The Native Circle.

Mitayue Oyasin.


Keltische Boomastrologie.

De Pijnboom.

(Wordt ook wel Den genoemd)

Sleutelwoorden:

De Speciale.

Wijze Pragmaticus.

Geboorte datums:

19 februari t/m 29 februari.

24 augustus t/m 2 september.

Boomteken Pijnboom typering eigenschappen:

Robuust; Erg actief; Natuurlijk; Betrouwbaar; Praktisch ingesteld; Houdt van gezelschap; Kan het leven comfortabel maken; Kan heel onvriendelijk zijn; Is snel verliefd, maar dit raakt ook snel over; Geeft snel op; Alles valt tegen tot het ideaal gevonden is.

Keltische Boomteken Pijnboom.

Pijnbomen zijn in principe ijverig, intelligent, behulpzaam, vriendelijk en praktisch ingesteld. De Pijnboom van februari neigt echter iets te veel naar passiviteit en goedmoedigheid, waardoor soms de aanwezige talenten niet optimaal benut worden. Soms moet de den op dit punt dan ook aangesproken en gecorrigeerd worden. De zomer Pijnboom is veel pragmatischer ingesteld en slaagt er eerder in om een goede balans te vinden tussen verstand en gevoel. Pijnbomen zijn in het algemeen vaak voorbeeldige en gewaardeerde werkgevers, ten gevolge van hun rechtschapen houding en gevoel voor respect en rechtvaardigheid. Werknemers krijgen hierdoor vaak het gevoel dat er ook wezenlijk rekening met hen wordt gehouden en dat ze worden gewaardeerd. Wat liefde en relaties betreffen zullen Pijnbomen (m.n. de winterden) aangespoord en gestimuleerd moeten worden om aan de relatie te blijven werken en de vlam brandend te houden.

De Pijnboom stond als symbool van vruchtbaarheid, onsterfelijkheid en eeuwigheid bij de oude Grieken in hoog aanzien. Het was de heilige boom van de natuurgodin Cybele en haar minnaar Attis die haar ontrouw werd. In de Cybele-cultus van de Frygische boeren werd een pijnboom (als symbool van de fallus) gekapt (castratie) en plechtig naar een tempel gedragen. Na een dag van rouw vierde men de wederopstanding van Attis. In tegenstelling tot de boeren vereerden de burgers in de Pijnboom Ares, de oorlogsgod.  Het ruisen van de wind in de pijnbomen bracht men in verband met Boreas, God van de wind. Pinus was volgens een oude Griekse mythe ooit de vriendin van de God Pan. Zij werden overvallen door de ijzige wind van Boreas en Pinus stierf. Pan veranderde haar toen in een Pijnboom. Sindsdien wordt Boreas steeds aan zijn misdaad herinnerd, wanneer de pijnbomen ruisen (wenen).

Volksgeloof.

Wanneer in het voorjaar de grond met het gele stuifmeel van de mannelijke bloemen bezaaid was, werd men bang voor deze zwavelregen, want deze was van de duivel. Ten westen van de Rijn was de Pijnboom lange tijd de meiboom bij uitstek. De boom werd van zijn takken ontdaan, geschild, met linten of doeken versiert en rechtop gezet. Een dergelijke boom zie ik ieder jaar in mei naast de kerk in Noorbeek (Zuid-Limburg). Soms werden ook hammen en worsten in de kroon gehangen. Wie het voor elkaar kreeg om naar boven te klimmen, kreeg deze als prijs. Pijnboomtakken werden gebruikt bij rituelen tijdens de Walpurgisnacht (30 april) om de heksen te verjagen die onderweg waren om met de duivels te gaan dansen. Men deed dit ook met brandende takken en veel lawaai.

Wat de Bomen vertellen:

In het volksgeloof staat de den bekend als een spookboom. Dennenbossen werden gevreesd. Was in het voorjaar de grond soms niet geel van zwavelregen, een duivels product? En bewezen de heksenbezems in de oude bomen niet, dat daar de heksen 's nachts vergaderden? In de oude bomen woonden bovendien de boomgeesten en bij storm kon je ze oren steunen en klagen. Bij de Grieken stond de den veel beter aangeschreven. Daar is hij aan Bacchus gewijd. Een dennenappel versierde als symbool van vruchtbaarheid dikwijls de Bacchusstaf.

Volgens een oud Bijbel verhaal was het kruis van Christus van dennenhout gemaakt. Ter herinnering aan de kruisiging staan de takken van de den rondom de stam op gelijke hoogte, zodat er telkens kruisen ontstaan. In Japan is de den ook een zeer geziene boom. Hoe vergroeider de boom is, hoe meer hij daar doet denken aan krachtige ouderdom. Bij de tempels staan dennen die daarom speciaal in zulke grillige vormen gesnoeid zijn. Bij kasteel het Nijenhuis in Diepenheim staat de "muziek-den". Het verhaal wil dat het personeel van het kasteel de kruin vroeger vol hoorntjes hing en dat de wind dan een toeterende herrie veroorzaakte. Is de den je levensboom dan ben je een wijze practicus.

Alleen maar positieve karaktertrekken voor de den: ijverig, intelligent, behulpzaam, vriendelijk en sociaal. Je bent praktisch ingesteld en houdt rekening met de toekomst. eigenlijk zit je akelig goed in elkaar, want je slaagt er vaak in om de juiste balans te vinden tussen gevoel en verstand. Daarom wordt je levensboom "vader der wijsheid" genoemd.

Terug.

Klik hier om uw geboorte boom te downloaden.

Opbellen
E-mail