzame-Bizon' op­ nieuw tabak ten hemel. Daarna vervolgde hij zijn gebed. "0 'Wakan-Tanka', aanschouw ons! We staan op het punt u deze 'Chanupa' aan te bieden". Vervolgens wees hij met dezelfde tabak naar de bizonschedel. "0 gij viervoetige bloedverwant! Van alle viervoetige volkeren zijt gij de tweevoeters het meest nabij. Ook voor u is er plek in de 'Chanupa', want gij hebt ons geleerd hoe gij uw nakomelingen reinigt. Nu wij 'Witte-Bizonkoe-Vrouw-Verschijnt' gaan zuiveren, zullen wij deze wijze van handelen gebruiken. Als offergaven, 0 viervoeter, bied ik u water, verf, kersensap en gras aan. Er is plek voor u in de pijp. Sta ons bijl."

Aldus werd het hele viervoetige bizonvolk in de pijp geplaatst, waarna 'Langzame-Bizon' met het volgende gebed voor de laatste keer tabak aan 'Wakan-Tanka' aanbood. "0 'Wakan-Tanka' en alle Gevleugelde Krachten van het universum, aanschouw ons! Deze tabak is speciaal voor u bestemd, leider van alle Krachten die worden vertegenwoordigd door de Gevlekte Adelaar, die in de hoge hemelen troont en alles overziet! Wij staan op het punt een jong meisje te zuiveren dat binnenkort vrouw zal worden. Moge gij haar nakomelingen beschermen! Er is plek voor u in de 'Chanupa'. Sta ons bij met uw rode en blauwe dagen!"  De 'Chanupa', die nu het gehele universum omvatte, werd tegen het kleine droogrek gezet, met de 'voet' rustend op de aarde, terwijl de 'mond' naar de hemel wees. Toen trof 'Langzame-Bizon' voorbereidingen om de heilige plek in gereedheid te brengen. Alleen de naaste familie van 'Witte-Bizonkoe-Vrouw-Verschijnt' werd tot de tipi toegelaten, want de nu volgende rituelen zijn te heilig om door het hele volk te worden aanschouwd.

" 'Wakan-Tanka' heeft het volk een viervoudige verwantschap geschonken met zijn Grootvader, Vader, Grootmoeder en Moeder." sprak 'Langzame-Bizon'. "Zij zijn altijd onze meest naaste verwanten. Omdat al het goede in vieren komt, zullen de tweevoeters vier tijd­ perken doorlopen, aangezien zij met alle dingen verwant zijn. Onze nauwste verwant onder de viervoeters is 'Tatanka', (de bizon) en ik wil jullie graag vertellen dat hij een verwantschap met mij is aangegaan. Ik sta op het punt een heilige plek in gereedheid te brengen voor deze maagd, 'Witte-Bizonkoe-Vrouw-Verschijnt'. De kracht daartoe heb ik van de bizon ontvangen. Alle dingen en alle wezens hebben zich vandaag verzameld om hiervan getuige te zijn en om ons bij te staan. 'Hetchetu welo!' (zo zij het.)

Er werd sweetgrass aangestoken en opnieuw zuiverde 'Langzame-Bizon' zijn lichaam boven de rook. Toen hij hiermee klaar was, moest hij, voor hij de 'Wakan' plek in gereedheid kon brengen, iedereen tonen dat hij werkelijk kracht van de bizon had gekregen. Daarom zette hij een heilig lied in dat hij van de bizon had geleerd. "Dit komen zij aanschouwen! Ik ga een plek maken die heilig is. Dit komen zij aanschouwen! Het is 'Witte-Bizonkoe-Vrouw-Verschijnt'. Die hier zit op gewijde wijze! Zij komen allen om haar te aanschouwen!" Nadat 'Langzame-Bizon' zijn lied had gezongen, stoot hij als een loeiende bizon de kreet "Huh!" uit. Terwijl hij dit deed, kwam er een rode stofwolk uit zijn mond. Ook een bizonkoe die een kalf baart, is daartoe in staat. 'Langzame-Bizon' herhaalde dit zes keer waarbij hij de rode rook blies over het meisje en over de heilige plek. Tenslotte was de gehele tipi gevuld met rode rook. Naar binnen glurende kinderen werden bang en maakten zich snel uit de voeten, want het was werkelijk een bijzonder angstaanjagend gezicht. Vervolgens nam 'Langzame-Bizon' zijn stenen bijl, en nadat hij deze boven de rook van zoet gras gezuiverd had, sloeg hij ermee in de grond naast het middelpunt van de tipi. Daar begon hij een kuil in de vorm van de wentelplaats van een bizon uit te hakken. De losgemaakte aarde werd even ten oosten van de heilige plek op een hoopje verzameld. Daarna pakte hij een pluk tabak, en nadat hij deze ten hemel had geheven, legde hij deze tabak in het midden van de heilige plek. Toen bracht hij met plukjes tabak een lijn aan van west naar oost en een lijn van noord naar zuid, waardoor er een kruis ontstond. Het hele universum was nu op deze plek bijeengebracht.

Vervolgens nam 'Langzame-Bizon' wat blauwe verf en nadat hij deze ten hemel had geheven, raakte hij er het middelpunt van de heilige plek mee aan. Hij nam nog meer verf en druppelde daarmee blauwe stippen op de tabak, eerst van West naar Oost en vervolgens van Noord naar Zuid. Voor degenen die de betekenis ervan inzien, is het gebruik van deze blauwe verf uiterst belangrijk en 'Lela Wakan', (zeer heilig) want ik heb al vaak gezegd dat de kracht van een ding of handeling gelegen is in het be­grijpen van de betekenis van die kracht. Blauw is de kleur van de hemel. Door blauwe verf aan te brengen op de tabak, die de aarde voorstelt, hebben we hemel en aarde met elkaar verbonden en is alles één geheel geworden.

Toen legde 'Langzame-Bizon' een bizonschedel op de aardhoop. Het neusbeen van de schedel wees naar het Oosten. Bovenop de schedel schilderde hij een rode cirkel en tussen de horens trok hij tussen schedeldak en neusbeen een rechte rode streep omlaag. Daarna stopte hij de oogholten vol salie en plaatste hij een houten kom met water voor de mond van de bizon. In dit water werden vervolgens kersen gelegd, want die vertegenwoordigen de vruchten der aarde, waartoe eveneens de vruchten der tweevoeters (mensenkinderen) behoren. De kersenboom die van de aarde naar de hemel reikt, verbeeldt het universum. De vruchten die de boom draagt en die net zo rood zijn als wij tweevoeters, zijn als alle vruchten van onze Moeder, de aarde. Om deze en nog veel meer redenen, te veel om op te noemen, is deze boom zeer heilig voor ons.


Opbellen
E-mail