The Native Circle.

Mitayue Oyasin.


Keltische Boomastrologie.

De Iep.

(Wordt ook wel een Olm genoemd)

Sleutelwoorden:

De Grootmoedigheid.

Coöperatieve individualist.

Geboorte datums:

12 januari t/m 24 januari.

15 juli t/m 25 juli.

Boomteken Iep typering eigenschappen:

Smaakvolle kleding; Grootmoedig; Gul; Opgewekt; Goed gevoel voor humor; Praktisch; Bescheiden eisen; Eerlijke en trouwe partner; Liever leiden dan gehoorzamen; Neemt graag beslissingen voor anderen; Kan moeilijk fouten vergeven.

Keltische Boomteken Iep.

De Iep heeft twee verschillende kanten. Aan de ene kant individualistisch, maar aan de andere kant solidair met de medemens. Een iep heeft een sterk vertrouwen in de mens en houdt van creatieve types die niet een twee drie in een hokje zijn te plaatsen. Daar iepen niet achter de massa aanhollen en hun eigen weg volgen, komen ze soms ietwat zonderling of excentriek over. Belangrijk voor iepen is om trouw te blijven aan hun eigen positieve gedachtes en gevoelens en zich niet al te veel van de massa aan te trekken en bedenk dat zonder enige magie niets lukt. Iepen hebben het op school of tijdens hun studie nodig om in hun eigen tempo te kunnen leren. Zij hebben vaak een helder verstand en een goed leervermogen. Ze hebben echter wel de juiste begeleiding nodig en de ruimte om hun eigen ritme te kunnen volgen om goede resultaten te behalen. In een relatie kijk je als iep de kat uit de boom. De zomer iep heeft een grote kunstzinnige aanleg en veel kunstenaars hebben de iep (ook wel olm genoemd), dan ook als levensboom.

Het hout van de Iep is waardevol en wordt gebruikt voor de meubel en klompenfabricage, als constructiehout, voor trappen en parket, en het maken van doodskisten. Het tophout van Iepen gebruikte men voor het vervaardigen van borstels. Iepenstammen zijn gevraagd als zinkers voor de visserij. De Kurkiep levert kurk voor isolatiemateriaal. In de kruidengeneeskunst bond men gekneusde iepenbladeren rond een wond om de genezing te bevorderen. Volgens de Germaanse mythologie zijn twee bomen onze stamouders geweest. De eerste vrouw werd uit iepen (Embla) hout, de eerste man uit essen (Ask)hout geschapen. In de Griekse mythologie ging Orpheus, nadat hij zijn geliefde Eurydice verloren had, onder een Iep zitten om te weeklagen.

In verband met wijnranken die men langs jonge iepen leidde, staan deze in verband met Dionysos, God van de wijn. Wanneer de Iep voortijdig het blad liet vallen, vreesde men in het Engelse Devon voor de gezondheid van het vee. Ook geloofde men dat de Iep nooit door de bliksem werd getroffen. Als woonplaats van elfen werd hij ook wel 'elven tree' genoemd. Oude timmerlui bevelen aan om iepen te vellen op 31 december en 1 januari omdat de bomen dan het meest in rust zijn.

Wat de Bomen vertellen:

Volgens de klassieke mythologie hebben wij de iep te danken aan Orpheus. Toen hij er niet in was geslaagd om zijn vrouw uit het schimmenrijk van de hel te bevrijden, probeerde hij zijn verdriet te verwerken door op zijn harp te spelen. De aarde luisterde ontroerd en kwam tot leven. Op die plek ontstond namelijk spontaan het eerste iepen bosje.

In de folklore heeft de iep de eik dikwijls vervangen. Ook onder de iep werd recht gesproken en onze voorvaderen aanbaden hun heidense godheden eveneens in iepen bosjes. Iepen werden tevens geplant als remedie tegen tovenarij. En in Engeland plaatsten de melkmeisjes in het begin van deze eeuw nog een iepentwijgje in de karnton, opdat de room niet betoverd zou worden en de boter zou mislukken.

Amerika kent diverse beroemde iepen. De bekendste was de Penn verdragsboom bij Philadelphia. Onder deze boom werd het enige eerlijke verdrag tussen blanken en Indianen gesloten. De grote iep voor Gastie Howth bij het Ierse Dublin wordt met de grootste zorg behandeld. Want als deze boom een tak verliest dan zal het hoofd van de Howthfamilie sterven. En mocht de hele boom aalt dood­ gaan, dan zal ook het gehele Howthgeslacht uitsterven.

In de volksgeneeskunde wordt de iep op diverse manieren gebruikt. lepenblaadjes zouden etterende wonden helen en het afkooksel van iepenbladen zou gebroken benen weer snel aan elkaar doen groeien. Op iepenbladen komen dikwijls galappeltjes voor. Daaruit werd een balsem gewonnen, die werd aangeraden voor ziektes, die met de borst te maken hadden.

Is de iep je levensboom dan ben je een coöperatieve individualist. Aan de ene kant ben je individualistisch, aan de andere kant ben je solidair met je medemens. Je hebt een rotsvast vertrouwen in de mens en houdt van creatieve types die niet meteen in een hokje zijn te plaatsen. Omdat jij je eigen weg volgt en niet achter de massa aanloopt, kom je soms wat zonderling over. Blijf trouw aan je eigen positieve gedachten en gevoelens en bedenk dat zonder enige magie niets lukt.

Terug.

Klik hier om uw geboorte boom te downloaden.

Opbellen
E-mail