The Native Circle.

Mitayue Oyasin.

 

De Cirkel.

Een symbool dat veel voorkomt in de natuur is de cirkel. De planeten en de banen die zij trekken, de dwars doorsnede van een boom, maar ook een mensenleven waren voor de indianen cirkelvormig.

Getallen.

Vele zullen weten dat het getal 'vier' het heilige getal is van de indianen spiritualiteit. Daar zijn verschillende redenen voor. Er zijn: 'vier windstreken', 'vier seizoenen', 'vier elementen' (aarde, water, vuur en lucht.) en zo kan ik nog wel even doorgaan. Daarom loopt het gebruik van het getal 'vier' en in iets mindere mate het getal 'zeven' als een rode draad door de ceremonies. Wellicht is het belang van het getal 'vier' te herleiden tot het belang van de vier windstreken voor nomadisch levende volkeren, maar dit is slechts een gissing van mijn kant.

De Levensloop. (Wiconi.)

Tijdens de zwangerschap werd er een draagwieg vervaardigd waarin het kindje gedragen kon worden door een tante van de aanstaande moeder. Er werd bij het maken van de draagwieg, die uitbundig versierd werd met kralen, geen onderscheid gemaakt tussen jongetjes en meisjes. Als het eenmaal zover was dan gaven de vrouwen er de voorkeur aan om te blijven staan totdat de baby kwam, om dan vervolgens gehurkt te bevallen. Hierbij hielt de vrouw zich vast aan een paar sterke takken. De Navelstreng werd na de geboorte bewaard in één van de twee leren zakjes die men speciaal gemaakt had voor de bevalling. De zakjes hadden de vorm van een schildpad of een hagedis. Dit zijn namelijk twee dieren die moeilijk te doden zijn en zodoende een lang leven symboliseerden. Het andere zakje deed dienst als lokmiddel. om zo de boze geesten om de tuin te leiden. Het eerste zakje fungeerde de eerste paar maanden als speeltje voor het kindje. Later werd dit zakje vaak om de nek gedragen.

Het kwam bij de Lakota's vaak voor dat een persoon meerdere namen had. Soms werd het kind vernoemd naar een gebeurtenis die plaats vond tijdens de bevalling of maakte men een naam op uit de eerste woordjes die het kind stamelde. Soms kreeg het kindje een geheime naam van een 'Winkte' wat letterlijk 'als een vrouw' betekend. 'Winkte's' waren mannen die vrouwenkleding droegen, vrouwentaken verrichten en vaak homoseksueel waren. Voor een degelijke naam werd veel betaald, soms zelf met een paard. De namen van een Winkte hadden bijna altijd een pornografisch strekking en vormden een garantie voor een lang leven. In tegenstelling tot wat er in sommige boeken vermeldt staat. kregen ook soms meisjes een dergelijke naam.

Ingewikkelde ceremonieën over trouwen waren er bij de Lakota's niet. Soms kwam het voor dat zowel de man als de vrouw hun handen op de heilige pijp legde en de medicijnman een bezwering uitsprak.

Zoals de meeste indianenstammen in Noord-Amerika geloofden de Lakota's in de onsterfelijkheid van de menselijke ziel. Maar voor het geloof in reïncarnatie bij de Lakota's is weinig bewijs. De meeste Lakota's hielden het er op dat de ziel na het overlijden en het vrij laten van de ziel, zuidwaarts langs de Melkweg reisde om zo in een soort hiernamaals te komen, waar ze zich herenigden met 'Wakan-Tanka'. Dit hiernamaals werd ook wel 'het land van de vele tipi's' of 'de eeuwige jachtvelden' genoemd.


Opbellen
E-mail