The Native Circle.

Mitayue Oyasin.


Keltische Boomastrologie.

De Appelboom.

Sleutelwoorden:

De Liefde.

Typische Bemiddelaar.

Geboorte datums:

25 juni t/m 4 juli.

23 december t/m 1 januari.

Boomteken Appelboom typering eigenschappen:

Tengere bouw; Aantrekkingskracht; Charme; Charismatische uitstraling; Gevoelig; Gul; Avontuurlijk; Wetenschappelijk talent; Flirterig; Altijd verliefd; Wil liefhebben; Tedere partner; Leeft met de dag; Soms te zorgeloos; Soms grillig; Soms te passief; Ietwat introvert.

Keltische Boomteken Appelboom.

Appelbomen kunnen goed tegenstellingen overbruggen en dit maakt ze tot goede bemiddelaars. Een appelboom is goed in staat om rationele en gevoelsmatige aspecten samen te laten gaan. Enerzijds droomt een appelboom van een mooiere en vreedzame wereld, anderzijds is er een streven naar het haalbare. Een appelboom is tolerant, accepteert ieder mens zoals hij is en wil graag anderen helpen.

Appelbomen kunnen soms grillig zijn, maar hebben over het algemeen wel een stabiele grondhouding. Ze zijn graag onder de mensen. Een appelboom heeft de neiging om bij verdriet te passief te worden. Een manier om door moeilijke tijden te komen voor dit boomtype is door mensen voor ogen te houden die er nog erger aan toe zijn en deze vervolgens te helpen. Dit is in principe heel nobel, maar dit kan ook inhouden dat het eigen verdriet te veel verstopt wordt. Het helpen van anderen kan betekenen dat ze iets in zichzelf ontwijken en op deze manier niet met hun eigen problemen bezig hoeven te zijn.

De appelbomen van de winter hebben een sterke ambitie en bereiken ook vaak een goede of hoge positie/functie. De appelboom heeft een brede interesse en heeft vaak geestelijke diepgang. Dit type kan enigszins introvert zijn en heeft een sterk werkende intuïtie. De appelbomen van de zomer zijn minder gedisciplineerd, maar zijn nog betere bemiddelaars. Dit type komt eerder ver door diplomatie dan door psychische kracht en beschikt over een levendige fantasie.

Appelbomen in het algemeen zijn erg sterk in het ontkluwen en uitwegen vinden in -op het eerste gezicht- uitzichtloze situaties. Wat betreft de liefde en relaties hebben appelbomen een partner nodig waarbij ze hun verdriet leren uiten en leren om hun eigen problemen zichtbaar te maken. Zich door hun partner ook te laten helpen, zich afhankelijk op durven te stellen i.p.v. steeds zelf te willen helpen. Hierdoor hoeven ze namelijk hun eigen problemen niet echt onder ogen te zien en gaan ze verdriet dan uiteindelijk toch weer uit de weg.

Mythologie.

In de mythologie staat de appel voor onsterfelijkheid en eeuwige jeugd. Ook is hij de sleutel tot kennis en alwetendheid. Als we de appel doorsnijden, zien we een pentagram, symbool van de spirituele mens. De ronde vorm van de appel wordt ook in verband gebracht met die van het vrouwelijk lichaam en de aarde. Zo symboliseert de rijksappel, een ronde bol met kruis in der linkerhand van koningen en keizers, de aardse macht.

Bij de Babyloniers werd de Godin Ischtar als appeldraagster vereerd, bij de Grieken was dit Aphrodite en bij de Germanen Iduna. In de Scandinavische mythologie staat de Appel voor verjonging en regeneratie. De goden eten Appels om tot het einde der tijden jong te blijven. Bij de Kelten is de Appelboom gewijd aan de God Abellio en aan Morrigan, een Keltische Godin. Hier is de Appel ook de vrucht der kennis, magie en voorspelling. De tovenaar Merlijn gaf volgens de legende les onder een Appelboom. Voor de Galliërs was de Appelboom net zo heilig als de eik. In de Griekse mythologie heeft de godin Hera de bewaking van de gouden appels (vruchten van onsterfelijkheid) overgedragen aan drie mooie vrouwen, de Hesperiden, en aan Ladon, de draak. Het lukt Heracles, de draak te doden en de appels uit de tuin der Hesperiden te roven. De schone Atlanta hield hardloopwedstrijden met jonge mannen die zij altijd won. Uiteindelijk verloor zij een wedstrijd omdat haar tegenstander gouden appels uitstrooide, waardoor zij werd afgeleid. Eris, Godin van de tweedracht, gooit een Appel met het opschrift ‘voor de mooiste’ in het midden van de Godinnen die aanwezig zijn op een bruiloft, en er ontstaat ruzie. De Trojaanse prins Paris moet bepalen aan wie de appel toekomt. Hij kiest Aphrodite en ontvangt als dank de belofte om met de mooie Helena, dochter van Agamemnon, te mogen trouwen. Haar ontvoering is de reden voor de Trojaanse Oorlog, veroorzaakt door een twistappel. Pomona was de Romeinse godin van de Appels. Bij de Hebreeërs is de appel de vrucht van de Boom des Levens en de Boom der Kennis van Goed en Kwaad. Het is trouwens niet zeker of het hierbij om de appel of de granaatappel gaat.

Volksgebruik.

In het Britse Cornwall sliepen meisjes met een Appel onder hun kussen. Daarmee hoopten zij het vinden van een goede man te bevorderen. Appelbloesem wordt gebruikt voor bruiden. In Duitsland begroef men na de geboorte van een meisje de placenta onder een appelboom. In het Zwitserse Argau plant men een appelboom als er een jongen geboren wordt, een perenboom als het een meisje is. De appelpitten werden volgens Bretonse volksverhalen vaak gebruikt voor voorspellingen. Het ook in Nederland bekende appelhappen uit een teil met water is een oud Engels ritueel tijdens Halloween, de nacht van 31 oktober. Het staat symbolisch voor het naar zich toe trekken van gezondheid en een lang leven.

Wat de Bomen vertellen:

De appel speelt als vrucht van de levensboom een grote rol in het volksgeloof en de volksverhalen. Hij was het symbool van de moederborst en de voedende liefde. Wanneer een jongeman een meisje een appel in de hand drukte, betuigde hij zijn liefde. Had zij niet lief dan liet zij de appel vallen. In Griekenland groeiden om de tempels van Aphrodite, de godin van de liefde, appelbomen. Door zijn ronde vorm is de appel ook het symbool van volkomenheid. Voor de Romeinse keizers was het een symbool van de wereldlijke macht en heerschappij. De rijksappel was een volkomen bol met bovenop de beeltenis van Nikè, de godin der zege. Ook de Duitse keizers gebruikten de rijksappel als symbool.

In de oude godsdiensten bracht de appel alleen het goede. Het christendom zag in de appelboom echter de boom der kennis die dood en zonde bracht. Daardoor kreeg de appel een negatief imago dat in diverse vormen van bijgeloof doorwerkte. Zo geloofde men bijvoorbeeld dat door het eten van een gevonden appel de duivel in iemand kon komen. Daarom verhitte men de appel voor men ervan at. Barstte zij open, dan was dat een teken, dat de duivel er werkelijk inzat en moest men de appel zo snel mogelijk begraven. Maar barstte de appel niet open dan kon men hem gerust opeten.

Is de appelboom je levensboom dan ben je een geboren bemiddelaar. Een geboren bemiddelaar, want je bent goed in het overbruggen van tegenstellingen. Aan de ene kant droom je van een mooier en vreedzame wereld, maar aan de andere kant streef je naar het haalbare. Rede en gevoel gaan bij jou goed samen. Je bent tolerant, accepteert dat ieder mens zijn eigen weg gaat en helpt andere graag. Af en toe ben je grillig, maar over het algemeen toch evenwichtig. Je bent open en het liefst onder de mensen. Bij verdriet wordt je soms passief, maar meestal vindt je wel iemand anders die er erger aan toe is en door die persoon te helpen kom je door je eigen moeilijke periode heen. Appelbomen bereiken dikwijls een hogere verantwoordelijke positie.

Terug.

Klik hier om uw geboorte boom te downloaden.

Opbellen
E-mail