The Native Circle.

Mitayue Oyasin.

Opzetten van zijn systeem.

In april van het tiende 'Taishojaar' (1922) stichtte Sensei Usui de 'Usui Reiki Ryoho Gakkai ', ook wel de 'Usui Reiki Heelmethode Leersociëteit ' genoemd. Hij opende zijn eerste kliniek in Aoyama, Tokio waar hij Reiki praktiseerde en voor een groot publiek workshops gaf. Het onderwijs van Sensei Usui was in hoofdzaak gericht op het bereiken van verlichting, het één worden met de bron. De healingstechnieken maakten deel uit van zijn spirituele systeem. Het uitvoeren van behandelingen was daar slechts een onderdeel van.

Usui opende zijn eerste studiecentrum in 'Harajuku ', een buitenwijk van Tokio. De school was zijn thuis, het had een grote zaal die hij voor samenkomsten en onderwijs gebruikte. Zijn onderwijs was een ware spirituele leer die gebaseerd was op de 'Gokai ' (de Reikiprincipes) en het leiden van een fatsoenlijk leven.

In de jaren daar na wijdde hij zich aan het doorgeven van het systeem, dat officieel nog geen naam had. Usui verwees ernaar als 'methode om persoonlijke perfectie te bereiken'. Gedurende zijn studie van het Shinto en het Mahayana Boeddhisme kwam hij eveneens in aanraking met 'Reiju ' (energieopbouwende methode) en 'Hatsurei-ho ' (reiniging voor lichaam en geest).

Usui ontwikkelde zeven opleidingsniveaus. ze werden genummerd van zes (laagste niveau) tot nul (hoogste niveau). Usui werkte met een kleine handleiding. Hierin stonden geen handposities voor het behandelen van anderen, maar grondbeginselen, meditaties en Waka-poëzie. In het begin deed hij nog niets volgens vastgelegde handposities, maar werkte puur intuïtief op de plekken van onbalans en pijn. Toen hij begon te onderwijzen in Reiki, kwam hij er achter dat het nodig was instructies te geven volgens een bepaald patroon. Hij noemde deze de 'Usui Reiki Hikkei '.

Interessant om te weten is ook dat Usui zijn praktijk baseerde op een tantra die later is toegevoegd aan de 'Bhaisajayaguru Sutra ' (de Helende Boeddha) - één van de laatste Sutra's die het Boeddhisme kent - en die de basis is geworden voor het 'Shingon-Boeddhisme '. Ook haalde hij zijn inspiratie uit de 'Mahavairocana Sutra ' en de 'Dainichi-kyo '. Beide bronnen voor deze vaststelling sluiten elkaar niet uit, maar vermelden elkaar ook niet.

Op 1 september 1923, net voor de middag worden Tokio en Yokohama getroffen door een extreem sterke Kanto-aardbeving van 7.9 op de schaal van Richter. Het epicentrum lag op 75 kilometer van Tokio. Er vielen meer dan 100.000 doden en een ontelbare hoeveelheid zwaargewonden. Tokio en Yokohama gingen aan vlammen ten onder. Het zou de geschiedenis in gaan als de grootste natuurramp aller tijden in Japan. Gedurende deze noodsituatie werd Sensei Usui's methode geprezen vanwege de verlichtende en helende werking voor de vele slachtoffers. Hij deed dit werk veelal gratis en gaf gedurende deze periode aan velen 'Shoden', het beginniveau van Reiki door, zodat ook zij konden helpen het grote aantal gewonden met Reiki te behandelen. Usui sensei werd door deze successen met Reiki en zijn barmhartige en liefdadige handeling beroemd in heel Japan.

De behoefde aan Reiki was enorm. Usui opende grotere Reiki-klinieken en reisde heel Japan rond om over Reiki te vertellen en mensen in te wijden. Hij gaf zijn kennis door aan meer dan 2000 mensen n een aantal leidde hij op tot het Shinpiden-niveau, ofwel het Leraarsniveau. Allen waren ze boeddhist: vier marineofficieren, vijf boeddhistische nonnen en één christelijke marineofficier, namelijk Chujiro Hayashi, de rest bestond uit gewone burgers.

In 1924 kreeg Mikao Usui van de Japanse Keizer de 'Kun San To ', dit was een onderscheiding voor zijn verdiensten tegenover zijn medemensen. In 1925 verhuisde hij met zijn kliniek naar Nakano, een buitenwijk van Tokio. Inmiddels reisde Usui sensei heel Japan af om les te geven in Reiki. Het viel op dat hij vooral marinebasissen kwam en een groot deel van zijn leerlingen uit het leger stamde. Mogelijk dat de grote mate van discipline een rol speelde. Mikao Usui was een vriendelijke en soms wat olijke man met een constante glimlach op zijn lippen. Hij had een 'groot hart' en dito buikje, en was altijd goed gemutst. Hij leefde en dacht niet in problemen, maar in mogelijkheden en lessen.

Mikao Usui nam de leefregel over die de Japanse Keizer Meiji opstelde met als doel innerlijke rust aan te leren als levensvervulling. De leefregel gaf Usui altijd mee aan zijn leerlingen; zij moesten deze elke dag lezen en naleven. Hij kreeg steeds grotere bekendheid en bij zijn huis stonden vaak mensen in de rij om door hem behandeld te worden. Mikao Usui richtte eerst een kliniek in Harajuka bij Tokio op, in april van het tiende Taisho-jaar (1921). Later opende hij ook klinieken in Nagano en Shizuoka. Ook richtte hij de Reiki-organisatie 'Usui Reiki Ryoho Gakkai ' op. De Japanse Reikibeweging wordt ook wel 'Usui Reiki Ryoho ' genoemd.


Opbellen
E-mail