The Native Circle.

Mitayue Oyasin.

Het zevende Chakra 'Het Kruinchakra' (Universele-identiteit).

Sanskrietnaam: Sahasrara (duizendvoudig, duizend maal).

Vertaling: Duizendbladige.

Nederlandse benaming: Kruinchakra.

Andere benamingen: 7e Chakra; Kroonchakra; Duizendbladige Lotusbloem; Goddelijke Kroon; Poort van Brahman; Lichtchakra.

Locatie: Midden boven op het hoofd - waar fontanel zat.

Kleur: Violet en Wit. (De kleur violet bewerkstelligt een transformatie van geest en ziel en opent ze voor spirituele dimensies. Wit draagt alle kleuren in zich.)

Het zevende Chakra: 'Kosmisch bewustzijn'.

"Soms heb ik een sterk gevoel van doelloosheid, wezenloosheid. Ik voel me dan erg onzeker en ben niet in staat de zin van mijn eigen bestaan te beseffen. Ik voel me dan niet verbonden met het geheel."

"Doorgaans ben ik mij bewust van de zin, het doel van mijn eigen bestaan. Ik besef dat er een groter geheel is, waarvan ik onderdeel ben. Het geeft mij een diep gevoel van verbondenheid met de kosmos."

De zevende Chakra wordt in verband gebracht met kennis en inzicht en is gelegen in de buurt van de kruin. Dit Chakra, ook wel Kroonchakra genoemd, bevind zich aan de bovenkant van de schedel en strekt zich nog iets boven het hoofd uit. Het verbindt ons rechtstreeks met de hogere kracht en het spirituele bewustzijn. Dit is het tweede belangrijkste Chakra waardoor de Reiki-energie het lichaam binnenstroomt. Reiki-energie is universele energie die doorheen het lichaam stroomt en kan doorgegeven worden via de handen van de gever aan de ontvanger. De gever fungeert dan als kanaal tussen kosmos en de ontvanger. Een van de grootste krachten van Reiki is de mogelijkheid om ook zichzelf te helen. Het Kruinchakra bevindt zich boven op ons hoofd en is onze toegangspoort tot de kosmische energie. Onze ziel voedt zich met de energie vanuit deze Chakra. De kleur van deze Chakra is violet en wit. Het element van dit Chakra is de gedachte. In ons fysieke lichaam staat dit voor onze schedel, hersenen en onze huid. De Kruinchakra hangt samen met spiritualiteit en verlichting. Dit zevende Chakra heeft te maken met het streven naar hogere bewustzijnstoestanden. Een geopend zevende Chakra veroorzaakt een gevoel van diepe vrede en harmonie, voorbij de dualiteit. Dit leidt tot ervaringen van totaal geluk en brengt de verbinding tot stand met een werkelijkheid die voorbij het denken ligt. De energie van dit Chakra kan er toe leiden dat men de Mahatma, 'de grote ziel', bereikt. De Kruinchakra heeft te maken met wijsheid, en een zijn met de wereld. Wanneer deze Chakra open is, ben je onbevooroordeeld en sterk gewaar van de wereld en jezelf. Als deze onderactief is, ben je niet bijzonder bewust van spiritualiteit. Je bent waarschijnlijk tamelijk rigide in je denken. Als deze Chakra overactief is, intellectualiseer je dingen waarschijnlijk teveel. Je zou verslaafd kunnen zijn aan spiritualiteit, en je zou je lichamelijke behoeften kunnen negeren. Verzorgt de energie voor de hersenen en schedel. Via dit energiecentrum heb je contact met de kosmos en dus met de daarin aanwezige universele energie en waarheden. Met een goede energie toevoer vanaf deze Chakra sta je open voor wijsheden, waarheid en één zijn met de wereld. Je kunt onbevooroordeeld en bewust kijken naar jezelf en de wereld om je heen. Bij een tekort aan energie zul je moeilijkheden kunnen hebben met het leren uit je ervaringen en niet open kunnen staan voor de spiritualiteit en uitstraling van anderen. Je bent verder niet goed in staat om zorgen en angsten los te laten. Met een teveel aan energie komt er verwarring in je denken en kun je spiritueel verslaafd raken. Mensen met een teveel zullen zich moeilijk af kunnen sluiten voor alle uitstraling van hun medemensen en hun gevoelens en zorgen ervaren als van zichzelf.

Advies bij energie storing:

Te weinig actief: Lees of kijk eens terug naar alle levenslessen en probeer de ervaringen vast te houden in je geheugen; Probeer eens of je kleuren kunt leren voelen via een stapel rood en zwarte kaarten; Lees boeken over je gidsen of engelen en probeer te ze in je nabijheid te voelen; Steek elke avond een witte kaars op en vraag om steun en leiding op je weg; Vermijd zoveel mogelijk stress om aardse zaken zoals geld en goederen en maak zo nodig een financieel plan op.

Overactief: Als je veel bezig was met zaken als: Pendelen; Tarot; etc., stop daar dan even mee; Als je geestverruimende of verdovende middelen gebruikt, probeer een alternatief hiervoor te vinden; Ga je bezig houden met aardse zaken en doe je administratie bijwerken zoals belasting formulier invullen en je garantie papieren ordenen; Ga de tuin in en snoei je planten of trek het onkruid weg; Of maak van je balkon een kruiden tuin; Begin aan de grote schoonmaak of vraag je familie te eten.

Mogelijke aanvullende klachten bij onbalans:

Psychische klachten: Deze Chakra is anders dan de andere Chakra's. De Kruinchakra is vooral een ontvanger van energie, terwijl de andere Chakra’s ook energie doorgeven en verdelen. Een blokkade in deze Chakra maakt dus dat alle andere Chakra's onvoldoende energie kunnen ontvangen, vooral de onderste Chakra's zullen dan energie tekort komen, wat kan leiden tot hang naar het aardse. Zoals het voeden van het ego door middel van macht uitoefenen door anderen of materialistisch ingesteld zijn. Depressie en Schizofrenie.

Lichamelijke klachten: Kan zorgen voor hoofdpijn.

Opbellen
E-mail