The Native Circle.

Mitayue Oyasin.


Keltische Boomastrologie.

De Populier.

Sleutelwoorden:

De Onzekerheid.

Beweeglijke doordouwer.

Geboorte datums:

4 februari t/m 8 februari.

1 mei t/m 14 mei.

5 augustus t/m 13 augustus.

Boomteken Populier typering eigenschappen:

Decoratieve look; Artistieke aard; Betrouwbaar; Filosofische en spirituele interesse of instelling; Niet echt zelfverzekerd; Alleen dapper indien nodig; Kan goed organiseren; Behoefte aan welwillende en plezierige omgeving; Vergevensgezind; Vaak eenzaam; Neemt partnerrelatie en vriendschap echt serieus.

Keltische Boomteken Populier.

Als echte populier ben je buigzaam en flexibel. Dit wil echter niet zeggen dat ze met alle winden mee waaien, daar ze net als hun boomteken populier, stevig geworteld zijn. Een populier beschikt over een groot aanpassingsvermogen, laat zich absoluut niet ondersneeuwen. Populieren koesteren hun relaties en maken makkelijk en snel contact met mensen. Alleen wanneer je in een koude afstandelijke omgeving bent, trek je, je liever terug. Een populier heeft een hekel aan bekrompen fanatieke mensen en zeker aan fundamentalisten. Populieren zijn soms verkwistend, hebben soms een gat in hun hand en springen weleens slordig met de dingen om. Dit komt omdat ze zich geen zorgen maken voor de dag van morgen of over de toekomst. Ook bewaak je, je eigen grenzen niet altijd even zorgvuldig. Populieren uit februari zijn het meest onrustig qua aard en gemoedstoestand. Ze kunnen van het ene op het andere moment omslaan van juichend naar diep bedroefd. Dit boomtype heeft soms zeer originele en authentieke ideeën en invallen. Van de populieren is de meipopulier het meest aards.

Zekerheid in beroep en relatie vindt hij/zij zeer belangrijk. Er moeten dringende redenen zijn om van baan of partner te veranderen. augustuspopulieren hebben een sterke geldingsdrang, zijn ambitieus en kunnen soms ook arrogant zijn. Soms leiden deze eigenschappen tot antipathie van andere mensen. Het is belangrijk dat ze door anderen afgeremd worden in hun vitaliteit en (soms te sterke) zelfbewustzijn. Op het gebied van liefde en relatie geldt voor alle populieren dat ze een partner nodig hebben die hun eigenschappen ook kan compenseren. Een partner die gedeeltelijk dezelfde interesses heeft en op dezelfde golflengte zit, maar ook trekken heeft die compenserend c.q. tegenovergesteld zijn aan die van de populier.

Mythologie.

In de Griekse mythologie staat de Populier in verband met der onderwereld, met herinneringen en verleden tijd. Zwarte Populieren waren gewijd aan de doodgodin Hekate, Witte Abelen aan Persephone, godin van de wedergeboorte. Toen Orpheus Hekates kunst wilde leren, brandde hij ter harre ere populierenhout. Hercules bekranste zich met bladeren van de Zwarte Populier. Van zijn zweet werd de onderzijde van het blad wit gekleurd. De Witte Abeel werd vaak aangeplant in streken waar veel slangen leefden, omdat deze boom de aartsvijand was van de slang en ook slangenbeten kon genezen. Homerus noemt de Populier verschillende malen in zijn geschriften. Voor de Ida-Grot op Kreta, waar Zeus zijn eerste levensdagen doorbracht, stond een Heilige Populier. Medea, beschermster van alle toverplanten, gebruikte de Populier vaak bij haar toverkunsten.

In de Middeleeuwen geloofde men dat heksen de toverkracht van Populieren gebruikten om heksenzalf te maken en dat ze in de kruinen van deze bomen zouden vergaderen. Meisjes boorden gaatjes in de stam van Populieren waarin ze haar van zichzelf stopten in de hoop dat het daardoor sneller zou gaan groeien. In Frankrijk plantte men een Populier bij de geboorte van een dochter. Wanneer het meisje ging trouwen werd hij gekapt. De opbrengst van het hout diende als huwelijksgift.

Volkslegende.

Een blad van de Populier onder de tong garandeert welsprekendheid. De Witte Abeel kan als jaarkalender dienen. Het blad keert zich aan het begin van de zomer ( 21 juni) van de groene zijde om naar de witte zijde (dit gebeurt ook bij iepen en wilgen). Als Populieren in het najaar eerst het blad in de top verliezen, wordt het een milde winter. Verliest hij eerst het onderste blad, dan hebben we een strenge winter te verwachten. Vroeger werd populierenblad gebruikt om er groene en gele kleurstof van te maken. Gedroogd kan het blad als wintervoer voor geiten dienen. De knoppen bevatten hars en proptosis, waarvan geneesmiddelen, zalf en tinctuur gemaakt kan worden. De Kelten gebruikten het zachte, maar taaie, witte hout van de Populier voor het vervaardigen van schilden.

Wat de Bomen vertellen:

Eén van de bekendste populierensoorten is de ratelpopulier of esp. De bladeren van deze boom bewegen bij het geringste zuchtje wind en maken dan een lispelend geluld. De oorzaak van dat bewegen ligt in de lange bladstelen, die niet rond zijn maar zijdelings samengedrukt. In een oude legende wordt dit verschijnsel verklaard. De gehele natuur treurde toen Jezus op Golgotha stierf. Ook de bomen treurden mee, behalve de populier. Die bleef koud en onbewogen, omdat zij zich niet schuldig voelde aan de dood van Christus. "Waarom zou ik mij er dan aan storen?" zei de boom. "Ik blijf onbeweeglijk staan." Maar als straf voor zijn ongeloof en liefdeloosheid heeft de vloek van God hem ertoe veroordeeld om vanaf dat moment altijd te bewegen.

Langs rivieren vinden wij ook veel zwarte populieren. Dat zijn in het volksgeloof zusters die wenen om hun broer. Jupiter zou zich namelijk gestoord hebben aan Phaeton, die alsmaar in zijn zonnewagen reed. Als straf slingerde hij hem met wagen en al in de rivier de Po. Dit tot groot verdriet van de Heliaden, de zeven zusters van Phaeton. Toen zij zaten te huilen aan de oevers van de rivier werden zij veranderd in bomen en hun tranen werden amber. Zij werden zwarte populieren en hun tranen werden de aangenaam geurende balsem, waarvan men vroeger zalf maakte. Deze zalf hielp bij jicht, kneuzingen en ontstekingen. De populier staat bekend als een snelle groei er. Meisjes die lang haar wilden hebben, gebruikten haar daarom voor een toverkunstje. Zij boorden een gaatje in de boom en stopten daar een paar haren in. Het gaatje werd vervolgens dicht gemaakt. Het haar zou dan net zo snel groeien als de populier.

Als je de populier je levensboom is, ben je een zorgeloos gezelligheidsdier. Als echte populier ben je buigzaam en flexibel. Toch waai je niet met alle winden mee, want net als je levensboom ben je stevig geworteld. Je hebt een groot aanpassingsvermogen, maar laat je beslist niet onder sneeuwen. Je koestert je relaties en maakt snel contact met andere mensen. Alleen wanneer je in een koude afstandelijke omgeving bent, trek je, je liever terug. En je hebt een hekel aan fanatici en bekrompen mensen. Omdat jij geen zorgen maakt voor de dag van morgen ben je soms wat verkwistend. Ook bewaak je, je eigen grenzen niet altijd even zorgvuldig.

Terug.

Klik hier om uw geboorte boom te downloaden.

Opbellen
E-mail