The Native Circle.

Mitayue Oyasin.

Zijn overlijden.

Tijdens een reis naar de stad Fukuyama werd Mikao Usui ziek en na een korte tijd is hij op 9 maart 1926, in het vijftiende jaar van de Taisho-peridoe, overleden. Usui overleed in een herberg te Fukuyama aan een beroerte ten gevolge van een hartinfarct. Enkele uren vóór zijn overlijden was hij nog bezig healing te geven. Hij is begraven bij de boeddhistische Saihoji-tempel bij Tokio.

Op de begraafplaats van de Saihoji-tempel in Tokio lieten een paar van Usui;s studenten in 1927 en grote gedenksteen plaatsen, waarop het levenswerk van Sensei Usui is beschreven. Het is een grote steen, meer dan een meter breed en drie meter hoog. Naast de gedenksteen liet zijn zoon Fuji een grafmonument oprichten. Hier zijn ook Usui's vrouw Sadako, zijn zoon Fuji en dochter Toshiko begraven.

Tot de erfenis die Usui heeft achtergelaten hoort een gelakte houten doos, waarin zijn belangrijkste persoonlijke spullen zaten. Deze doos werd overgedragen aan de vader van de Tibetaanse Lama Yeshe. Deze pakte de Reiki-techniek op en droeg deze verder uit, daarbij steunend op de boeddhistische kanonieke geschriften. Met name de Tantra's waren hierbij essentieel. Met andere woorden: wil je echt succesvol zijn als Reiki-beoefenaar dan dien je hierover kennis te hebben. Deze dingen staan opgetekend in de schaarse notities die Usui na zijn overlijden naliet:

  1. De beoefenaar moet de bodhi-mind oproepen, de aspiratie naar Boeddhaschap.
  2. Men moet zich openstellen voor de energetische krachten buiten ons.
  3. Men moet zich binnen de overlevering of 'lijn' bevinden.
  4. Men moet goede kennis hebben van de exoterie en esoterie van de Japanse geestelijke tradities.

Op deze wijze heeft Mikao Usui er voor gezorgd dat een afwijking van de geaccepteerde leer van de Shingon- en Tandai-school niet mogelijk is zonder verlies van de term "Reiki" bij handopleggende en/of overdragende praktijken.

Historische achtergronden.

Historische opmerking: 1868, drie jaar na Usui's geboorte, was een zeer belangrijke tijd in de Japanse geschiedenis, namelijk de wederopbouw van het Keizerrijk, de zogenaamde "Meiji-restauratie". Mutsuhito, die tot 1912 zou blijven regeren, betrad de keizerstroon en heeft voor het nieuwe regime de titel "Meiji " (=Verlicht Bewind) gekozen om het nieuwe tijdperk in de Japanse geschiedenis aan te geven.

Japan heeft in deze jaren de deuren naar de buitenwereld opengesteld. Het is belangrijk te weten dat vanaf 1641 voor meer dan tweehonderd jaar alle buitenlanders het land werden uitgewezen. Alleen Chinezen en Nederlanders hadden beperkte toegang tot de handelscentra in Nagasaki. Japanners mochten het land niet verlaten. Het Christendom werd illegaal verklaard en alle Japanners werden verplicht om zich bij een boeddhistische tempel aan te sluiten. Japanners die weigerden afstand te doen van hun christengeloof werden geëxecuteerd. Hetzelfde lot onderging ook een aantal Europese missionarissen die weigerden het land te verlaten.

De dakini van de berg Kurama worden in de Japans Boeddhisme voorgesteld als twee bodhisattvas Maha-sthama-prapta (Mao-son) en Avalokiteshvara (Kannon); de derde is Vaisravana (Bishamon-Ten), een naam die we eerder tegenkomen in bepaalde scholen van het Hindoeïsme. Hen bij de praktijk van Reiki aan te roepen behoort tot de "tweede-graads-praktijk' die in het Japans "Oku-den " heet.

De dakini wordt onder andere door een grensoverschrijdend tantrist als Daniel Odier gelijkgesteld met de "wijsheids-energie" zoals dat in de Tibetaanse Tantrayana-geschriften wordt gegeven, en daardoor ook met de in die traditie bekende taras, de vrouwen van de wijsheid en energie. De dakinis, zegt Odier, zijn de vitale archetypen die zich in de verborgen plaatsen van het bewustzijn en het lichaam ophouden, en die vanuit die statische positie voeding geven aan de instincten en de karmische energie.

Kiko is een helingsvorm, een Japanse variant op het Chinese Qigong, waarbij door meditatie, ademhalingstechnieken en langzame bewegingen de gezondheid wordt verbeterd. Men richt zich op de Ki, de levensenergie (in het Sanskriet Prana) die zorgt voor de helende werking op het lichaam. De Kiko-techniek werkt met handoplegging en concentreert zich op de energetische banen. Op het einde van de behandeling is men vaak uitgeput doordat bij Kiko de eigen energie aangesproken wordt.

Isyuguo-trainingen houden in: 21 dagen bidden, vasten, mediteren op het grote Licht en het staan onder een kleine bergstroom, alwaar het water op de kruin stroomt om de kruinchakra te openen. Shugendo Betekent letterlijk: 'Methode om buitengewone religieuze krachten te verwerven '.


Opbellen
E-mail