The Native Circle.

Mitayue Oyasin.

Tapa Wankaye Yapi. (Het opgooien van de bal.)

Tot voor kort werd er onder ons volk een balspel gespeeld waaraan vier teams deelnamen en waarbij in de vier windstreken vier doelen werden opgezet. Vandaag de dag weten nog slechts weinigen onder ons waarom dit spel heilig is en wat het lang geleden betekende. Destijds was het eigenlijk geen spel, maar een van onze belangrijkste rituelen. Dit ritueel van 'Tapa Wankaye Yapi', (Het opgooien van de bal) dat ik nu zal beschrijven, is de zevende en laatste heilige ritueel dat ons door 'Wakan-Tanka' in een visioen is geschonken.

Het spel verbeeldt in wezen de ontwikkeling van een mensenleven, dat erop gericht moet zijn de bal te pakken te krijgen. De bal vertegenwoordigt namelijk 'Wakan-Tanka' ofwel het universum, maar dat zal ik later toelichten. In het spel zoals het tegenwoordig wordt gespeeld, is het erg moeilijk om de bal te bemachtigen, want de hindernissen (die onwetendheid voorstellen) voor de spelers zijn groot. Slechts één of twee teams kunnen de bal krijgen om ermee te scoren. In het oorspronkelijke ritueel was echter iedereen in staat de bal te pakken, en als je bedenkt waar de bal voor staat, begrijp je dat daar een diepe betekenis achter schuilt.

Vele winters geleden werd dit ritueel in een visioen geopenbaard aan een Lakota die luisterde naar de naam 'Washkan Mani'. ('Beweegt-Lopend') Lange tijd deelde hij zijn visioen met niemand, totdat de Lakota 'Hoge Holle Hoorn' op zekere dag in een droom zag dat 'Beweegt-Lopend' een heilig ritueel had ontvangen dat eigenlijk aan het hele volk toebehoorde. Daarom richtte 'Hoge-Holle-Hoorn' in overeenstemming met onze gebruiken aan één kant van de kamp cirkel een heilige tipi op. Daarna vulde hij op gewijde wijze zijn 'Chanupa' (pijp) en vervolgens ging hij met vier andere heilige mannen naar 'Beweegt-Lopend' om hem deze 'Chanupa' aan te bieden.

"Hi ho! Hi ho! 'Hetchetu welo'!" sprak 'Beweegt-Lopend'. "Wat willen jullie van mij?" "In een droom is mij verteld dat jij een zeer heilig ritueel hebt ontvangen." sprak 'Hoge-Holle-Hoorn'. "Dat zou het zevende ritueel zijn dat de 'Witte-Bizonkoe-Vrouw' ons in het begin heeft toegezegd. Het gehele volk wil graag dat jij dit ritueel nu uitvoert!" "Zo zij het." antwoordde 'Beweegt-Lopend'. "Bericht alle leden van het volk dat er morgen een heilige dag zal aanbreken en dat zij allen hun gezichten moeten beschilderen en hun beste kleren moeten aantrekken. We zullen het ritueel gaan uitvoeren dat 'Wakan-Tanka' mij via de bizon heeft gezonden!" 'Beweegt-Lopend' hief toen de 'Chanupa' ten hemel en sprak dit gebed: "0 Grootvader, 'Wakan-Tanka', aanschouw ons! Gij hebt ons deze chanupa gegeven, opdat wij nader tot u kunnen komen. Met de chanupa hebben wij in dit tijdperk het heilige pad bewandeld. Wij hebben uw wil hier op aarde ten uitvoer gebracht en nu zullen wij u de chanupa opnieuw aanbieden. Schenk ons een heilige rode en blauwe dag! Moge deze dag 'Wakan' (Heilig) zijn! Moge iedereen zich verheugen!"

'Beweegt-Lopend' vertelde daarna 'Hoge-Holle-Hoorn' en de vier andere heilige mannen welke dingen ze moesten verzamelen: een 'Chanupa', 'Kinnikinnick', sweetgrass, een veer van een gevlekte adelaar, een mes, een bijl, salie, een met bizonhuid overtrokken bal gevuld met bizonhaar, een zak aarde, rode en blauwe verf, een bizonschedel en een blauw geverfd droogrek. Daarna vertrokken de vijf mannen om voorbereidingen te treffen voor de volgende dag. Inmiddels was er veel volk op de heilige tent afgekomen, want het was duidelijk dat er binnenkort iets belangrijks zou gebeuren. Iemand zei: "Dit moet het zevende ritueel zijn, want tot nu toe hebben we er pas zes gehad. Ik vermoed dat het een spel zal zijn dat het leven voorstelt; een balspel, want ik hoorde net dat een bal een van de benodigdheden is. Morgen zal er een grootse dag aanbreken!" De hele nacht praatte het volk over wat er de volgende dag zou gebeuren en iedereen was verheugd, omdat de belofte van de 'Witte-Bizonkoe-Vrouw' nu zou worden ingelost.

De volgende dag waren vóór zonsopgang alle voorbereidingen getroffen en was de vloer van de heilige tent bestrooid met salie. Net voordat de zon opkwam, naderde 'Beweegt-Lopend' langzaam de tent. Al lopend huilde hij, want hij was met zijn gedachten bij de zes andere rituelen die zijn volk had ontvangen en hij realiseerde zich dat de 'Witte-Bizonkoe-Vrouw' vandaag opnieuw bij hen zou zijn. Velen kwamen uit hun tipi's om zich bij 'Beweegt-Lopend' aan te sluiten en ook zij huilden toen ze de heilige tent naderden. 'Beweegt-Lopend' ging als eerste naar binnen, en nadat hij had plaatsgenomen aan de kant waar de zon ondergaat, maakte hij met een mes een stuk van de vloer schoon en vroeg hij de helpers gloeiend houtskool uit het vuur te halen. Hij pakte sweetgrass en terwijl hij dit boven de houtskool hield, sprak hij een gebed. "Grootvader, 'Wakan-Tanka', gij zijt er altijd geweest en gij zult er altijd zijn. Gij hebt alles geschapen: er is niets dat u niet toebehoort. Gij hebt het rode volk naar dit eiland gebracht en gij hebt ons de kennis gegeven waarmee wij in staat zijn alle dingen te begrijpen. Wij weten dat het uw licht is waarin wij bij dageraad worden gehuld en wij weten dat de Morgenster ons wijsheid geeft. Gij hebt ons de kracht gegeven de vier wezens van het universum te kennen en te weten dat deze vier eigenlijk één zijn. Voortdurend zien wij de heilige hemelen en wij weten wat zij zijn en wat zij betekenen. Dit zal een grootse dag worden en alles wat in het universum beweegt, zal zich verheugen. Op deze dag leg ik uw sweetgrass op het vuur dat u eveneens toebehoort. De rook zal zich door het hele universum verspreiden en zelfs tot in de hoogste hemelen doordringen."

'Beweegt-Lopend' strooide het sweetgrass over de houtskool; een beweging die hij vier keer onderbrak. Daarna zuiverde hij de pijp, de bal, de bizonschedel en alle andere benodigdheden voor de dag. "0 'Wakan-Tanka', mijn Grootvader," bad 'Beweegt-Lopend', "ik heb uw sweetgrass gebruikt en de rook heeft zich door het hele universum verspreid. Hier zal ik de 'Wakan' (heilige) plek aanbrengen en de dag die nu nadert, zal deze plek aanschouwen. Zij zullen elkaar recht in de ogen kijken. Door dit te doen, breng ik uw wil ten uitvoer. Dit is uw plek, 0 'Wakan-Tanka'. Gij zult hier met ons zijn!"

Net op het moment dat de eerste zonnestralen de tipi binnendrongen, pakte 'Beweegt-Lopend' de stenen bijl op en bood deze ten geschenke aan 'Wakan-Tanka' aan, waarna hij ermee in het midden van de heilige plek sloeg. Daarna bood hij de bijl aan het westen aan, en hakte op die zijde van de heilige plek in de grond. Op dezelfde manier hakte hij bij de drie andere windstreken in de grond. Nadat hij met de bijl naar de aarde had gewezen, hakte hij opnieuw in het midden van de heilige plek. Vervolgens nam 'Beweegt-Lopend' het mes om daarmee de aarde bijeen te schrapen die hij zojuist met de bijl had los gehakt. In het oosten verzamelde hij deze aarde op een hoop. Daarna nam hij een handvol gezuiverde aarde, en nadat hij een klein deel hiervan aan de Kracht van het Westen had aangeboden, legde hij deze aarde aan de westkant van de heilige plek. Op dezelfde manier maakte hij aardhoopjes bij de drie andere windrichtingen en in het midden. Met de aarde die in het Oosten was verzameld, wierp 'Beweegt-Lopend' in het midden van de heilige plek een aardhoop op.


Opbellen
E-mail