The Native Circle.

Mitayue Oyasin.


Keltische Boomastrologie.

De Hazelaar.

Sleutelwoorden:

De Buitengewone.

Wellustige Pionier.

Geboorte datums:

22 maart t/m 31 maart.

24 september t/m 3 oktober.

Boomteken Hazelaar typering eigenschappen:

Charmant; Maakt indruk op anderen; Eerlijk; Begripsvol; Tolerante partner; Actieve inzet voor een goede zaak; Lijkt in eerste instantie niet veeleisend maar is het in wezen wel; Stemmingswisselingen; Kan (te) grillig zijn; Wispelturige minnaar/minnares; Een sterke neiging om ergens voordeel uit te halen.

Keltische Boomteken Hazelaar.

De Hazelaar boom staat voor wellust en vruchtbaarheid. Analoog aan deze betekenis, is dit ook zo bij het Hazelaartype. Een hazelaar is een echte pionier, steeds op zoek naar nieuwe ervaringen, gebeurtenissen en vernieuwing. Hazelaars zijn constant bezig met het veranderen van hun omgeving en zijn hier soms te grillig in. Ze veranderen dingen soms zo snel, dat deze nauwelijks de tijd krijgen om te beklijven. Het is goed voor de hazelaar om wat meer geduld te hebben, dingen meer uit te diepen en wat minder wispelturig te zijn. De hazelaar heeft een dusdanige uitstraling dat zelfs lastige of vervelende mensen hierdoor ingepakt worden en voor de bijl gaan. De voorjaarshazelaars zijn zeer actief, daadkrachtig en hebben een duidelijke geldingsdrang. Hazelaars die een hogere opleiding hebben gevolgd, zullen vooral als wetenschapper erg goed presteren. De voorjaarshazelaar is op jongere leeftijd, tijdens de jeugdjaren, vaak emotioneel en nogal labiel van aard.  De hazelaar van het najaar is wat evenwichtiger. Dit hazelaartype is er heel goed in om anderen en de omgeving te manipuleren en kan dit op een wijze doen waarop hij of zij nog heel onschuldig lijkt ook, waardoor dit gedrag hem of haar niet echt zwaar aangerekend wordt. Dit type komt er makkelijk mee weg. In het algemeen blijven hazelaars hun hele leven bezig en beweeglijk, zowel op geestelijk als lichamelijk vlak. Wat liefde en relaties betreft, hebben hazelaars een partner nodig die hun grilligheid kan accepteren, hier geduldig mee om kan gaan en er niet te veel in mee gaat. Een partner die de hazelaar af en toe ook afremt in die voortdurende snelle veranderingsbehoefte en hem of haar stimuleert tot meer stabiliteit en beklijving van de dingen. De hazelaar kan helemaal niets met starre of conservatieve partners. De buigzame twijgen kunt u gebruiken om er een vlechtwerk van te maken. Vroeger werden er van hazelnoothout schuimspanen voor het bier en azijnproductie vervaardigd. In de tijd van Karel de Grote strooiden boeren hazelkatjes tussen het veevoeder tegen ziektes. De Abdis Hildegard van Bingen adviseerde gemalen hazelkoppen als middel om de vruchtbaarheid van het manlijk zaad te herstellen. De hazelaar heeft altijd al het magische hout voor wichelroeden geleverd om daarmee waterbronnen, goudaders en andere schatten op te sporen en om misdadigers te ontmaskeren. De beste wichelroeden kunt u op St. Jan (24 juni)snijden en wel van gevorkte, eenjarige twijgen. Van hazelnoothout werden ook zalf en andere geneesmiddelen bereid. Het hout is wit tot roodachtig, taai en licht en laat zich makkelijk slijpen. Het werd ook voor pelgrimsstaven gebruikt. Hippocrates, de vader van de geneeskunde beweerde, dat de noot hoest verzacht.

Affirmatie.

Liefde en optimisme gaan hand in hand en zijn een geschenk voor iedereen. De Hazelaar is een vriendelijke boom die een optimistische, soms zelfs vrolijke uitstraling heeft. Hij probeert altijd haantje de voorste te zijn, waardoor hij nog wel eens in de problemen komt. De Hazelaar is evenwichtig, optimistisch en intelligent. Mensen die het helemaal voor elkaar hebben en alles op een rijtje hebben kunnen goed met hem overweg. Het kan gebeuren dat je tijdens een sessie met een Hazelaar opeens het gevoel krijgt dat je zou willen dat hem iets naars overkomt. Maar dat is niet fair, want je kunt hem onmogelijk jouw gebreken verwijten. Natuurlijk is het niet leuk dat hij je het gevoel geeft dat je aan het kortste eind trekt, dat je minder adrem bent en eigenlijk in alles minder goed bent dan hij. Hij doet dit echter niet expres. Hij wil je graag helpen en hij zoekt daarvoor de weg door je te confronteren. Hij dwingt je naar jezelf te kijken en leert je, je tekorten te accepteren en eventueel te veranderen. De Hazelaar kan je heel snel opbeuren. Hij is een betrouwbare en vrolijke vriend die altijd open staat voor een goed en opbouwend gesprek.

Symboliek.

De Hazelaar is het symbool van de eeuwigheid en daardoor verbonden met de zon. De hazelnoot is symbool van vruchtbaarheid. Zij was gewijd aan de Germaanse vruchtbaarheidsgod Donar/Thor. Hij was beschermheer van het gerecht. Oude gerechtsplaatsen werden tegen het verzamelde volk afgezet met dunne, gekruide hazelgarden. Zo’n omheining was heilig. Trouwens, de hele struik was heilig en mocht  “net als de eik“ niet gekapt worden. In de Keltische traditie werden nabij hazelaars vaak riten uitgevoerd. Volgens de Hebreeuwse overlevering zou de staf van Mozes uit een hazelaar zijn gesneden, afkomstig uit de Hof van Eden.

Sagen, Sprookjes en Volksoverlevering.

Bij de wortel van de Hazelaar zou een slang wonen, de hazelworm. Groeide er op een oude hazelaar een maretak (Viscum album) “ ook symbool van de eeuwigheid “ en zaten er gaatjes in de bladeren, dan wist men dat daar de slangenkoning woonde. Wie het lukte hem op St. Jan uit te graven en te vangen, die beschikte over bijzondere krachten en kon zich onzichtbaar maken. Hazelnoten speelden een rol bij trouwceremonies. In Oostenrijk zegt men dat de nachtegaal slechts in Hazelnootstruiken zingt. Een Hazelnoot als hanger beschermt u tegen gevaren. Is het op St. Jan warm, dan komen er veel hazelnoten. Hazeltakjes in de stal behoeden het vee voor ziektes. Wanneer men takjes van de hazelaar rond pas ingezaaide akkers steekt, dan zal de oogst overvloedig zijn.

Mythen, Legenden en Rituele gebruiken.

De Hazelaar komt veel voor in Heksenverhalen. Dit is er een voorbeeld van: Tijdens de eerste Mei nacht bespiedt een knecht de meid des huizes en ziet dat zij de kachelpook besmeert met een smeerseltje onder het uitspreken van de spreuk: ‘Overal boven en nergens aan’. Tot zijn verbazing vliegt zij na deze woorden via de schoorsteen naar buiten. De knecht wil dat ook wel eens proberen, maar zegt de spreuk verkeerd. Hij zegt: ‘overal aan een nergens boven’. Onderweg overal tegenaan botsend, komt hij uiteindelijk op het Heksendansplein aan. Daar ziet hij hoe de meid wordt geslacht en opgegeten door de heksen. Hij krijgt een rib toegeworpen, maar in plaats van deze op te eten, steekt hij de rib in zijn zak. Na een overvloedig maal maken de heksen zich op om te vertrekken. Ze zoeken alle overgebleven beenderen en botjes bij elkaar om deze weer tot leven te brengen, doch 1 rib ontbreekt. Geen nood, ze maken er eentje van Hazelaarshout. Een paar dagen later vertelt de knecht aan de meid wat hij gezien heeft. Doodsbleek slaakt de meid een ijselijke gil en valt dood op de grond.

Wat de Bomen vertellen:

Van alle bomen en planten is de hazelaar stellig beschouwd als de meest magische. De winter, die als de dood werd beschouwd, had geen vat op deze struik. De hazelaar is niet alleen de eerste boom in het voorjaar die bloeiende katjes heeft maar de katjes zitten er ook de gehele winter al aan. De hazelaar had de macht het tijdelijke te overwinnen en was daardoor het symbool van de eeuwigheid. De staf van de pelgrims was daarom gemaakt van de hazelaar. Zij bewaarden hun staf als een schat en hij werd zelfs met hen begraven. Toen St. Patrick de slangen uit Ierland verjaagde zwaaide hij met zijn hazelaarsstaf. De hazelstruik was eveneens een vruchtbaarheidssymbool. Dikwijls stak men om de akkers, waar pas gezaaid was, hazeltakjes in de grond. Die takjes bevorderden de vruchtbaarheid der akkers.

De hazelaar dwingt de aarde haar schatten prijs te geven, wat die ook zijn. Men gebruikt een gevorkte hazelaarstwijg als wichelroede bij het opsporen van water en metalen. Met Allerheiligen gooit een ongetrouwd meisje in Engeland hazelnoten in het vuur. Zij geeft de noten de namen van haar aanbidders en weet zo wie haar liefde waardig is. De hazelnoten die kraken of springen zijn niet te vertrouwen. De ware Jacob moet gezocht worden onder de rustig brandende noten. De kracht van de boom is zo groot dat men zelfs een afwezige met een tak van een hazelaar kan afranselen. Om dit kunststukje te kunnen volbrengen moet men op Goede Vrijdag voor zonsopgang een tak van de hazelaar afsnijden. Daarmee slaat men met kracht op een oud kledingstuk en men spreekt de naam uit van degene voor wie de aframmeling is bedoeld. En ook al is de betrokkene nog zo ver weg, dan nog zal deze de kracht van de slagen kunnen voelen!

Als je de hazelaar als levensboom hebt ben je een pionier bij uitstek. Je levensboom is synoniem aan wellust en vruchtbaarheid. Steeds op zoek naar vernieuwing en nieuwe ervaringen, ben jij een initiator bij uitstek. Constant ben je bezig met het veranderen van je omgeving. Soms verander je de dingen zo snel, dat ze nauwelijks de tijd krijgen om in je te wortelen. Een beetje meer geduld kan geen kwaad. En wist je dat je het "oude" ook kunt leren waarderen? Aan concurrentie heb jij een hekel, het liefst schakel je concurrenten zo snel mogelijk uit.

Terug.

Klik hier om uw geboorte boom te downloaden.