The Native Circle.

Mitayue Oyasin.

Yuwipi. (Hij die gebonden wordt.)

Een 'Yuwipi' is een Lakota / Sioux genezing ceremonie. In de ceremonie, wordt de genezer wordt tijdens het bidden voor de genezing van een bepaalde persoon of bepaalde personen gebonden in een speciale deken en touwen. Ook de andere deelnemers bidden voor de persoon of personen om genezen te worden.

De Geschiedenis.

Yuwipi is een traditionele ceremonie van de Lakota indianen, die wordt gebruikt voor het genezen van en te vinden van verloren voorwerpen of mensen. Yuwipi betekend dus letterlijk “hij die gebonden wordt”. De ceremonie kan worden uitgevoerd op elk gewenst moment, het is niet een jaarlijkse ceremonie. Het wordt meestal uitgevoerd om een ​​ziek of gewond persoon te genezen, maar kan ook gebruikt worden om iets dat ontbreekt of verloren is terug te vinden. De Yuwipi ceremonie is vergelijkbaar met de Sun Dance ceremonie, omdat er ook tijdens deze ceremonie gebruik wordt gemaakt van de heilige pijp en ze verbinding maakte met de geesten.

De Yuwipi Ceremonie.

Geesten (Spirits):

De geesten verschillen afhankelijk van wie de Yuwipi man was en wat het doel was van de ceremonie. De geesten konden bijvoorbeeld de geesten zijn van de voorouders, maar konden ook dierlijke geesten zijn. De dierlijke geesten (Animal spirits) konden bijvoorbeeld vogels zijn, maar natuurlijk ook viervoetige dieren. De vogel geesten waren bijvoorbeeld; Adelaars, Haviken, Uilen, Roodborstjes, of Merels. De adelaar wordt beschouwd als een zeer krachtige vogel, maar hij werd ook als een krachtige geest gezien. De viervoetig dier geesten konden variëren van een Coyote tot een zwarte beer. De term Yuwipi kan ook verwijzen worden naar stenen. De geesten werden vaak aangeduid als het stenen volk (Stone men). Stenen zijn een belangrijk onderdeel van de ceremonie. De geesten zijn uitgegroeid tot een belangrijk onderdeel van de ceremonie. De stenen zijn de geesten die komen als het donker is. De geesten die komen tijdens de ceremonie worden meestal aangeduid als het stenen volk.

De Yuwipi Man:

De Yuwipi man is de genezer en is dus ook degene die is vastgebonden. Hij voert dan ook de ceremonie uit. De Yuwipi man is vergelijkbaar met een medicijnman of sjamaan. Hij gebruikt de ceremonie om verbinding te maken met de geesten die de mensen kunnen helpen. De Yuwipi man is goed opgeleid voor de ceremonie en heeft specifieke richtlijnen die hij moet volgen. Het is echter ook belangrijk dat ook de aanwezigen specifieke regels volgen. Zo mocht niemand het gebied van het altaar of de snaren die rond het altaar hingen aanraken. Als iemand dit toch deed tijdens de ceremonie, dan zouden de geesten stenen gooien naar deze persoon. Ook mocht er geen licht gemaakt worden tijdens de gehele ceremonie. Als er toch licht zou tijdens de ceremonie terwijl er geesten werden opgeroepen dan zouden deze niet komen. De geesten zouden bang zijn voor het licht en niet in de buurt van licht komen. Het was dus erg belangrijk om de geesten te respecteren, omdat ze de kracht hadden om te genezen. De hele gemeenschap van het kamp was nodig om een ziek persoon te genezen, hierbij was totale concentratie de sleutel. De Yuwipi man en zijn assistenten bereiding de tipi waar de ceremonie gehouden werd voor op de ceremonie. Het altaar was gelegen in het midden van de tipi. Het altaar had een doorsnede van drie meter. De Yuwipi man plaatste het tabak offer, de ratels en de heilige pijp op het altaar. Het altaar is verschillend voor elke Yuwipi man. De genezer is degene die met de geesten in contact gaat, dus het is aan hem hoe zijn altaar er uitzag. De altaren waren vaak vergelijkbaar, maar ze vertegenwoordigen dus de genezer die verantwoordelijk was voor de ceremonie.

De Ceremonie:

De ceremonie begint met het met touwen vastbinden van de Yuwipi man, die vervolgens met zijn gezicht omlaag op het altaar werd geplaatst. Nadat dit gedaan was werden de lichten die er waren uitgedaan. De andere aanwezigen zongen dan liederen. De trommel werd beschouwd als één van de meest heiligste instrumenten van de Lakota indianen en werden dan ook gebruikt terwijl de Yuwipi man de geesten op ging roepen. De liederen die gezongen werden verschillende per ceremonie, het was namelijk afhankelijk waar of voor wat de ceremonie voor bedoeld was. Het eerste lied dat gezongen werd was het voor het roepen van de geesten, dit lied werd bij elke ceremonie gezogen. Na het oproepen van de geesten, zongen ze gebedsliedjes, deze liedjes waren dan weer afhankelijk waar of voor wat de ceremonie voor bedoeld was. De geesten kwamen dan meestal na drie of vier gebedsliedjes. Als de ratels begonnen te schudden wast het teken dat de geesten aanwezig waren in de donkere tipi, ook werden er soms blauwe vonken waargenomen. De kinderen waren vaak beter in staat om de geesten te zien dan de volwassenen, dit was volgens de Lakota’s, omdat kinderen nog pure en onschuldige wezens waren.

Na de geesten waren opgeroepen en aanwezig waren in de tipi, gingen de Yuwipi man en de geesten samenwerken om de patiënt te genezen. De Yuwipi man bleef tijdens de hele ceremonie bidden, net als alle andere aanwezige in de tipi. Drummen en zingen zijn een belangrijke onderdelen van deze ceremonie. Zoals gezegd de drum werd als zeer heilig beschouwd, het drummen gemengd met het zingen moesten de geesten en de genezer mee helpen om de patiënt te genezen. Zodra de geesten en de Yuwipi man klaar waren te communiceren, gingen de aanwezigen een speciaal lied zingen om de geesten weer van de genezer los te maken. Als de geesten en de genezer los van elkaar waren dan betekend dit dat zij de zieke patiënt geholpen hadden. Er werden vervolgens dan liederen gezongen voor de geesten of zij de offer die zij hadden meegebracht voor hun wilde aanvaarden en meenemen. De laatste twee liederen die gezongen werden waren voor het vertrekken van de geesten Eén van de liedjes betekende "geesten ga naar huis" en het andere lied was het "stoppen lied".

Zodra ze klaar waren met zingen en de geesten weer weg waren werd er weer licht gemaakt in de tipi. De Yuwipi man werd verlost van het touw en ging rustig zitten op het altaar met een deken om zich heen. Deze deken werd speciaal gebruikt voor de ceremonie. De ceremonie was vaak zeer vermoeiend voor de genezer door de focus die nodig was om te communiceren met de geesten en de rituelen. Na dat de ceremonie is voltooid, ging de pijp die gevuld was met tabak de tipi rond en iedereen mocht mee roken, ook de vrouwen en kinderen, maar het was niet verplicht om hier aan mee te doen.


Opbellen
E-mail