The Native Circle.

Mitayue Oyasin.

Er bestaan verschillen tussen de manier waarop deze studenten 'Shoden ' en 'Okuden ' van hem leerden. Tatsumi begon zijn studie bij Hayashi in 1927, Matsui in 1928 en Takata studeerde tussen 1936 en 1938 bij hem. Ze leerden 'Shoden ' allemaal los van 'Okuden ', maar Chiyoko Yamaguchi leerde 'Shoden' en 'Okuden' in 1938 in vijf opeenvolgende dagen.

In 1935 ging Dr. Hayashi met zijn gezin in Tokio wonen. In 'Shinano-Machi ', richtte Hayashi een kleine Reiki-kliniek met acht bedden op. Om behandelaars voor zijn kliniek te rekruteren, gaf Hayashi zijn studenten een initiatie voor de eerste graad. Er werd geen geld uitgewisseld, maar in ruil moesten de studenten gedurende drie maanden, 8 uur per week onbetaald in de kliniek komen werken.

Vervolgens werden de beste studenten uitgekozen voor de tweede graad, waaraan een negen maanden durende stage onder dezelfde voorwaarden was verbonden. Enkele van deze studenten kregen daarna de derde graad en een lerarenopleiding aangeboden. Deze was met een 2jaar durende stage als assistent verbonden, Pas daarna hadden ze de bevoegdheid om zelf inwijdingen te geven en te onderwijzen.

Dr. Hayashi ontwikkelde ook nieuwe behandelingstechnieken. Om een maximale energiestroom te verkrijgen werd er gewerkt met 2 of 3 behandelaars per patiënt. De Japans-Amerikaanse Mw. Hawayo Takata maakte in de jaren '30 als terminale patiënte kennis met Hayashi's Reiki-kliniek, waar ze na enkele maanden behandeling volledig genas.

In Japan is er nooit zoiets geweest als een "Grandmaster" of "Bearer of the line". Dr. Chujiro Hayashi, die door Mikao Usui opgeleid en een gewaardeerde student was, had toestemming om zelf Reiki-studenten te hebben om ze op te leiden. Maar hij is nooit benoemd als opvolger van Usui. Hij was gewoon een van de vele studenten die het voorrecht genoten om zelf mensen op te leiden.

In Japanse Reiki-kringen is er maar een enkeling die ooit van Mw. Takata gehoord heeft. Het is waar dat Dr. Hayashi een 'Dojo ' had in Shinano-Machi met acht bedden.  Volgens verslagen uit die tijd, waren deze bedden altijd bezet. Deze 'Dojo ' (praktijkruimte, school) is de zgn. 'Reiki-kliniek' waar vaak overgeschreven wordt. Het woord 'kliniek ' komt echter van het Japanse, steeds verkeerd vertaalde, woord 'Byoin ', wat zoiets betekend als zeer kleine dokterspraktijk.

Als er in het Westen gepraat wordt over het feit dat er veel Reiki-klinieken in Japan waren ten tijde van Usui, dan gaat dit over kleinere gelegenheden. Tot nu toe is er in Japan nog geen enkel ziekenhuis of grotere kliniek gevonden die ooit met Reiki gewerkt heeft.

In de beide Reiki lijnen, maar meer in het Westen dan in Japan, zijn enorme veranderingen gemaakt. Veel belangrijke aspecten van het werken met Reiki zijn uit het traditionele systeem verwijderd door Hayashi of Takata. Niet duidelijk is wie de veranderingen maakte, maar ze hebben ook goede dingen toegevoegd!

In 1940 werd Dr. Hayashi als reserveofficier bij de Japanse Keizerlijke Marine opgeroepen voor militaire dienst, aangezien Japan betrokken was bij de Tweede Wereldoorlog. Dit weigerde hij echter, in notities beschrijft hij dat hij als Reikimaster het niet kon verkroppen om mensen te gaan doden. Op 11 mei 1940, in een ceremonieel gewaad gestoken en zittend in de lotushouding, pleegde hij 'Harakiri'. Dit gebeurde in zijn woning te midden van zijn familie, Hawayo Takata en enkele studenten. Dr. Hayashi heeft in totaal 11 studenten zijn Reikisysteem doorgegeven, waaronder zijn vrouw 'Chie Hayashi', 'Chiyoko Yamaguchi', 'Hawayo Takata', 'Shouoh Matsu' en 'Tatsumi'. Wat echter nu de reden was van deze zelfmoord is nooit duidelijk geworden. Na zijn overlijden heeft zijn vrouw zijn kliniek voortgezet en werd zij de tweede president van de 'Hayashi Reiki Kenkyû Kai'

In 2003 bracht Frank Arjava Petter het handboek van Dr. Hayashi uit. Het handboek is verdeeld over negen hoofdstukken. Per kwaal, ziekte of afwijking plaatste hij een serie handposities die het beste bij deze kwaal werkte.

Opbellen
E-mail