The Native Circle.

Mitayue Oyasin.


Keltische Boomastrologie.

De Spar.

Sleutelwoorden:

De Mysterieuze.

Grote Kwetsbare.

Geboorte datums:

2 januari t/m 11 januari.

5 juli t/m 14 juli.

Boomteken Spar typering eigenschappen:

Goede smaak; Waardig; Getalenteerd; Vlijtig; Bescheiden; Betrouwbaar; Sterke ambitie; Houdt van de nabije vrienden; Heeft veel vrienden; Heeft veel vijanden; Koppig; Humeurig; Neigt naar egoïsme; Ontevreden minnaar/minnares.

Keltische Boomteken Spar.

Sparren kunnen verschillende types zijn; onder de sparren zijn extremen te vinden. Bij de sparren komt enerzijds de typische solist voor die niet zo veel van vriendschappen houdt of er niet veel van verwacht. De winterspar (januari) is meer de solist, die zichzelf van alles ontzegt om zijn doel te bereiken. Dit type komt tot grootse prestaties onder de moeilijkste omstandigheden. Anderzijds zijn er sparren, vooral zomersparren (juli), die zich zoveel mogelijk aan hun omgeving aanpassen om niet op te vallen. De spar van de zomer voelt zich het beste thuis tussen soortgenoten en is eerder geneigd zich aan te passen. Dit type spar zoekt voornamelijk vertrouwen en veiligheid in deze wereld.

Belangrijk voor de zomerspar is om deze dingen meer in zichzelf te zoeken i.p.v. buiten zichzelf, zodat ze net als de winterspar (op de berghellingen) grote hoogten bereiken. Sparren zijn in het algemeen gesloten en kwetsbaar van aard. Ze neigen naar of hebben een conservatieve levensopvatting en zijn sterk geïnteresseerd in geld en macht. Wat de liefde betreft, om een relatie te laten slagen, is het voor sparren belangrijk om een partner te hebben die de juiste mix heeft van blijmoedigheid, temperament en inlevingsgevoel. Sparren kunnen hun masker (pas) laten vallen als ze genoeg zelfvertrouwen hebben. Als ze dit eenmaal hebben, zullen ze vrienden worden waar men van op aan kan en waarop men kan bouwen.

O, dennenboom....is eigenlijk een spar... Bij veel voorchristelijk volken was de spar het symbool van groei en bloei en de verjager van heksen en slechte geesten. Vroeger bond men sparrenboompjes hoog in de mast van een terugkerend schip, ten teken dat men met kerst weer thuis hoopte te zijn.

In de vijfde eeuw dook de spar op als Boom des Levens in mysteriespelen in Duitse kerken. Hij was behangen met appels (de zonde) en ouwel (de redding). Later werden de appels en ouwel vervangen door koekjes in allerlei vormen. In de negende eeuw verbood Karel de Grote het opzetten van een kerstboom en in de tiende eeuw deed paus Martinus II hetzelfde in Italië. Pas in de zeventiende eeuw dook de versierde spar weer in het openbaar op. De eerste versierde kerstboom was weer te bewonderen in 1605 in Straatsburg. Pas in het begin van de negentiende eeuw zette deze traditie goed door in ons land.

Fijnspar:

Sap van de naalden werkt slijmoplossend en helpt bij aandoeningen van de ademhalingsorganen. Uit de kegels wordt een etherische olie gedestilleerd, de ‘templinolie’. Hij heeft een zoete, balsemieke geur die aan sinaasappels doet denken.2 tot 5 druppels etherische olie van Zilverspar kunnen, opgelost in heet water, gebruikt worden bij griep, verkoudheid, koorts, bronchitis, astma (inhaleren), reumatische klachten, spierpijn (inwrijven).

Legende.

In Beieren wordt verteld dat bosarbeiders eens een mooie vrouw tegen kwamen. Zij brak van een zilverspar drie takken af, die ze aan de mannen gaf met de woorden:"Dit zijn gelukstakken, Bewaar ze goed!" Twee van de arbeiders vertrouwden het niet en gooiden de zogenaamde heksentakken weg. De derde stak het takje op zijn muts, waardoor het in goud veranderde. De andere twee liepen terug om hun takjes te zoeken, maar ze vonden niets. Zij zouden rond middernacht nog steeds aan het zoeken zijn.

Wat de Bomen vertellen:

De spar heeft altijd een grote rol gespeeld in onze volksfeesten. Eén van de vrolijkste feesten was vroeger het Meifeest. Het middel­ punt van dat feest was de Mei­ boom. Volgens het volksgeloof woonde de ziel van het voorjaar in deze boom. Om de vruchtbaarheid van de natuur op magische wijze te vergroten werd de boom in het dorp geplant. Meestal koos men daarvoor de spar, die altijd groen was en daarom als symbool van het eeuwige leven gold. Men haalde de Meiboom in optocht uit het bos. Nadat de boom in het dorp geplant was werd ze versierd met gekleurde linten en ei­ eren. Om de boom werd gedanst, want wie dat gedaan had werd in het komende jaar niet ziek.

De spar vormt als kerstboom ook het middelpunt van ons kerst­ feest. Ook hier is hij weer het symbool van het eeuwige leven, die met zijn flakkerende kaarsjes onafscheidelijk is geworden van het kindje in de kribbe. Het gebruik om met Kerstmis een spar te versieren met kaarsjes, appels, noten en andere dingen is nog niet oud. Het verhaal gaat dat in 1695 voor het eerst in Parijs een boom van lichtjes werd voorzien. Rond 1815 werd dit gebruik in Nederland geïntroduceerd.

Het hout van de spar is voor alles te gebruiken. Dit zogenaamde vurenhout wordt onder meer gebruikt voor buitenwerk, scheepsbouw, lucifers en kisten. De sparren waren al sinds de oudheid heilige bomen. De rol die de eik onder de loofbomen inneemt, vervult de spar bij de naaldbomen. De boom kon zelfs voorspellen. Sloeg de bliksem in de boom dan wees dit op de dood van de man of vrouw aan wie de boom toebehoorde. Verdorde de boom dan stierf de man, verbrandde de boom dan stierf de vrouw.

Is de sparrenboom je levensboom dan ben je een kwetsbare kameleon. Je bent erg bezig met de moederlijke band. Over het algemeen ben je ook gesloten en kwetsbaar. Om niet op te vallen pas je, je te vaak aan je omgeving aan. Pas als je genoeg zelfvertrouwen hebt, laat jij je masker vallen en word je een vriend op wie men kan bouwen. Waarom dat masker? Je zoekt vertrouwen en veiligheid in deze wereld. Maar zoek die dingen nu eens in jezelf, dan kun je net als de spar op de berghellingen grote hoogten bereiken.

Terug.

Klik hier om uw geboorte boom te downloaden.

Opbellen
E-mail