The Native Circle.

Mitayue Oyasin.


Keltische Boomastrologie.

De Olijfboom.

Sleutelwoorden:

De Wijsheid.

Goede Vriend.

Geboorte datum:

23 september.

Boomteken Olijfboom typering eigenschappen:

Gevoelig; Meevoelend; Tolerant; Opgewekt; Rustig; Evenwichtig; Houdt van zon; Warmte en vriendelijkheid; Goed ontwikkeld rechtvaardigheidsgevoel; Houdt van lezen en gezelschap van wereldse mensen; Is niet jaloers; Vermijdt agressie en conflicten; Soms (te) weinig ruggengraat en is teveel een kameleon.

Keltische Boomteken Olijfboom.

De olijfboom is als kind sterk veranderlijk, heeft de neiging tot afzondering en heeft ondersteuning en begrip nodig. In de kinderjaren is het voor dit boomtype belangrijk om zich te leren uiten over mensen en situaties. Als de olijfboom op jonge leeftijd goed begeleid wordt, is het de beste vriend die men zich kan wensen. Een olijfboom houdt van harmonie en heeft oog voor schoonheid. De olijf heeft een sterk gemeenschapsgevoel, draagt vaak bij aan de gemeenschapszin door zich belangeloos in te zetten (is ook vaak als vrijwilliger werkzaam) en niets is dan te veel of te gek.

Hoewel olijfbomen een goed aanpassingsvermogen hebben en anderen graag ter wille zijn, gaat ze hier soms te ver in. Er kan dan sprake zijn van overmatige aanpassing, geen rechte rug kunnen maken, te snel concessies doen en soms zelfs enige hypocrisie. Dit uit zich in kameleonachtig gedrag, dat hun ware aard maskeert en anderen soms zand in de ogen strooit, waardoor ze niet goed kunnen peilen hoe het allemaal werkelijk zit bij de olijven. Het is belangrijk dat de olijfboom leert om meer zijn eigen weg te durven volgen, eigen belangen te realiseren en niet zo bang te zijn om de sympathie of waardering van anderen te verliezen. Dit zal uiteindelijk leiden tot het vermogen om nog een betere vriend te zijn en meer in balans en harmonie met zichzelf en de eigen levensvervulling te komen.

Gebruik.

Sinds zijn cultivering wordt olijfolie als universeel geneesmiddel gebruikt. In het oude Babylonië noemde men de dokter Asu wat oliedeskundige betekende. Olijfolie werd niet alleen tegen pijn gebruikt, maar ook om demonen te verdrijven. Het zalven met olie heeft altijd al de betekenis gehad van bevrijding van zonden. Bij uitgravingen vond men oliekruiken als dodengift, waarschijnlijk met de bedoeling om de overledenen van zonden te reinigen. Godenbeelden, altaren en cultinstrumenten werden gereinigd met olijfolie.  In het Oude Testament wordt beschreven hoe Hogepriesters en koningen gezalfd werden, en dit gebruik bleef tot aan de Middeleeuwen bestaan. De Grieken gebruikten olijfbladeren in de lauwerkrans van de Olympische kampioenen. De Romeinen bezaten al hoog ontwikkelde oliemolens. In het oude Rome richtten de handelaren in olijfolie een standbeeld voor Hercules Olivarius op en werden de doden getooid met olijftakken. In het oude Pompeï gebruikten de Romeinen olijfolie om hun haar mee te wassen. Uit de steenvruchten wordt door persing de ons bekende olijfolie gewonnen. De olie uit de eerste persing (vooral de koudgeperste) is bijzonder waardevol en wordt als spijsolie gebruikt. De extracten van verdere koude en hete persingen gebruikt men voor de zeep- en parfumindustrie. Omdat Olijfbomen weinig water opnemen, is hun hout bijzonder hard. Daarom is het geschikt voor het vervaardigen van meubels en houtsnijwerk.

Symboliek en Mythologie.

In de Tuin van Gethsemane bad Christus een nacht lang, gezeten tussen Olijfbomen, tot God:" Laat deze beker aan mij voorbij gaan ". Hij voorzag wat hem te wachten stond. De volgende ochtend werd hij daar gearresteerd. Omdat Olijfbomen zeer langzaam groeien en lang leven zijn zij het symbool van geduld, vrede, rust en onsterfelijkheid. Volgens de Griekse mythologie groeide de eerste Olijfboom als geschenk van de godin Athene aan oppergod Zeus op de Acropolis. Hiervan zouden alle Olijfbomen afstammen. In het Oude Testament kunnen we lezen dat de duif een olijfboomtak naar de Ark van Noach bracht ten teken dat het land na de Sintvloed weer droog gevallen was. God had met de mens vrede gesloten.

Wat de Bomen vertellen:

Na de zondvloed liet Noach volgens de Bijbel een duif voor de tweede maal uit de ark vliegen om te weten te komen of de aardbodem al droog was. De duif keerde terug met een groen olijfblad in de snavel. Dit beeld, dat wil zeggen een duif met een olijftak, is het symbool van de vrede geworden. De boom vertegenwoordigde bij de oude Grieken ook vrede en geluk. Daarom kreeg de winnaar van de Olympische Spelen een kroon van olijfblad. In Italië hangt men een olijftak boven de deur om kwade geesten te verdrijven.

Olijfolie is in de Oriënt iets van het kostbaarste dat de natuur te bieden heeft. Men gebruikte deze af duizenden jaren geleden in alle sectoren van het leven: als spijsolie, als middel voor lichaamsverzorging, als geneesmiddel, maar niet in de laatste plaats als zalfolie voor het zalven, dat wil zeggen wijden van een voorwerp of mens. Ook in de Katholieke kerk wordt deze zalfolie voor de meest uiteenlopende doeleinden gebruikt, zoals doop, priesterwijding en het sacrament der zieken.

Is de olijf je levensboom dan ben je een ideale vriend(in). Je bent een echte vriend voor andere mensen. Je houdt van harmonie, rechtvaardigheid en schoonheid. Belangeloos dien je de gemeenschap. Daarbij is niets je teveel. Je hebt een groot aanpassingsvermogen. Om anderen ter wille te zijn doe je soms te gauw concessies. Daarom wordt je afgeleid van je eigen weg. Denk eens wat vaker aan je eigen belang en wees niet zo bang de sympathie van andere te verliezen.

Terug.

Klik hier om uw geboorte boom te downloaden.

Opbellen
E-mail