The Native Circle.

Mitayue Oyasin.

De rituelen van de Lakota Indianen.

Inleiding.

De Lakota's kennen vele rituelen. De rituelen die ik hier beschrijf zijn de meest belangrijke rituelen uit de Lakota geschiedenis. Een van de voornaamste taalfamilies bij de Indianen van Noord-Amerika is de Souiaanse taalfamilie. Deze taalfamilie bevat vijf verschillende subfamilies. Eén daarvan bevat drie talen: de zogeheten Lakota, Dakota en Nakota talen. Deze talen worden gesproken door enerzijds een indianenstam die 'Assiniboine' wordt genoemd en anderzijds door een volksbond die in het Lakota 'Oceti Shakowin' wordt genoemd, wat "Zeven Haardvuren" betekent. De blanken spreken ook wel van de "Great Sioux Nation". De Oceti Shakowin bestaat uit zeven stammen. Eén daarvan wordt 'Teton Sioux' genoemd, waarbij Teton is afgeleid van 'Titowan' wat waarschijnlijk "prairie dorp" betekent. Deze stam noemt zichzelf Lakota wat "bondgenoten" betekent en spreekt de gelijknamige Lakota taal.

Geschiedenis.

Over de geschiedenis van de Lakota’s van voordat zij in het prairie gebied terecht kwamen is weinig bekend. Sommige historici situeren de Lakota’s voor de komst van Columbus in de valleien van de Ohio rivier in de huidige staat North Carolina. Door noordwaarts de Mississippi en Ohio rivieren te volgen kwamen zij in de wouden van Minnesota terecht, naar alle waarschijnlijkheid probeerden zij zo de wrede Irokezen te vermijden. In de wouden van Minnesota leefden de Lakota’s van zowel de jacht als de landbouw en woonden in met boombast bedekte hutten die qua vorm weinig verschilden van de veel bekendere tipi’s. De Lakota’s werden uit de wouden van Minnesota verdreven door hun vijanden de Chippewa Indianen die via de Fransen eerder de beschikking hadden gekregen over vuurwapens. In de latere decennia van de zeventiende eeuw kwamen de Lakota’s in het prairie gebied terecht waar zij de beschikking kregen over het paard. En toen ontstond het stereotype dat bijna iedereen van Indianen heeft: met verentooien uitgedoste krijgers die over de prairie galopperen, iets wat in werkelijkheid slechts een hele korte etappe uit de geschiedenis is geweest. De Lakota’s leefden nomadisch. Het grootste gedeelte van het jaar trok men met paard en tipi achter de bizonkuddes aan. De Amerikaanse bizon was verreweg het belangrijkste dier voor de prairie Indianen, men was op dit dier aangewezen voor zowel voedsel, kleding als onderdak. Dit patroon werd alleen hartje zomer onderbroken, dan kwamen de Lakota’s bijeen in grote kampementen. Dit had verschillende redenen: politiek (in deze periode bespraken de leiders de plannen voor het komende jaar), sociaal (oude vriendschappen werden in eren hersteld en nieuwe werden er gesloten) maar bovenal religieus want in deze periode werd de Zonnedans gehouden.

Wakan-Tanka.

Wakan Tanka is het belangrijkste en meest centrale concept van de Lakotareligie. 'Wakan' betekent letterlijk 'Heilig' en'Tanka' betekent 'Groot'. De meest gebruikte vertaling van 'Wakan-Tanka' is 'Grote Geest'. Andere vertalingen zijn ook wel 'Het Grote Mysterie' of 'De Grote Onbegrijpelijkheid'. 'Wakan-Tanka' is een goddelijk wezen of een collectief van goddelijke wezens dat hoewel vaak als een eenheid aanbeden werd. Een wezenlijk verschil van het godsbegrip zoals wij dat vanuit het christendom kennen. 'Wakan-Tanka' is volgens de indianen de schepper van het universum, maar was tegelijkertijd belichaamd in het universum. Zodoende hadden alle natuurlijke levensvormen iets van deze fundamentele levenskracht in zich.

De Natuur.

De heiligheid van de natuur is volgens sommige één van de meest karakteristieke kenmerken van indiaanse spiritualiteit. Alle natuurlijke levensvormen waren voor de indianen bezield en zodoende objecten van verering. De indianen spraken dan ook niet zo zeer over de 'bizons' of de 'wolven', maar over het 'bizon- of wolvenvolk'. zij zagen alle levende wezens als hun verwanten.


Opbellen
E-mail