The Native Circle.

Mitayue Oyasin.

Het vierde Chakra 'Het Hartchakra' (Sociale-identiteit).

Sanskrietnaam: Anahata (onvermoeibaar, onbeschadigd).

Vertaling: Zon bestreden.

Nederlandse benaming: Hartchakra.

Andere benamingen: 4e Chakra, Borstchakra; Universeel liefdespunt; Luchtchakra.

Locatie: Op het borstbeen, ter hoogte van het hart.

Kleur: De kleur van dit Chakra is Groen.

Het vierde Chakra: 'Afstemming'.

"Soms heb ik het gevoel dat ik weinig afgestemd ben op mijn omgeving: op de mensen, de natuur, de dingen om me heen. ik neem dit alles wel waar, maar ik heb er mijn hart niet bij. Het zegt me allemaal niet zo veel."

"Meestal kan ik goed genieten van alles om me heen. Ik heb het gevoel dat alles, de mensen, de natuur, de dingen om me heen, een eigen waarde heeft en dat ik met dit alles een band heb. Het geeft me een warm en zacht gevoel."

De vierde Chakra wordt in verband gebracht met liefde en is gelegen in de hartstreek. Dit Chakra is verbonden met het midden van de borst, het gebied van het (stoffelijk) hart. Het staat in verbinding met alle aspecten van de liefde en heeft ook te maken met vreugde, achting en overgave. Ook spirituele leiding en hoger bewustzijn kunnen zich in het hart manifesteren. Dit is een van de belangrijkste chakra's waardoor de reiki-energie het lichaam kan binnenstromen. Reiki-energie is universele energie die doorheen het lichaam stroomt en kan doorgegeven worden via de handen van de gever aan de ontvanger. De gever fungeert dan als kanaal tussen kosmos en de ontvanger. Een van de grootste krachten van Reiki is de mogelijkheid om ook zichzelf te helen. Anahata betekent ongedeerd of ongeschonden en wordt gesitueerd ter hoogte van het hart. De Hartchakra verbindt de onderste drie Chakra's van de instincten met de bovenste drie Chakra's van het hogere, menselijke bewustzijn. Dit Chakra regelt de werking van het hart, de longen en de ademhaling. Een stabiele bloedsomloop, een sterk hart, een gezond hartritme en een diepe, ontspannen ademhaling duiden erop dat het Hartchakra in balans is. De Hartchakra heeft te maken met liefde, aardig zijn en affectie. Wanneer deze open is, heb je compassie en ben je vriendelijk, en werk je aan harmonieuze relaties. Wanneer je Hartchakra onderactief is, ben je koel en afstandelijk. Als deze Chakra overactief is, kun je mensen met je liefde verstikken, en zou je liefde wel eens tamelijk zelfzuchtige redenen kunnen hebben. Verzorgt energie voor: hart, bovenrug, ribbenkast, borst, huid, circulatiesysteem, en de longen. Bij een goede werking ben je meelevend en vriendelijk en in staat gezonde relaties aan te gaan. Bij te weinig energie voel je je verlegen en eenzaam, maar kan daardoor ook te weinig gevoel opbrengen voor anderen.

Advies bij energie storing:

Te weinig actief: Wordt lid van een club of buurthuis of zoek op andere manieren contact met mensen; Als het mogelijk is, neem een huisdier die je kunt knuffelen en verzorgen;  Als je een hond kunt hebben, zal het je verbazen hoeveel spontane contacten dat op levert bij het uitlaten en bij bijv. een cursus; Draag groen (vooral op je hart streek) en als je dan toch met je hond loopt, kijk eens bewust naar al het groen in de natuur.

Overactief: Onderneem zelfstandige activiteiten; Hou een dagboek bij en lees die ook eens kritisch terug; Luister of lees levens verhalen van andere mensen; Loop eens naar je kast en kijk welke kleur daar de boventoon voert en welke juist weinig aanwezig is (Trek die dan eens aan!); Kijk eens naar 'zielige' films.

Mogelijke aanvullende klachten bij onbalans:

Psychische klachten: Deze Chakra is belangrijk voor het onderhouden van relaties. Als deze Chakra uit balans is kan het ervoor zorgen dat je afhankelijk wordt van de liefde van anderen. Verder kun je hierdoor overmatig kritisch worden naar jezelf, maar ook naar anderen toe. Tevens kun je een angst voor intimiteit ontwikkelen. Mensen kunnen je door deze dingen als harteloos ervaren. Dit kan ook een oorzaak zijn van depressies.

Lichamelijke klachten: Problemen met de luchtwegen, zoals astma en bronchitis, stoornissen in het hart en bloedcirculatie.

Opbellen
E-mail